Ministerstva školstva a práce slibuju Záruky pre mladých Vydáno:27.5. 2014
Zveřejni článek na Facebooku Zveřejni článek na Delicious Zveřejni článek na Linkuj.cz Zveřejni článek na Twitteru

Ministerstva školstva a práce slibuju Záruky pre mladých

Dušan Čaplovič a Ján Richter, ministri školstva, vedy, výskumu a športu a práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenska, podpísali memorandum o spolupráci pri zabezpečovaní systémových zmien v príprave ľudských zdrojov pre trh práce.

Otázka spolupráce ministerstiev, zástupcov zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov je neoddeliteľne prepojená práve so vzdelávacím systémom. Memorandom jeho signatári potvrdzujú, že im nie je táto otázka ľahostajná a že si uvedomujú, že školský systém je s dopytom trhu práce a zamestnanosťou silne spätý.

Zefektívňovať by sa mala naďalej ich spolupráca aj v realizácii spoločného projektu Záruky pre mladých. To je systém, ktorý predstavuje prístup k riešeniu nezamestnanostii ľudí do 25 rokov. Jeho cieľom je ponúknuť im pracovnú ponuku do 4 mesiacov po ukončení formálneho vzdelávania alebo pri strate pracovného miesta. Členské štáty EÚ pripravujú program pre zavedenie tohoto programu, ktorý vyžaduje úzku spoluprácu všetkých zainteresovaných strán (verejných orgánov, služieb zamestnanosti, poskytovateľov profesijného poradenstva, inštitúcií vzdelávania a odbornej prípravy, služieb na podporu mladých, podnikateľov, zamestnávateľov, odborových zväzov atď.).

V stredu 14.5. vláda schválila operačný program Ľudské zdroje pre oblasti vzdelávania a zamestnanosti a podpis memoranda je reakciou ministerstiev naň. Tento program si dáva za cieľ podporovať udržateľnú a kvalitnú zamestnanosť, pracovnú mobilitu, investície do vzdelávania, školení a odbornej prípravy, ako aj do zručností a celoživotného vzdelávania.

Svojím podpisom ministri potvrdili, že budú spolupracovať pri snahách o zladenie fungovania vzdelávacieho systému a požiadavok trhu práce. Potreby zamestnávateľov monitorujú a vytvárajú prognózy Národná sústava povolaní a Národná sústava kvalifikácií. MPSVR SR a MŠVVŠ SR vytvorili koordinačný výbor, ktorý bude dozerať na dodržiavanie princípov partnerstva zúčastnených subjektov a zosúladenie ich pracovných postupov pri plnení úloh v oblastiach definovaných v memorande.

Zdroj: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?… http://www.employment.gov.sk/…lupraci.html http://www.esf.gov.sk/new/index.php?…

Zdroj fotografie: www.sxc.hu
Odběr newsletteru

Chci odebírat newsletter Vysokých škol

Pravidelné informace o studiu na vysokých školách, přijímacíh zkouškách...


Odporúčame

Facebook

Chcete vedieť ako prví o novinkách na serveri, o tom, čo robíme a kde sa s nami môžete stretnúť? Pripojte sa k nám na Facebooku.

Akékoľvek použitie obsahu vrátane prevzatia, šírenia či ďalšieho sprístupňovania článkov a fotografií je bez súhlasu jednateľa serveru VysokeSkoly.sk zakázané.

Copyrights: VysokeSkoly.sk
Design:divDesign.cz
2019