Jak vyplnit přihlášku na vysokou Vydáno:26.4. 2010
Zveřejni článek na Facebooku Zveřejni článek na Delicious Zveřejni článek na Linkuj.cz Zveřejni článek na Twitteru

Jak vyplnit přihlášku na vysokou

Podání přihlášky ke studiu je úvodním, zato velmi zásadním bodem v rámci celého přijímacího řízení na vysokou školu, a její správné a pravdivé vyplnění tedy určitě není radno podcenit. V následujícím přehledu vám poradíme, jak na to. Pozn. Článek byl 11. 1. 2012 aktualizován (kav).

Termín pro podání přihlášky

 • nejzazším termínem pro podání přihlášky ke studiu na vysokých školách bývá nejčastěji poslední únorový den; některé školy či jejich součásti ale přijímají přihlášky i v měsících následujících
 • pokud škola vypíše ještě nějaká doplňující kola přijímacího řízení (nejčastěji z důvodu nenaplněné kapacity) nebo byl akreditován nový obor, který má být otevřen v nejbližším akademickém roce, pak může být termín pro podání přihlášky posunut třeba až do září
 • dnem podání přihlášky se rozumí datum uvedené na razítku při podání na poště, případně datum vyplnění přihlášky na webu (většinou bývá včasné podání elektronické přihlášky podmíněno i včasným zaplacením poplatku, resp. jeho přijetím bankou)

Elektronické přihlášky

Kde najít přihlášku a příslušné pokyny

 • elektronické přihlášky lze najít přímo na webu konkrétní školy, většinou v sekci věnované uchazečům o studium nebo přijímacímu ří­zení
 • elektronickou přihlášku nejčastěji najdete pod zkráceným pojmem „E-přihláška“
 • ve stejných sekcích také zpravdila bývají uvedeny podmínky správného vyplnění a odeslání přihlášky
 • vyplňování a následná kontrola stavu přihlášky probíhá pod přiděleným identifikačním kódem nebo pod rodným číslem

Podoba přihlášky

 • podoba elektronické přihlášky není celorepublikově jednotná, ale některé školy již využívají totožný systém
 • v každém případě bývá vyplnění elektronické přihlášky jednoduché, až skoro intuitivní, rychlé a často jsou v ní již nastaveny předdefinované obsahy buněk
 • během vyplňování bývá uchazečům k dispozici také podrobná nápověda (někde je dokonce koncipována formou názorného videa)

Poplatek za e-přihlášku

 • poplatky za elektronickou přihlášku bývají vzhledem k nižším časovým a finančním nákladům na administrativu spojenou s jejím zpracováním nižší než u přihlášky tištěné, neplatí to však na všech školách
 • poplatky za přijímací řízení se hradí za každou jednotlivou přihlášku zvlášť, byť by byla podána na tutéž fakultu, pouze na jiný obor
 • také v případě dvouoborového studia se obvykle (nikoli však všude) podává přihláška na každý obor zvlášť; za každou přihlášku se také většinou hradí příslušný poplatek
 • někdy se cestě na poštu a platbě poštovného přeci jen nelze vyhnout, a to zejména v případě, že daná fakulta vyžaduje zaslání dodatečných dokumentů (lékařské potvrzení, doklad o praxi apod.) – spolu s nimi se však nejčastěji zasílá pouze zkrácená verze přihlášky
 • na některých školách ovšem vyžadují zaslání vytištěné kopie elektronické přihlášky, respektive její zkrácené podoby, v každém případě – tedy bez ohledu na to, zda má obsahovat nějaké přílohy, či nikoli

Tištěné přihlášky

Kde najít přihlášku a příslušné pokyny

 • tištěné přihlášky lze získat (někdy za malý poplatek) na vaší střední škole, na studijních odděleních děkanátů fakult, dále například v papírnictvích, v rámci speciálních vydání denního tisku nebo jsou ke stažení na internetu

Podoba přihlášky

 • nejčastěji má tištěná přihláška podobu oranžového tiskopisu od vydavatelství SEVT
 • uchazečům jsou určeny první tři strany, a to jen tučně orámovaná bílá pole; čtvrtou stranu pak vyplňují pověření zaměstnanci vysoké školy
 • přihláška se vyplňuje hůlkovým písmem, které musí být bez problémů čitelné, nebo psacím strojem
 • na 1. straně se vyplňují:
 • oficiální názvy zvolené vysoké školy, fakulty, studijního programu a oboru, na nějž se hlásíte (lze je najít mj. na webu příslušné školy)
 • kolonka „zvolený jazyk“ (vypisuje se pouze v případě, že budete skládat přijímací zkoušku z cizího jazyka a máte možnost si jazyk vybrat)
 • osobní údaje a údaje o absolvované střední škole, doplněné o příslušné kódy KKOV, JKOV a IZO (dříve IČO) – ty slouží pro identifikaci školy a jejího zaměření a najdete je mj. na každém vysvědčení (tyto kódy nemusejí vyplňovat uchazeči, kteří se nehlásí bezprostředně po absolvování střední školy, tzn., že maturitní zkoušku složili v předchozím školním roce a dříve)
 • na první stranu se rovněž vlepuje ústřižek posledního dílu složenky, který slouží jako doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení
 • na 2. straně se vyplňují:
 • údaje o tom, z jakého stupně školy se hlásíte
 • prospěch podle výročních vysvědčení na střední škole (ten je nutné si nechat potvrdit střední školou)
 • pokud uchazeč ještě nemá splněnu maturitní zkoušku, zapisuje se do kolonky IV. ročníku známka z pololetí a kolonka maturitních výsledků zůstane nevyplněná
 • sloupek V. je určen pouze uchazečům z pětiletých středních škol
 • na 3. straně se vyplňují:
 • datum a váš podpis
 • vyžaduje-li to příslušná fakulta, je nutno vyplnit kolonku vyhrazenou lékařskému potvrzení
 • pokud jste již dříve studovali či absolvovali nějakou vysokou školu nebo jste již pracovali v oboru, který souvisí s oborem, na který se hlásíte, vyplňte i horní dva rámečky
 • přílohy:
 • ve zvláštní příloze k přihlášce je možné blíže rozvést vaše dosavadní úspěchy, praxi, publikační činnost a další aktivity dokumentující váš zájem o obor
 • přílohu mohou tvořit také podrobnější potvrzení od lékařů, pokud jsou taková potvrzení vyžadována, kopie diplomů ze soutěží nebo certifikátů o jazykové či jiné zkoušce, ukázky vlastních děl, životopis apod.

Poplatek za tištěnou přihlášku

 • poplatek za tištěnou přihlášku bývá obvykle vyšší než v případě přihlášky elektronické; v současné době tento poplatek činí průměrně 500 Kč, ale jeho výše se v závislosti na zvolené škole a fakultě může mírně lišit

Více informací o vyplňování přihlášek čtěte například zde, návod, jak vyplnit složenku, pak zde.
Odběr newsletteru

Chci odebírat newsletter Vysokých škol

Pravidelné informace o studiu na vysokých školách, přijímacíh zkouškách...


Odporúčame

Facebook

Chcete vedieť ako prví o novinkách na serveri, o tom, čo robíme a kde sa s nami môžete stretnúť? Pripojte sa k nám na Facebooku.

Akékoľvek použitie obsahu vrátane prevzatia, šírenia či ďalšieho sprístupňovania článkov a fotografií je bez súhlasu jednateľa serveru VysokeSkoly.sk zakázané.

Copyrights: VysokeSkoly.sk
Design:divDesign.cz
2019