Informace pro uchazeče starší 26 let Vydáno:26.4. 2010
Zveřejni článek na Facebooku Zveřejni článek na Delicious Zveřejni článek na Linkuj.cz Zveřejni článek na Twitteru

Informace pro uchazeče starší 26 let

Snad pro nikoho nejsou 26. narozeniny takovým přelomem jako pro vysokoškoláky. Ačkoli se pro ně ze studijního hlediska nic nemění, začínají se jich týkat změny a záležitosti, které dosud většinou řešit nemuseli – patří mezi ně třeba povinnost platit si sociální a zdravotní pojištění anebo také konec slevám, které jsou s touto „magickou“ věkovou hranicí často spjaty.

Studenti starší 26 let musejí počítat s tím, že se jich oproti jejich mladším kolegům týkají některé změny.

Zdravotní pojištění

 • je nutné jej hradit i tehdy, studuje-li student bez přerušení (za studenty do 26 let platí toto pojištění stát)
 • pokud student starší 26 let není zaměstnán nebo nepracuje jako OSVČ a pokud nesplňuje některou z podmínek uvedenou v § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, stává se tzv. „osobou bez zdanitelných příjmů“ (OBZP)
 • výše pojistného je dle § 7 § 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, stanovena na 13,5 % z vyměřovacího základu (u OBZP jde o minimální mzdu) za rozhodné období

Sociální pojištění

 • v případě sociálního pojištění věk studenta nehraje roli
 • doba studia se od 1. ledna 2010 nezapočítává do potřebných let pojištění pro následný důchod (dosud tato doba spadala do tzv. náhradní doby pojištění); doba odstudovaná před rokem 2010 však bude posuzována podle starých pravidel
 • k důchodovému pojištění se student může přihlásit dobrovolně a hradit přinejmenším jeho minimální výši (více viz zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění)

ISIC

 • karta ISIC platí i pro studenty starší 26 let, horní věková hranice není nijak omezena
 • podmínkou je stále jen to, aby byl zapsán do prezenční formy studia
 • u studentů starších 26 let nemusí být některá ze slev či výhod uznána jedině tehdy, je-li to uvedeno přímo v podmínkách konkrétní výhody, která se k této věkové hranici váže

Studentská bankovní konta

 • u většiny studentských bankovních kont, pokud je daná banka nabízí, je nárok na vlastnictví takového konta omezen věkem, tato hranice je však u různých bank různá a není vždy nutně vázána k hranici 26 let

Doprava

 • věkovou hranicí 26 let se řídí dopravní podniky většiny (ale nikoli všech) českých měst
 • na studenty nad 26 let se již většinou vztahuje „klasické“ občanské jízdné
 • stejná situace platí i pro většinu dopravců v rámci meziměstské či mezinárodní dopravy; někteří však poskytují slevy alespoň po předložení karty ISIC

Poplatky za studium

 • povinnost platit poplatky za studium se na veřejných školách nijak neváže k věku
 • studentů nad 26 let se nejčastěji týkají poplatky za další či delší studium (více viz odst. 3 a 4 § 58 zákona o vysokých školách)

Užitečné odkazy

 • zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, na Portálu veřejné správy ČR (zde)
 • zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, na Portálu veřejné správy ČR (zde)
 • zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, na Portálu veřejné správy ČR (zde)
 • zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, na Portálu veřejné správy ČR (zde)
 • zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, na portálu MŠMT (zde)Odběr newsletteru

Chci odebírat newsletter Vysokých škol

Pravidelné informace o studiu na vysokých školách, přijímacíh zkouškách...


Odporúčame

Facebook

Chcete vedieť ako prví o novinkách na serveri, o tom, čo robíme a kde sa s nami môžete stretnúť? Pripojte sa k nám na Facebooku.

Akékoľvek použitie obsahu vrátane prevzatia, šírenia či ďalšieho sprístupňovania článkov a fotografií je bez súhlasu jednateľa serveru VysokeSkoly.sk zakázané.

Copyrights: VysokeSkoly.sk
Design:divDesign.cz
2019