Studium v cizím jazyce na českých vysokých školách Vydáno:26.4. 2010
Zveřejni článek na Facebooku Zveřejni článek na Delicious Zveřejni článek na Linkuj.cz Zveřejni článek na Twitteru

Studium v cizím jazyce na českých vysokých školách

S rostoucím počtem cizinců na našich školách i díky stále kvalitnější jazykové výbavě českých studentů začínají tuzemskou nabídku vzdělávacích oborů obohacovat i ty, které se celé vyučují v cizím jazyce. Kromě vysokoškolského vzdělání tak navíc studentům umožňují získat jistotu v použití cizího jazyka ve vlastním oboru, což jistě ocení i budoucí zaměstnavatelé.

 • výukou v cizím jazyce se rozumí výuka vedená v tomto jazyce v celém rozsahu studijního programu či oboru, nikoli jen cizojazyčná výuka vybraných předmětů či jejich částí

Současná nabídka

 • v současnosti jsou tyto obory (ať již nově akreditované, nebo ekvivalentní k českému oboru) nejčastěji vypisovány v angličtině, výjimečně v němčině; jejich struktura i jazyková nabídka se však může se stále novými akreditacemi udělovanými ministerstvem školství průběžně měnit
 • jejich délka se pohybuje od jednoho semestru, nabízeného v rámci studijní stáže, po úplné studium zakončené státní zkouškou

Kritéria přijetí

 • cizojazyčné obory může studovat každý, kdo splní podmínky přijetí, případně další kritéria stanovená školou, a to bez ohledu na státní příslušnost
 • všechny české vysoké školy stanovují vlastní kritéria přijetí uchazečů ke studiu – děje se tak buď formou přijímací zkoušky (písemné, ústní či kombinací obojího), nebo pouze na základě předchozích výsledků studia. Důvodem je omezená kapacita jednotlivých škol, ale i výše finančních prostředků, které dostávají od státu jako příspěvek na všechny aktivity spojené s provozováním vzdělávací instituce – sem patří mj. i příspěvky na každého studenta. Na české vysoké školy proto alespoň zatím není přijímán každý uchazeč, který se ke studiu přihlásí (jako je tomu u některých oborů v Německu, Velké Británii i jinde).

Poplatky za studium

 • jak školám ukládá § 58 zákona o vysokých školách, je studium v cizím jazyce zpoplatněno; o konečné výši poplatků přitom rozhoduje sama vysoká škola či fakulta
 • kromě poplatku za cizojazyčné studium však mají studenti těchto studijních programů stejná práva a povinnosti jako jejich čeští kolegové (více viz sekce Podmínky studia na vysokých školách v České republice)

Užitečné odkazy

 • zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů na webu MŠMT (zde)
 • Centrum pro studium vysokého školství (CSVŠ):
 • Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání (zde)
 • National Academic Recognition Information Centre (NARIC) (zde)
 • European National Information Centre (ENIC) (zde)
 • Požadavky pro akreditaci studijního programu / studijního oboru s výukou v cizím jazyce na webu MŠMT (zde)Odběr newsletteru

Chci odebírat newsletter Vysokých škol

Pravidelné informace o studiu na vysokých školách, přijímacíh zkouškách...


Odporúčame

Facebook

Chcete vedieť ako prví o novinkách na serveri, o tom, čo robíme a kde sa s nami môžete stretnúť? Pripojte sa k nám na Facebooku.

Akékoľvek použitie obsahu vrátane prevzatia, šírenia či ďalšieho sprístupňovania článkov a fotografií je bez súhlasu jednateľa serveru VysokeSkoly.sk zakázané.

Copyrights: VysokeSkoly.sk
Design:divDesign.cz
2019