Štipendiá a výmené programy pre štúdium v zahraničí Vydáno:13.1. 2014
Zveřejni článek na Facebooku Zveřejni článek na Delicious Zveřejni článek na Linkuj.cz Zveřejni článek na Twitteru

Štipendiá a výmené programy pre štúdium v zahraničí

EHP, EURAXESS, CEEPUS, CEU, SAIA… Čo majú spoločné tieto skratky? Všetky pod sebou skrývajú programy alebo inštitúcie, ktoré podporujú zahraničnú mobilitu prostredníctvom štipendií. Ak by ste radi vycestovali za štúdiom alebo výskumom do zahraničia, príležitostí mimo Slovensko je dnes neúrekom.

Čo všetko je možné získať, kedy a kto môže žiadať a aké sú najväčšie zdroje, na ktoré sa môžete obracať? O štipendium na študijný pobyt si môžete zažiadať na všetkých stupňoch štúdia. Je možné získať štipendiá na letné školy a letné jazykové kurzy a tiež na celé magisterské a postgraduálne štúdium. Zvyčajne sa štipendiá poskytujú na pokrytie nákladov spojených so štúdiom alebo výskumnou činnosťou v zahraničí.

Programy

Každá univerzita môže participovať na dohodách s rôznymi ďalšími vzdelávacím inštitúciami a školami a byť súčasťou rôznych programov podporujúcich mobilitu. Tie fungujú na základe medzinárodných dohôd štátov, ktoré sa na nich podieľajú. Dnešné programy mávajú obvykle prehľadné stránky, na ktorých ľahko vyvfiltrujete svoje podmienky, ktoré sa Vás týkajú. Možností, kam sa obrátiť a zažiadať si o štipendium, je dnes skutočne veľké množstvo. Tu sú aspoň niektoré z nich:

CEEPUS – Central European Exchange Program for University Studies. Stránky sú len v Angličtine, zato však na nich nájdete aktuálne a detailné informácie o univerzitách, ktoré participujú na dohode a popis náplne konkrétnych programov.

Grantový program Študenti do sveta (uzávierka býva v apríli). Program je určený na podporu najlepších študentov 2. a 3. ročníka do 30 rokov a ich mobilitu.

Štipendiá Google Europe pre študentov so zdravotným postihnutím. Sú určené pre ľudí študujúcich informatiku, výpočtovú techniku a informačné technológie v bakalárskom, magisterskom alebo doktorandskom štúdiu na európskej univerzite.

Pamätné štipendium Anity Borgovej udeľované spoločnosťou Google (uzávierka vo februári) je určené študentkám s vynikajúcimi výsledkami v poslednom ročníku bakalárskeho štúdia informatiky, počítačového inžinierstva alebo súvisiacich technických odvetví.

Štipendium StudyPortals je určené pre študentov všetkých národností. Každé tri mesiace je možné získať čiastku 1000 eur. Povedzme teda, že študujete právo v 2. ročníku Bc. stupňa štúdia. Radi by ste sa ho vydali študovať „von“. Na stránkach si vyberiete Bachelors a Law a hneď je tu obsiahla ponuka univerzít.

travel-4–996209-m.jpg

Ďalšie programy na Slovensku

Akademické mobility – program je spojený so SAIA, funguje od roku 1990 a je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Informácie nájdete cez stránky SAIA (viac info nižšie).

Národný štipendijný program SR poskytuje prostriedky na pokrytie životných nákladov na študijný alebo výskumný pobyt pre druhý (Mgr.) a tretí (PhD.) stupeň štúdia na univerzite. A aká je možná výška schváleného štipendia? Tak napríklad pre študentov 2. stupňa, ktorí vycestovali do Belgicka, je to 720 €, do Španielska 850 €, do Talianska 900 €. Ostatné krajiny (nielen EÚ) a pre doktorandov si môžete pozrieť tu.

EHP Slovensko – štipendijný program financovaný z grantov EHP a zo štátneho rozpočtu SR. Je však určený pre inštitúcie, nie pre jednotlivcov.

EURAXESS – program a portál pre podporu mobility výskumných pracovníkov, je určite zaujímavý aj pre učiteľov a doktorandov.

CEU – Central European University in Budapest. Uznávaná univerzita predovšetkým vďaka svojmu zameraniu na humanitné vedy. Ponúka štipendiá na Mgr., postgraduálne štúdium i špeciálne grantové programy.

Zdroje informácií

Pokúsiť sa vypísať všetky možné programy, ktoré sa dajú k mobilite a štúdiu v zahraničí využiť, by stálo nespočet strán. Preto za vhodnejšie považujeme sprostredkovať užitočné zdroje a weby, ktoré Vám pomôžu vybrať si podľa Vášho zamerania a krajiny, do ktorej by ste chceli vycestovať.

SAIA – Slovenská akademická informačná agentúra

Na jej stránkach nájdete množstvo užitočných odkazov. Napríklad na tejto stránke nájdete toľko odkazov na webstránky o vzdelávacích systémoch, databázach a inštitúciách, rankingu, štipendiách a jednotlivých krajinách, že ich určite nerozkliknete a nepreštudujete za celý život.

Každý mesiac SAIA vydáva informačný bulletin o štúdiu v zahraničí, štipendiách, grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy. Novembrový bulletin nájdete tu.

SAIA na svojich stránkach zhromaždila štipendijné možnosti do databázy, kde môžete vyhľadávať podľa krajiny a študijného odboru svoj vytúžený grant, ku ktorému sa hneď dozviete potrebné termíny a podmienky pre podanie žiadosti.

Univerzity obvykle disponujú samostatným oddelením pre medzinárodné vzťahy, určite stojí za návštevu alebo prieskum, kedy organizuje prednášky pre študentov.

Použité zdroje: http://europa.eu/…index_sk.htm http://www.saia.sk/…_11_2013.pdf http://www.saia.sk/sk/pages/linky/ http://www.stipendia.sk/

Zdroj fotografie: www.sxc.hu
Odběr newsletteru

Chci odebírat newsletter Vysokých škol

Pravidelné informace o studiu na vysokých školách, přijímacíh zkouškách...


Odporúčame

Facebook

Chcete vedieť ako prví o novinkách na serveri, o tom, čo robíme a kde sa s nami môžete stretnúť? Pripojte sa k nám na Facebooku.

Akékoľvek použitie obsahu vrátane prevzatia, šírenia či ďalšieho sprístupňovania článkov a fotografií je bez súhlasu jednateľa serveru VysokeSkoly.sk zakázané.

Copyrights: VysokeSkoly.sk
Design:divDesign.cz
2019