Keď univerzity otvárajú svoje dvere Vydáno:28.1. 2015
Zveřejni článek na Facebooku Zveřejni článek na Delicious Zveřejni článek na Linkuj.cz Zveřejni článek na Twitteru

Keď univerzity otvárajú svoje dvere

Príslovie „Lepšie je raz vidieť, ako stokrát počuť“, sa v prípade návštevy univerzity počas Dňa otvorených dverí potvrdzuje na sto percent. V mesiacoch január a február už každoročne vysoké školy otvárajú uchádzačom svoje dvere a ponúkajú možnosť predčasne privoňať k vysokoškolskej pôde. Prísť sa pozrieť na svoje niekoľkoročné potenciálne pôsobisko by nemalo byť iba zámienkou ako sa uliať zo školy. Komu sú Dni otvorených dverí určené?

Zlé jazyky by povedali, že tzv. DOD organizujú iba školy, ktoré chcú „prilákať“ čo najviac študentov. Nedajte sa ovplyvniť takýmito negatívnymi tvrdeniami a sami sa choďte presvedčiť, že dni pre verejnosť školy usporadúvajú s cieľom sebaprezentácie. Samozrejme, že každá škola bude tvrdiť, že práve ona bude pre vás tou najlepšou voľnou. Váhajúcim študentom môže táto návšteva otvoriť oči a výrazne dopomôcť ku konečnému rozhodnutiu. Možno by ste predpokladali, že túto „prehliadku“ by mali absolvovať iba tí nerozhodní, ktorí stále hľadajú tú „svoju“ výšku. Aj tí skalopevne rozhodnutí by mali pouvažovať nad menším výletom. Určite aj vy máte kamarátov, ktorí boli po príchode na vysokú školu mierne rozčarovaní a možno z nich vypadla aj veta: Keby som bol vedel, že… Práve dezinformáciám a sklamaniam sa dá predísť získaním informácií od samotných škôl. Referencie od kamarátov môžu byť silnou motiváciou k podaniu prihlášky, na druhej strane každému vyhovuje čosi iné a rovnako odlišné máme aj nároky na vzdelanie. Zobrať sa a „skúšobne“ zistiť, či moji známi nepreháňali je tou najúčinnejšou a najjednoduchšou cestou. Ak bude všetko zodpovedať vašim predstavám, návšteva vysnívanej školy môže byť dobrým štartérom k dôslednej príprave na prijímacie pohovory.

Prečo sa oplatí obzrieť si budúce pôsobisko?

Nie nadarmo sa hovorí, že prvý dojem je kľúčový. Neplatí to len u ľudí. To, akým smerom sa bude uberať váš budúci študentský život, sa môže rozhodnúť už v laviciach na DOD. Internetové stránky vysokých škôl sú často neprehľadné a obsahujú neúplné informácie. Popisy odborov sú pomerne všeobecné a na rôznych školách sa na seba podobajú. Ktorý z nich je pre vás lepší? Výhody či nevýhody sa však najlepšie dozviete od súčasných študentov. Stretnúť ich zopár na chodbách počas Dňa otvorených dverí, by nemal byť veľký problém. Odpovede sa na Vás budú sypať jedna radosť. Veď ktorý študent by sa nepochválil alebo neposťažoval, keď sa ho pýtajú na názor? Za internými informáciami sa treba vydať do vnútra. Špecifickosť sa objavuje v malých detailoch. Určite sa v rámci DOD zúčastníte prednášky o odboroch na nasledujúci školský rok. Prezentácie majú pod palcom práve vyučujúci, ktorí najlepšie vedia, na čo sú jednotlivé programy zamerané. Čo by to už bolo za prednášku, ak by na nej nebol priestor pre otázky. A tu prichádza váš čas. Návšteva školy by nemala byť iba výletom, kde si čo-to vypočujete a pôjdete domov. Ak chcete skutočne zistiť, či je pre vás daná škola tá pravá, nemali by ste podceniť domácu prípravu. Cesta vlakom či autobusom k miestu diania je vhodnou príležitosťou nad premyslením doplňujúcich otázok. Po preštudovaní internetovej stránky a získania referencií od priateľov alebo študentov, vám bude určite vŕtať v hlave aspoň jedna otázka, na ktorú môžete dostať aj odpoveď. Vysoká škola je hlavne o diskusii, a preto sa nemusíte báť zdvihnúť ruku. Veď možno človek, ktorý vám odpovie, vám už o pár mesiacov bude prednášať.

Na čo sa zamerať?

Dni otvorených dverí sa zvyknú nazývať aj informačnými dňami. Budete doslova zaplavení informáciami, a preto je nevyhnutné vedieť ich kriticky posúdiť a roztriediť. Pred príchodom na DOD by ste si mali premyslieť, čo od svojho štúdiá očakávate a napísať pár bodov, ktoré sú pre Vaše štúdium podstatné. Alfou a omegou štúdiá je knižnica. Študenti sa veľakrát stretávajú s nedostatkom literatúry, ktorej obsah sa vyžaduje na skúškach. Ak budete mať možnosť, nazrite do univerzitnej knižnice alebo sa spýtate na jej vybavenie. Ruka v ruke s literatúrou idú špeciálne vybavené učebne (napr. laboratóriá), ktoré sú nevyhnutnou súčasťou praktických cvičení na niektorých školách. V poslednej dobe sa čoraz viac kladie dôraz na získanie praxe už počas štúdia na vysokej škole. Praktické cvičenia sú minimom, ktoré musí každý absolvent získať. Ak dokáže premýšľať o vašej budúcnosti za hranicami vysokej školy, mala by ste sa zaujímať aké možnosti praxe daná škola ponúka. Pre budúcich zamestnávateľov sú viac ako titul oceňované skúsenosti popri škole.

