Studenti se speciálními vzdělávacími potřebami Vydáno:26.4. 2010
Zveřejni článek na Facebooku Zveřejni článek na Delicious Zveřejni článek na Linkuj.cz Zveřejni článek na Twitteru

Studenti se speciálními vzdělávacími potřebami

Rovnost přístupu ke vzdělání je u nás dána mimo jiné Listinou základních práv a svobod a vyloučeni by z ní rozhodně neměli být ani studenti se zdravotním postižením. S jakými právy, povinnostmi a možnostmi je jejich studium na našich vysokých školách spjato a kde mohou hledat související informace, to už poradí následující článek.

Kdo je pokládán za osobu se zdravotním postižením

 • například pátý Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, platný pro období 2010 – 2014, definuje zdravotní postižení jako „dlouhodobý nebo trvalý nepříznivý zdravotní stav, který již nelze léčbou výrazně zlepšit či zcela odstranit. Na rozdíl od řady dalších skutečností, které může jejich nositel ovlivnit, se přitom jedná o situaci, která je většinou nezávislá na vůli jedince.“

Právo na vzdělání

 • rovnost přístupu ke studiu – kromě všeobecně morálních zásad – nejen zdravotně handicapovaným studentům obecně zaručuje Listina základních práv a svobod ČR a další platné legislativní normy České republiky, případně Evropské unie
 • konkrétní a závazná opatření ve vztahu ke studentům se speciálními vzdělávacími potřebami, která by měly české vysoké školy zavést a udržovat, však nejsou nikde zákonně stanovena

Speciální pracoviště

 • většina českých vysokých škol zřídila vlastní oddělená pracoviště, instituce a další orgány, jejichž cílem je naplňovat základní požadavky na rovnost v přístupu ke vzdělání a pomáhat handicapovaným studentům v nejrůznějších záležitostech spojených se studiem (děje se tak kupříkladu přizpůsobením zadání u přijímacích zkoušek, úpravou vnitřních prostor školy, zpřístupněním techniky, poskytováním poradenství, přizpůsobením výuky, zajištěním asistentů apod.)
 • přehled speciálních vysokoškolských pracovišť lze najít například na stránkách Střediska podpory zdravotně postižených studentů na VŠ Helpnet

Kde hledat informace

 • informace o podmínkách studia pro studenty s handiacpem lze najít:
 • na webových stránkách školy v sekcích určených studentům se speciálními studijními potřebami či přímo na stránkách zmíněných pracovišť
 • ve studijním a zkušebním řádu příslušné fakulty či součásti školy
 • ve statutu školy, příp. v rámci dílčích opatření rektora apod.

Možnosti studia dle individuálního plánu

 • studenti s handicapem mohou, stejně jako všichni ostatní, na některých školách zažádat o povolení absolvovat jeden nebo více úseků studia podle individuálního studijního plánu; o jeho schválení a konečné podobě rozhoduje zpravidla děkan dané fakulty

Podmínky přijetí uchazečů i následného studia

 • přijímání zdravotně postižených uchazečů ke studiu i následné případné studium vysoké školy bývá provázeno jen takovými úlevami, jaké nutně vyžaduje zdravotní stav uchazeče (jedná se zejména o přizpůsobení podmínek během přijímacího řízení apod.)
 • ve všech ostatních ohledech je v souladu s požadavky na rovnost přístupu ke vzdělání a v rámci zachování jeho objektivních podmínek k lidem s handicapem přistupováno jako k ostatním uchazečům a studentům
 • více o podmínkách studia viz sekce Podmínky studia na vysokých školách v České republice

Důležité dokumenty a odkazy

 • Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010 – 2014 (zde)
 • Střednědobá koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením (zde)
 • Národní rada osob se zdravotním pojištěním ČR (zde)
 • Středisko podpory zdravotně postižených studentů na VŠ Helpnet (zde)
 • Akční plán na podporu práv a plného zapojení osob se zdravotním postižením do společnosti: zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením v Evropě 2006 – 2015 (zde)Odběr newsletteru

Chci odebírat newsletter Vysokých škol

Pravidelné informace o studiu na vysokých školách, přijímacíh zkouškách...


Odporúčame

Facebook

Chcete vedieť ako prví o novinkách na serveri, o tom, čo robíme a kde sa s nami môžete stretnúť? Pripojte sa k nám na Facebooku.

Akékoľvek použitie obsahu vrátane prevzatia, šírenia či ďalšieho sprístupňovania článkov a fotografií je bez súhlasu jednateľa serveru VysokeSkoly.sk zakázané.

Copyrights: VysokeSkoly.sk
Design:divDesign.cz
2019