Zmeny v sociálnych a motivačných štipendiách Vydáno:31.8. 2014
Zveřejni článek na Facebooku Zveřejni článek na Delicious Zveřejni článek na Linkuj.cz Zveřejni článek na Twitteru

Zmeny v sociálnych a motivačných štipendiách

Ak ste si v minulosti žiadali o priznanie sociálneho štipendia a plánujete to tento rok urobiť znova, zbystrite pozornosť. Od 1. septembra 2014 už k žiadosti oň nebudete môcť dokladať príjem z darovania.

Prečo k novele došlo?

Zmena, ktorá čoskoro nadobudne platnosť na základe novely vyhlášky o sociálnych štipendiách pre študentov VŠ, má za cieľ zamedziť podávaniu špekulatívnych žiadostí zo strany študentov. Týka hlavne tých, ktorí nežijú s rodičmi v jednej domácnosti. Ukázalo sa, že práve z radov týchto žiadateľov mnohí vykazovali k žiadosti účelový fiktívny príjem z darovania, aby získali čo najvyššie štipendium. Robili to preto, aby neboli posudzovaní spoločne s rodičmi. K žiadosti je nutné preukázať za predchádzajúci kalendárny rok príjem vo výške najmenej 12-násobku sumy životného minima. Ak nedosiahli túto výšku príjmu, boli posudzovaní spolu s rodičmi, čo znamenalo nižšie alebo dokonca žiadne štipendium.

Čo študentom zostane?

  1. Nezmenené zostávajú príjmy z brigád, podnikania či dôchodky a sociálne dávky, tie sa aj naďalej budú zarátavať k žiadosti a výpočtu sociálneho štipendia.
  2. Nastanú zmeny v poskytovaní motivačných štipendií. Za účelom podpory záujmu študentov o štúdium vybraných odborov Ministerstvo školstva po prvýkrát poskytne v rámci rozpisu dotácií pre vysoké školy na rok 2014 finančné prostriedky aj na motivačné štipendiá pre vybrané odbory.

„Siahnuť“ si na motivačné štipko budú môcť napr. poslucháči denného štúdia aplikovanej informatiky, biomedicínskeho inžinierstva, elektrotechniky, energetiky, hutníctva, chemických technológií, kybernetiky či softvérového inžinierstva, potravinárstva alebo telekomunikácie. Podporení budú rovnako študenti odboru učiteľstvo v aprobačných predmetoch fyzika, chémia, geografia, biológia, informatika a matematika.

Výšku štipendia určuje každá vysoká škola, ministerstvo však pri rozpise vychádzalo z podpory cca 15 % študentov daného študijného odboru, a to vo výške 1000 eur na akademický rok a študenta.

Zdroj http://www.minedu.sk/…okoskolakov/

Zdroj fotografie www.sxc.hu
Odběr newsletteru

Chci odebírat newsletter Vysokých škol

Pravidelné informace o studiu na vysokých školách, přijímacíh zkouškách...


Odporúčame

Facebook

Chcete vedieť ako prví o novinkách na serveri, o tom, čo robíme a kde sa s nami môžete stretnúť? Pripojte sa k nám na Facebooku.

Akékoľvek použitie obsahu vrátane prevzatia, šírenia či ďalšieho sprístupňovania článkov a fotografií je bez súhlasu jednateľa serveru VysokeSkoly.sk zakázané.

Copyrights: VysokeSkoly.sk
Design:divDesign.cz
2019