Svoj kredit úspešného absolventa môžete zvýšiť aj o študijnú skúsenosť v zahraničí. Dobre známy program Erasmus+ nie je jedinou príležitosťou vycestovania za hranice. Najmä školy technického zamerania majú podpísané zmluvy s najprestížnejšími školami v zahraničí. Ak plánujete počas vysokej školy aj študovať v zahraničí, možnosti študentských mobilít a stáží by vám nemali ujsť. Medzi uchádzačmi o vysokoškolské štúdium sú samozrejmé a takí, ktorí už teraz vedia, že by sa radi venovali výskumu ako doktorandi. Možnosti výskumných aktivít, ale aj odborné publikácie vyučujúcich by v takomto prípade mali zavážiť pri výbere správnej školy.

Pre mnohých vysokoškolákov je okrem štúdia veľmi dôležitá a praktická stránka vysokoškolského života. Dopravná dostupnosť, vzdialenosť školy od internátu, poplatky za internát a jeho vybavenie, či dostatok miest pre nových študentov – to sú problémy, s ktorými sa študenti popasujú už v prvom mesiaci po nástupe na školu. Aj tieto zdanlivo banálne veci vedia narobiť veľa problémov a odkloniť od toho najpodstatnejšieho – úspešného štúdia na vysokej škole.

Dni otvorených dverí nie sú len jednostrannou záležitosťou zo strany škôl. Vyžadujú vašu aktívnu participácia. Už prvou nezáväznou návštevou na vašej vysnívanej škole sa môžete priblížiť k úspešnému vysokoškolskému štúdiu.

Zoznam škôl a DOD na jednotlivých katedrách

Bratislava

Univerzita Komenského Bratislava Prírodovedecká fakulta – 23. januára, 09:00 hod Filozofická fakulta – 24. januára, 10:00 hod Pedagogická fakulta – 24. januára, 13:00 hod Fakulta telesnej výchovy a športu – 31. januára, 09:00 hod Jesseniova lekárska fakulta – 02. februára, 09:00 hod Fakulta matematiky, fyziky a informatiky – 11. februára, 09:00 hod Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta – 26. apríla, 09:00 hod Evanjelická bohoslovecká fakulta – 30. mája, 09:00 hod

Slovenská technická univerzita Stavebná fakulta STU – 12. februára Strojnícka fakulta STU – február Fakulta elektrotechniky a informatiky STU – 28. januára Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU – 26.mája Materiálovotechno­logická fakulta so sídlom v Trnave – 28.januára Ústav manažmentu STU – 18.februára

Ekonomická univerzita Bratislava 6. februára – spoločný informačný deň pre všetky fakulty

Paneurópska vysoká škola 14.februára – spoločný informačný deň pre všetky fakulty

Západné Slovensko

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta masmediálnej komunikácie – 13. februára Fakulta sociálnych vied – 13. februára

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 19. februára – spoločný informačný deň pre všetky fakulty

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Technická fakulta – 23. januára a 18. februára Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva – 23. januára Fakulta biotechnológie a potravinárstva – 6. februára a 20. marca Fakulta ekonomiky a manažmentu – 16. januára

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta zdravotníctva – 14. januára Fakulta špeciálnej techniky – 15. januára Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov – 2. Februára Stredné Slovensko Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ekonomická fakulta – 31. januára

Technická univerzita vo Zvolene Lesnícka fakulta – 28. januára Drevárska fakulta – 28. januára Katedra environmentálnej a výrobnej techniky – 3.februára

Katolícka univerzita v Ružomberku Fakulta zdravotníctva – 11. februára

Žilinská univerzita v Žiline Stavebná fakulta – 5. februára Elektrotechnická fakulta – 5. februára Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov – 13. Februára Strojnícka fakulta – 10. februára Fakulta bezpečnostného inžinierstva – 22. januára Fakulta humanitných vied – 28. februára

Východné Slovensko

Prešovská univerzita v Prešove 12. februára – Univerzitný deň otvorených dverí Fakulta manažmentu – 13. januára a 12. Februára Pedagogická fakulta – 29. januára a 31. januára

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta – 6. februára

Zdroj fotografie: freeimages.com
Odběr newsletteru

Chci odebírat newsletter Vysokých škol

Pravidelné informace o studiu na vysokých školách, přijímacíh zkouškách...


Odporúčame

Facebook

Chcete vedieť ako prví o novinkách na serveri, o tom, čo robíme a kde sa s nami môžete stretnúť? Pripojte sa k nám na Facebooku.

Akékoľvek použitie obsahu vrátane prevzatia, šírenia či ďalšieho sprístupňovania článkov a fotografií je bez súhlasu jednateľa serveru VysokeSkoly.sk zakázané.

Copyrights: VysokeSkoly.sk
Design:divDesign.cz
2019