Ešte stále máte šancu dostať sa na vysokú školu Vydáno:15.7. 2016
Zveřejni článek na Facebooku Zveřejni článek na Delicious Zveřejni článek na Linkuj.cz Zveřejni článek na Twitteru

Ešte stále máte šancu dostať sa na vysokú školu

Nepodarilo sa vám dostať sa na vysokú školu, prípadne ste zabudli na dôležité termíny a zmeškali ste odoslanie prihlášky? Nezúfajte, ešte stále máte šancu napraviť to. Niektoré vysoké školy totiž ešte prijmú vaše prihlášky. Riešením sú druhé kolá, ktoré už niektoré slovenské vzdelávacie inštitúcie vypísali.

Pre akademický rok 2016/2017 otvorila druhé kolo prijímacieho konania napríklad Filozofická fakulta Prešovskej univerzity.

  • termín podania prihlášky: do 20. júla 2016

Dostať sa tu ešte stále môžete na neučiteľské študijné programy – anglický jazyk a anglofónne kultúry, archívnictvo, estetika, etika, etika – sociálna práca, filozofia, história jazykovo-komunikačné štúdiá, kultúrne dedičstvo, politológia, ruské štúdiá, sociálna práca, stredoeurópske štúdiá a prekladateľstvo a tlmočníctvo hneď v niekoľkých kombináciách. Táto univerzita však otvorila aj druhé kolá prijímacieho konania v sekcii učiteľstva akademických predmetov a taktiež učiteľstva umeleckovýchovných a výchovných predmetov.

Druhú šancu sa vám rozhodla dať aj Stredoeurópska vysoká škola v Skalici. Vypísala tak druhé kolo podávania prihlášok na bakalársky stupeň v akademickom roku 2016/2017.

  • termín podania prihlášky: do 09. septembra 2016

Prihlásiť sa tak môžete na programy – enviromentálne manažérstvo, životné prostredie a taktiež medzinárodné vzťahy. Pri každom z uvedených študijných programov je možné zvoliť si dennú a rovnako aj externú formu štúdia.

V akademickom roku 2016/2017 sa rozhodla vypísať dodatočné prijímacie konanie aj Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

  • termín podania prihlášky: do 15. augusta 2016

Na výber tu máte hneď z niekoľkých študijných programov, akými sú napríklad hudba a zvukový dizajn, učiteľstvo hudobno – dramatického umenia, učiteľstvo praktickej prípravy alebo učiteľstvo predmetov ako dvojpredmetové šúdium v kombinácii predmetov – učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii s predmetom: anglický jazyk a literatúra, pedagogika, technika, výtvarné umenie, učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii s predmetom: anglický jazyk a literatúra, pedagogika, technika a učiteľstvo techniky v kombinácii s predmetom: anglický jazyk a literatúra, pedagogika.

Pre akademický rok 2016/2017 otvorila druhé kolo prijímacieho konania aj Fakulta špeciálnych technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove.

  • termín podania prihlášky: do 12. augusta 2016

Z bakalárskych študijných programov vám tak ponúka – progresívne technológie, počítačová podpora výrobných technológií, manažment výroby, technológie automobilovej výroby, obnoviteľné zdroje energie a priemyselný manažment.

Na vaše prihlášky tiež čaká Technická univerzita vo Zvolene, ktorá pre akademický rok 2016/2017 taktiež otvorila druhé kolo prijímacieho konania a to na Lesníckej fakulte, Drevárskej fakulte, Fakulte ekológie a enviromentalistiky a tiež na Fakulte enviromentálnej a výrobnej techniky.

  • termín podania prihlášky: do 15. augusta 2016

K dispozícii tak máte študijné programy, ako napríklad – ekonomika a manažment prírodných zdrojov, lesníctvo, aplikovaná zoologia a poľovníctvo, arboristika a komunálne lesníctvo, spracovanie dreva, tvorba a konštrukcia nábytku, manažment drevárskej a nábytkárskej výroby, drevené stavby, ekonomika a manažment podnikov v drevospracujúcom priemysle, protipožiarna ochrana a bezpečnosť, ekológia a ochrana biodiverzity, enviromentálne inžinierstvo, enviromentálny manažment, ochrana a využívanie krajiny, ekotechnika a výrobná technika a manažment výrobných procesov.

V akademickom roku 2016/2017 sa rozhodla vypísať dodatočné prijímacie konanie aj Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.

  • termín podania prihlášky: do 31. júla 2016

V bakalárskom stupni štúdia táto vysoká škola otvorila druhé kolo prijímacieho konania v trojročnom študijnom programe, študijného odboru právo a to v slovenskom jazyku.

Druhú šancu sa vám rozhodla dať aj Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach. Vypísala tak druhé kolo podávania prihlášok na bakalársky stupeň v akademickom roku 2016/2017.

  • termín podania prihlášky: do 26. augusta 2016

Dostať sa tu ešte stále môžete napríklad na študijné programy – automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín, baníctvo a geotechnika, dopravná logistika podniku, geodézia a geografické informačné systémy, geoturizmus, priemyselná logistika alebo aj hospodárenie s vodou v komunálnej sfére.

Pre akademický rok 2016/2017 otvorila druhé kolo prijímacieho konania aj Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach.

  • termín podania prihlášky: do 12: augusta 2016

Prihlásiť sa tak môžete na študijné programy – riadenie leteckej dopravy, profesionálny pilot, pracovník riadenia letovej prevádzky, prevádzka lietadiel a avionické systémy.

V akademickom roku 2016/2017 sa rozhodla vypísať dodatočné prijímacie konanie aj Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

  • termín podania prihlášky: do 12. augusta 2016

Táto vysoká škola vám ešte stále ponúka štúdium v týchto programoch – britské a americké štúdiá, sociálna práca a masmediálne štúdiá.

Zdroj fotografií: www.pixabay.com
Odběr newsletteru

Chci odebírat newsletter Vysokých škol

Pravidelné informace o studiu na vysokých školách, přijímacíh zkouškách...


Odporúčame

Facebook

Chcete vedieť ako prví o novinkách na serveri, o tom, čo robíme a kde sa s nami môžete stretnúť? Pripojte sa k nám na Facebooku.

Akékoľvek použitie obsahu vrátane prevzatia, šírenia či ďalšieho sprístupňovania článkov a fotografií je bez súhlasu jednateľa serveru VysokeSkoly.sk zakázané.

Copyrights: VysokeSkoly.sk
Design:divDesign.cz
2019