Základné pojmy II. - kredity, dekani, rektori, bakalári, doktorandi... Vydáno:28.10. 2012
Zveřejni článek na Facebooku Zveřejni článek na Delicious Zveřejni článek na Linkuj.cz Zveřejni článek na Twitteru

Základné pojmy II. - kredity, dekani, rektori, bakalári, doktorandi...

Kto si nie je istý, či by zvládol vysvetliť, čo sú to kredity, ako funguje organizácia samosprávy na vysokej škole, alebo aké máme stupne štúdia, preňho je tento článok určený. A nie je sa za čo hanbiť, je to nový a obsiahly svet pojmov a ľudí, v ktorom sa treba zorientovať.

Kto je kto na vysokej škole?

Samosprávu vysokej školy tvorí akademický senát, rektor, prorektor, dekan a prodekan. To sú popri pedagógoch tí najdôležitejší ľudia, ktorí budú rozhodovať o Vašom štúdiu. Najvyššie postaveným je rektor, ktorému asistujú prorektori, z ktorých každý má na starosti jednu oblasť štúdia, resp. vzdelávania. Univerzita, ako už vieme, sa delí na fakulty. Tým velia jednotliví dekani, ktorých najbližšími podriadenými sú, podobne ako u prorektorov, prodekani. Podľa konkrétnej oblasti, ktorou sa zaoberajú, sa na nich možno obracať, podobne ako aj na sekrateriát a študijné oddelenia jednotlivých katedier.

Stupne štúdia

Základné stupne štúdia sú bakalársky, magisterský a doktorandský. Bakalársky stupeň trvá 3 roky, naň naväzuje stupeň magisterský, obvykle dvojročný. Niekedy sú tieto dva stupne vcelku, nedelia sa na dva bloky. Bakalársky stupeň je ukončený štátnou záverečnou skúškou a bakalárskou prácou a na magisterský stupeň je nutné urobiť znovu prijímačky. Výhodou je, že je možné sa s titulom Bc. hlásiť na magisterský stupeň na inú školu, dokonca na iný odbor. Doktorandské štúdium zahŕňa viac výskumnej a publikačnej činnosti v konkrétnej oblasti pod vedením niektorého z pedagógov.

Tituly

Od týchto úrovní sa odvíjajú získané tituly. Ako by sm mali správne oslovovať človeka s titulom a našich nových pedagógov? Na strednej škole sa často používa oslovenie „profesor,“ to je však najvyšší vysokoškolský titul, ktorým by sa správne mali oslovovať len jeho držitelia. Tituly sú zoradené podľa dĺžky a stupňa štúdia takto: Bc. (Bakalár), Mgr. (Magister) a Ing. (Inžinier), PhDr., MUDr., JUDr., RNDr., MVDr., PaedDr. (oslovujeme ich doktor, títo absolventi majú tzv. malý doktorát), Ph.D. (taktiež oslovujeme pán doktor, získal však tzv. veľký doktorát), Doc. (pán docent) a nakoniec Prof. – profesor. Všeobecná etiketa oslovovania hovorí, že funkcia na univerzite má prednosť pred titulom, to znamená, že rektora budeme oslovovať pán rektor, aj keď má pred menom napríklad tituly Doc. PhDr.

Kreditový systém

Počas štúdia na vysokej škole má študent obvykle väčšiu voľnosť výberu predmetov a zamerania, avšak existujú povinné predmety, ktoré musí počas štúdia absolvovať. Rozvrhnutie času býva na vás, ale niektoré predmety vyžadujú, aby ste mali absolvované iné predmety, a takým sa hovorí prerekvizity. Popri povinných existujú predmety povinne voliteľné, a tie zapisujete podľa vlastných preferencií, ale býva určené minimum kreditov, ktoré z tejto skupiny predmetov musíte získať. Každý predmet má dopredu určený počet kreditov, takže si musíte na začiatku semestra vypočítať, koľko ktorých potrebujete, aby ste splnili podmienku na prechod do ďalšieho semestra. Obvyklý limit býva 15 alebo 20 kreditov, ale závisí od konkrétneho kreditové systému danej školy. A aby ste sa mali čoho pridržať, fakulty mávajú vypracovaný tzv. odporúčaný študijný plán, ktorý je návrhom, ako si rozvrhnúť celé štúdium tak, aby ste splnili všetky požiadavky na Vás kladené kreditovým systémom.

Zdroj:
Odběr newsletteru

Chci odebírat newsletter Vysokých škol

Pravidelné informace o studiu na vysokých školách, přijímacíh zkouškách...


Odporúčame

Facebook

Chcete vedieť ako prví o novinkách na serveri, o tom, čo robíme a kde sa s nami môžete stretnúť? Pripojte sa k nám na Facebooku.

Akékoľvek použitie obsahu vrátane prevzatia, šírenia či ďalšieho sprístupňovania článkov a fotografií je bez súhlasu jednateľa serveru VysokeSkoly.sk zakázané.

Copyrights: VysokeSkoly.sk
Design:divDesign.cz
2019