Vysoké školy budú otvárať svoje dvere Vydáno:2.1. 2017
Zveřejni článek na Facebooku Zveřejni článek na Delicious Zveřejni článek na Linkuj.cz Zveřejni článek na Twitteru

Vysoké školy budú otvárať svoje dvere

Jedným z osvedčených spôsobov, ako spoznať školu, na ktorú by ste chceli ísť študovať, je ísť sa pozrieť priamo do nej. To si uvedomujú aj školy, a preto každoročne organizujú dni otvorených dverí.

Na DOD uvidíte priestory, v akých sa škola nachádza, môžete stretnúť svojich budúcich pedagógov a spolužiakov, popýtať sa priamo ich všetko, čo vás zaujíma. Počas takejto akcie si často môžete zakúpiť materiály, ktoré vám pomôžu na prijímacej skúške. A tiež môžete spoznať odbory, o ktoré ste spočiatku nejavili záujem. Veď lepšie je raz vidieť, ako stokrát počuť.

Ktoré školy ešte otvárajú svoje brány a kedy?

12. január – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

13. január – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu

17. január – Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu

18. január – Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši

19. január – Vysoká škola manažmentu v Trenčíne (aj detašované pracovisko v Bratislave)

20. január – Paneurópska vysoká škola

21. január – Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta

24. január – Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta

25. január – Trnavská univerzita v Trnave
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta

26. január – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta

27. január – Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného
inžinierstva

 1. február – Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky

  Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta

 2. február – Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin

  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov,

  Fakulta ekonomiky a manažmentu, Fakulta biotechnológie a potravinárstva

 3. február – Katolícka univerzita v Ružomberku Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta,

  Teologická fakulta Košice, Fakulta zdravotníctva

 4. február – Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechno­logická fakulta Trnava

  Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, Strojnícka fakulta

 5. február – Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospo­dárska fakulta Košice, Pedagogické

  pracovisko Michalovce

  Žilinská univerzita v Žiline, Elektrotechnická fakulta

  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Prírodovedecká fakulta

 6. február – Ekonomická univerzita v Bratislave

  Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky

  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta

  Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie

 7. február – Univerzita J. Selyeho
 8. február – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta
 9. február – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

 10. február – Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Fakulta prevádzky a

  ekonomiky dopravy a spojov

 11. február – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva
 12. február – Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied
 13. február – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta
 14. marec – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej

  rehabilitácie Piešťany

 15. marec – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva
 16. marec – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej

  rehabilitácie Piešťany

 17. apríl – Žilinská univerzita v Žiline, Výskumný ústav vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine
 18. apríl – Vysoká škola manažmentu v Trenčíne (aj detašované pracovisko v Bratislave)Odběr newsletteru

Chci odebírat newsletter Vysokých škol

Pravidelné informace o studiu na vysokých školách, přijímacíh zkouškách...


Odporúčame

Facebook

Chcete vedieť ako prví o novinkách na serveri, o tom, čo robíme a kde sa s nami môžete stretnúť? Pripojte sa k nám na Facebooku.

Akékoľvek použitie obsahu vrátane prevzatia, šírenia či ďalšieho sprístupňovania článkov a fotografií je bez súhlasu jednateľa serveru VysokeSkoly.sk zakázané.

Copyrights: VysokeSkoly.sk
Design:divDesign.cz
2019