Tieto vysoké školy ešte prijímajú prihlášky Vydáno:4.7. 2017
Zveřejni článek na Facebooku Zveřejni článek na Delicious Zveřejni článek na Linkuj.cz Zveřejni článek na Twitteru

Tieto vysoké školy ešte prijímajú prihlášky

Na väčšine vysokých škôl už oficiálne termíny na podávanie prihlášok síce vypršali, stále však máte šancu sa ešte na niektoré odbory dostať. Existujú totiž aj také inštitúcie, ktoré vypísali dodatočné prijímacie kolá. Zistili sme pre vás, o konkrétne ktoré slovenské vysoké školy ide.

Katolícka univerzita v Ružomberku akceptuje dodatočné prihlášky:

-do 9. augusta 2017 na tieto študijné odbory: Anglistika a amerikanistika, Anglistika a amerikanistika – filozofia, Anglistika a amerikanistika – germanistika, Anglistika a amerikanistika – história, Anglistika a amerikanistika – politológia, Anglistika a amerikanistika – religionalistika, Anglistika a amerikanistika – slovenský jazyk a literatúra, Filozofia, Filozofia – germanistika, Filozofia – história, Filozofia – politológia, Filozofia – slovenský jazyk a literatúra, Germanistika, Germanistika – história, Germanistika – politológia, Germanistika – slovenský jazyk a literatúra, História, História – politológia, Politológia, Psychológia, Slovenský jazyk a literatúra, Slovenský jazyk a literatúra – história, Slovenský jazyk a literatúra – politológia, Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry, Učiteľstvo filozofie, Učiteľstvo histórie, Učiteľstvo náboženskej výchovy, Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry, Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a Žurnalistika.

-do 31. júla 2017 predĺžila aj na nasledujúce študijné odbory: Pedagogika, Predškolská a elementárna pedagogika, Sociálna práca, Učiteľstvo biológie, Učiteľstvo geografie, Učiteľstvo hudobného umenia, Učiteľstvo hudobnej výchovy, Učiteľstvo chémie, Učiteľstvo informatiky, Učiteľstvo matematiky, Učiteľstvo náboženskej výchovy, Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry, Učiteľstvo talianskej jazyka a literatúry a Učiteľstvo výtvarnej výchovy.

Katolícka univerzita v Ružomberku – detašované pracoviská v Levoči a Poprade – vám ponúkajú možnosť prihlásiť sa na študijné odbory do 31. júla 2017. Ide o – Liečebnú pedagogiku, Predškolskú a elementárnu pedagogiku sociálne znevýhodnených skupín, Špeciálnu pedagogiku a pedagogiku mentálne postihnutých a Manažment.

Paneurópska vysoká škola v Bratislave akceptuje dodatočné prihlášky:

-do 31. augusta 2017 na tieto študijné odbory: Ekonomika a manažment podnikania, Aplikovaná informatika, Dizajn médií, Mediálna komunikácia a Právo.

Prešovská univerzita – akceptuje dodatočné prihlášky:

-do 25. augusta 2017 na tieto študijné odbory: Andragogika, Biológia, Ekológia, Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov, Geografia a aplikovaná geoinformatika, Učiteľstvo biológie, Učiteľstvo ekológie, Učiteľstvo fyziky, Učiteľstvo geografie, Učiteľstvo matematiky, Učiteľstvo pedagogiky, Učiteľstvo techniky a Vychovávateľstvo.

-do 15. augusta 2017 na odbory: Šport a zdravie, Trénerstvo a Učiteľstvo telesnej výchovy, Charitatívna a sociálna služba, .

-do 31. júla 2017 si tiež môžete podať prihlášku na odbory: Anglický jazyk a anglofónne kultúry, Anglický jazyk a kultúra, Archivníctvo, Estetika, Etika, Etika – sociálna práca, Filozofia, Francúzsky jazyk a kultúra, História, Jazykovo – komunikačné štúdiá, Kultúrne dedičstvo, Nemecký jazyk a kultúra, Politológia, Ruské štúdiá, Ruský jazyk a kultúra, Slovenský jazyk a kultúra, Sociálna práca, Stredoeurópske štúdiá, Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry, Učiteľstvo dejepisu, Učiteľstvo estetiky, Učiteľstvo etickej výchovy, Učiteľstvo filozofie, Učiteľstvo hudobného umenia, Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry, Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry, Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry, Učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre akceptuje dodatočné prihlášky:

-do 4. augusta 2017 na tieto študijné odbory: Farmárstvo, Hipológia, Manažment rastlinnej výroby, Manažment živočíšnej výroby, Špeciálne chovateľstvo, Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Všeobecné poľnohospodárstvo a Výživa ľudí.

-do 11. augusta 2017 na odbory: Krajinnné inžinierstvo a Záhradníctvo.

Slovenská technická univerzita v Bratislave akceptuje dodatočné prihlášky:

-do 25. júla 2017 na tieto študijné odbory: Investičné plánovanie v priemyselnom podniku a Priestorové plánovanie.

-do 21. júla 2017 na odbory: Automobilová mechatronika, Elektroenergetika, Elektronika, Elektrotechnika, Jadrové a fyzikálne inžinierstvo, Robotika a kybernetika a Telekomunikácie.

