Čerstvý absolvent alias štúdium končí Vydáno:21.12. 2012
Zveřejni článek na Facebooku Zveřejni článek na Delicious Zveřejni článek na Linkuj.cz Zveřejni článek na Twitteru

Čerstvý absolvent alias štúdium končí

Moje štúdium sa chýli ku koncu alebo som si odniesla zo študijného diplom a som teda čerstvým absolventom.Lenže čo teraz? Chcem prerušiť štúdium, zmeniť odbor, nadviazať ďalším vzdelávaním, pracovať? V článku krátky exkurz do možností, keď sa ocitnete na tomto životnom rázcestí.

Doktorandské štúdium

Jedna z foriem plynulého nadviazania na študentské roky života, tretí stupeň vysokoškolského štúdia. Náplň spočíva zo študijnej a vedeckej časti a absolvovať sa môže v dennej alebo externej forme. Očakáva sa samostatná vedecká, publikačná alebo teoretická a umelecká činnosť.

Absolventi získavajú akademický titul „doktor“ – „PhD.“ („philosophiae doctor“), „doktor umenia“ „ArtD." („artis doctor“). Všetky sa uvádzajú za menom.

Ukončením štúdia je obhájenie dizertačnej práce a dizertačná skúška. Štandardná dĺžka štúdia je v dennej forme 3 roky, najviac 4, v externej najviac 5 rokov. Každý doktorand má svojho školiteľa a individuálny plán svojho štúdia (§ 54 zák. 131/2002 Z. z.).

Už pri prijímaní na doktorandské štúdium je povinnosťou vybrať si tému dizertačnej práce a svojho školiteľa, ktorý zároveň zostaví plán štúdia. Okrem vedeckej a študijnej časti zahŕňa toto štúdium i pedagogickú činnosť (resp. inú odbornú činnosť súvisiacu s pedagogickou činnosťou) v rozsahu najviac 4 hodín za týždeň za akademický rok.

Viac o doktorandskom štúdiu sa dozviete napríklad tu: http://www.phd.sav.sk/index.php?ID=9.

Titul „doktor“ udeľujú vysoké školy s akreditovaným študijným programom, môžu tiež doktorandské štúdium uskutočňovať v spolupráci s externými vzdelávacími inštitúciami (napr. akreditovanými ústavmi Slovenskej akadémie vied).

Prax, kurz, výskumný pobyt v zahraničí

Možností, ako sa dostať do zhraničia na stáž alebo prax, je už dnes neúrekom. Niektoré z nich nájdete tu: http://www.vysokeskoly.sk/…anicne-staze. Uznávanie vzdelávania na Slovensku má na starosti Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní (SUDV), posudzuje úroveň dosiahnutého vzdelania v krajinách EÚ. Informácie poskytuje Ministerstvo školstva: http://www.minedu.sk/…-zahranicia/.

Školy už bolo dosť, chcem pracovať

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny môže byť odrazovým mostíkom pre tých, ktorí si ešte nenašli zamestnanie. Stránky ústredia (http://www.upsvar.sk/) sú moderné a prehľadné, ponúkajú dobrý informačný servis, ale i pracovné ponuky doma a dokonca i v zahraničí.

Po skončení školy je nutné zabezpečiť si platbu sociálneho a zdravotného poistenia, ktoré v dobe štúdia platí škola a v práci zamestnávateľ. Informácie poskytne napríklad Sociálna poisťovňa SR: http://www.socpoist.sk/.

Práca na VŠ

Možnosťou je i práca na univerzite. Ministerstvo školstva uverejňuje a aktualizuje pracovné ponuky na vysokých školách v SR: http://www.minedu.sk/…ych-skolach/.

Zdroje
Odběr newsletteru

Chci odebírat newsletter Vysokých škol

Pravidelné informace o studiu na vysokých školách, přijímacíh zkouškách...


Odporúčame

Facebook

Chcete vedieť ako prví o novinkách na serveri, o tom, čo robíme a kde sa s nami môžete stretnúť? Pripojte sa k nám na Facebooku.

Akékoľvek použitie obsahu vrátane prevzatia, šírenia či ďalšieho sprístupňovania článkov a fotografií je bez súhlasu jednateľa serveru VysokeSkoly.sk zakázané.

Copyrights: VysokeSkoly.sk
Design:divDesign.cz
2019