Ako správne napísať maturitnú slohovú prácu Vydáno:15.3. 2016
Zveřejni článek na Facebooku Zveřejni článek na Delicious Zveřejni článek na Linkuj.cz Zveřejni článek na Twitteru

Ako správne napísať maturitnú slohovú prácu

To, aké témy slohových prác by vás mohli čakať a ako celá skúška prebieha, sme vám už predstavili. No keď si tému vyberiete, čo potom? Ako ju správne napísať podľa pravidiel jednotlivých žánrov? Aké jazykové či kompozičné prvky by mala obsahovať? Prečítajte si, ako napísať štyri žánre, ktoré sa v maturitnej ponuke objavujú najčastejšie.

Úvaha

V úvahe sa autor zamýšľa. Nad čím, to záleží od témy. Nezhromažďuje a neprináša fakty, len ich hodnotí, vyjadruje na ne svoj názor, vyvodzuje závery. No aj vyjadrovanie svojho názoru musí mať nejakú hlavu a pätu a logickú náväznosť. V úvode autor predstaví fakty, z ktorých bude vychádzať a ku ktorým zaujme svoje stanovisko. Snaží sa vzbudiť u čitateľa záujem. Nie je na škodu použiť otázku, ktorú v podstate pokračovaním úvahy a v jej závere zodpovie. V jadre sa už priamo vyjadruje k faktom, ktoré popísal v úvode, rozvíja myšlienky, môže na daný problém nazerať z viacerých uhlov. Dôležité je však rozdeľovať tieto pohľady do samostatných odsekov. V závere už len zhrnie doteraz povedané a vyvodí nejaký záver, no problém môže ostať aj otvorený a podnietiť ďalšie uvažovanie o ňom. V úvahe je povolená široká paleta jazykových prostriedkov, jazyk môže byť voľnejší aj odbornejší, môžu sa využívať obrazné pomenovania či nedokončené výpovede…

Rozprávanie

Rozprávanie je žáner, ktorý sa dá napísať asi najjednoduchšie, stačí mať trochu fantázie. Ide o prerozprávanie udalosti v časovom slede, v akom sa stala. Príbeh však musí mať pointu, uvedenie do deja, zápletku, jej rozuzlenie a popis následkov. Môže obsahovať aj krátke opisy prostredia pre lepšie uvedenie do deja, väčšinou sa nachádzajú hneď v úvode aj s predstavením postáv. V jadre sa popisuje zápletka a v závere rozuzlenie. Nezabudnite využiť aspoň jednu priamu reč a popísať môžete aj vnútorný monológ nejakej postavy.

Umelecký opis

Umelecký opis sa ľahko napíše niekomu, kto má umelecké cítenie. Je to opis určitého javu pomocou obrazných jazykových prostriedkov, ako sú metafory, metonymie, básnické prívlastky a podobne. Najvďačnejšie je využívanie prirovnaní. Nejde však o presný opis toho, čo vidíte, ale skôr o to, ako danú vec vy vnímate a o vyvolanie určitej nálady. Najlepšie je začať opisom javu ako celku, ponúknuť celkový pohľad a potom prejsť na opisovanie jeho jednotlivých častí. Text musí byť členený na úvod, jadro a záver a každá opisovaná časť by mala byť v samostatnom odseku. V závere vyjadrite dojem, aký na vás opisovaná vec urobila.

Diskusný príspevok

Diskusný príspevok je akousi reakciou na prednášku, referát alebo iný príspevok. Je to ústny prejav a v písanej podobe je ako keby len prípravou preň. Musí byť logický, rozumný a odborný, snaží sa objasňovať a vysvetľovať. Vždy sa začína oslovením publika a pokračuje nadviazaním na predchádzajúci príspevok. Hneď môže vyjadriť, či sa s týmto príspevkom stotožňuje alebo nie a ďalej rozvíjať, prečo zaujal také stanovisko. Musí však byť podložené rozumnými argumentmi. Na spestrenie môže vyrozprávať aj krátky príbeh. Celý je formulovaný v jednotnom čísle. V závere autor poďakuje za slovo a za pozornosť.

Rada na záver: Najskôr sa pozrite na témy. Je dôležité, aby ste sa s ňou stotožnili a aby ste k nej dokázali napísať text v požadovanom rozsahu. Potom sa pozrite na žáner. Ak to bude niečo, čo naozaj neviete, ako napísať, neriskujte. V hodnotení sa prihliada aj na to, či ste dodržali pravidlá daného žánra. Preto hľadajte kompromis medzi témou a žánrom.
Odběr newsletteru

Chci odebírat newsletter Vysokých škol

Pravidelné informace o studiu na vysokých školách, přijímacíh zkouškách...


Odporúčame

Facebook

Chcete vedieť ako prví o novinkách na serveri, o tom, čo robíme a kde sa s nami môžete stretnúť? Pripojte sa k nám na Facebooku.

Akékoľvek použitie obsahu vrátane prevzatia, šírenia či ďalšieho sprístupňovania článkov a fotografií je bez súhlasu jednateľa serveru VysokeSkoly.sk zakázané.

Copyrights: VysokeSkoly.sk
Design:divDesign.cz
2019