-do 10. augusta 2017 na odbory: Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve, Biotechnológia, Chémia, medicínska chémia a chemické materiály, Chemické inžinierstvo a Potraviny, výživa, kozmetika.

-do 11. augusta na odbory: Civil engineering, Geodézia a kartografia, Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Krajinárstvo a krajinné plánovanie, Matematicko-počítačové modelovanie, Pozemné stavby a architektúra, Technológie a manažérstvo stavieb a Vodné stavby a vodné hospodárstvo.

-do 14. augusta 2017 na odbory: Automatizácia a informatizácia strojov a procesov, Automobily a mobilné pracovné stroje, Energetické stroje a zariadenia, Environmentálna výrobná technika, Strojárske technológie a materiály a Technika ochrany životného prostredia.

Technická univerzita v Košiciach akceptuje dodatočné prihlášky:

-do 25. augusta 2017 na študijné odbory: Baníctvo a geotechnika, Dopravná logistika podniku, Geodézia a geografické informačné systémy, Geodézia a kataster nehnuteľností, Geológia a regionálny rozvoj, Geoprieskum, Geoturizmus, Hospodárenie s vodou v komunálnej sfére, Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín, Manažérstvo procesov, Manažérstvo zemských zdrojov, Mineralurgia a environmentálne technológie, Ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovín, Priemyselná logistika, Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín, Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle, Využívanie alternatívnych zdrojov energie a Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika.

-do 22. augusta 2017 na odbory: Hutníctvo, Integrované systémy riadenia, Materiály, Spracovanie a recyklácia odpadov a Tepelná technika a plynárenstvo.

-do 11. augusta 2017 na odbory: Manažment výroby, Monitoring a diagnostika technických zariadení, Obnoviteľné zdroje energie, Počítačová podpora výrobných technológií, Počítačové konštruovanie technických systémov, Priemyselný manažment, Progresívne technológie a Technológie automobilovej výroby.

Technická univerzita vo Zvolene akceptuje dodatočné prihlášky:

-do 15. augusta 2017 na študijné odbory: Ekológia a ochrana biodiverzity, Environmentálne inžinierstvo, Environmentálny manažment, Forenzná a kriminalistická environmentalis­tika, Ochrana a využívanie krajiny. -do 31. júla 2017 na odbory: Ekotechnika, Integrované manažérstvo priemyselných procesov, Integrované manažérstvo priemyselných procesov a Výrobná technika a manažment výrobných procesov.

Trnavská univerzita v Trnave akceptuje dodatočné prihlášky:

-do 15. augusta 2017 na študijné odbory: Dejiny a teória umenia, Etika, Filozofia, História, Klasická archeológia, Klasické jazyky. Sociológia a Politológia.

-do 31. júla 2017 na odbory: Právo, Kresťanská filozofia, Náuka o rodine , Sociálna práca so zameraním na rodinu a Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie.

Univerzita Komenského v Bratislave akceptuje dodatočné prihlášky:

-do 31.júla 2017 na študijné odbory: Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc a Učiteľstvo náboženskej výchovy.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre akceptuje dodatočné prihlášky:

-do 13. augusta 2017 na študijné odbory: Environmentalis­tika, Fyzika, Geografia v regionálnom rozvoji, Matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve, Technická mineralógia – gemológia, Učiteľstvo ekológie, Učiteľstvo fyziky, Učiteľstvo geografie , Učiteľstvo chémia, Učiteľstvo matematiky, Učiteľstvo informatiky a Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov.

-do 15. augusta 2017 na odbory: Sociálna práca, Sociálne služby a poradenstvo, Maďarsko-slovenský bilingválny mediátor, Predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským, Stredoeurópske areálové štúdiá, Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry, Andragogika, Hudba a zvukový dizajn, Pedagogika a vychovávateľstvo, Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry, Učiteľstvo hudobného umenia, Učiteľstvo hudobno-dramatického umenia, Učiteľstvo pedagogiky, Učiteľstvo praktickej prípravy, Učiteľstvo techniky a Učiteľstvo výtvarného umenia.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave akceptuje dodatočné prihlášky:

-do 18. augusta 2017 na študijné odbory: Aplikovaná biológia, Aplikovaná informatika, Biotechnológie a Chémia.

-do 9. septembra 2017 na odbory: Európske štúdiá, Manažment verejnej správy, Politológia, Sociálne služby a poradenstvo, Sociálne služby a poradenstvo a Verejná správa.

Zdroj fotografie: www.pixabay.com
Odběr newsletteru

Chci odebírat newsletter Vysokých škol

Pravidelné informace o studiu na vysokých školách, přijímacíh zkouškách...


Odporúčame

Facebook

Chcete vedieť ako prví o novinkách na serveri, o tom, čo robíme a kde sa s nami môžete stretnúť? Pripojte sa k nám na Facebooku.

Akékoľvek použitie obsahu vrátane prevzatia, šírenia či ďalšieho sprístupňovania článkov a fotografií je bez súhlasu jednateľa serveru VysokeSkoly.sk zakázané.

Copyrights: VysokeSkoly.sk
Design:divDesign.cz
2019