škola zatím nemá nahrané logo

Prírodovedecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave

Seznam všech fakult

Rozcestník programov a odborov

Doktorandskej študijné programy a odbory

Názov odboru Forma Dĺžka Kód
odborová didaktika
Prezenční 4 roky Nájsť podobné odbory
fyzická geografia a geoekológia
Prezenční 4 roky Nájsť podobné odbory
humánna geografia
Prezenční 4 roky Nájsť podobné odbory
regionálna geografia
Prezenční 4 roky Nájsť podobné odbory
inžinierska geológia
Prezenční 4 roky Nájsť podobné odbory
ložisková geológia
Prezenční 4 roky Nájsť podobné odbory
pedológia
Prezenční 4 roky Nájsť podobné odbory
tektonika
Prezenční 4 roky Nájsť podobné odbory
biochémia
Prezenční 4 roky Nájsť podobné odbory
fyzikálna chémia
Prezenční 4 roky Nájsť podobné odbory
chemická fyzika
Prezenční 4 roky Nájsť podobné odbory
jadrová chémia
Prezenční 4 roky Nájsť podobné odbory
organická chémia
Prezenční 4 roky Nájsť podobné odbory
botanika
Prezenční 4 roky Nájsť podobné odbory
mikrobiológia
Prezenční 4 roky Nájsť podobné odbory
molekulárna biológia
Prezenční 4 roky Nájsť podobné odbory
virológia
Prezenční 4 roky Nájsť podobné odbory
zoológia
Prezenční 4 roky Nájsť podobné odbory
antropológia
Prezenční 4 roky Nájsť podobné odbory
petrológia
Prezenční 4 roky Nájsť podobné odbory
aplikovaná geofyzika
Prezenční 4 roky Nájsť podobné odbory
fyziológia rastlín
Prezenční 4 roky Nájsť podobné odbory
Fyziológia živočíchov
Kombinované 5 roky Nájsť podobné odbory
Genetika
Prezenční 4 roky Nájsť podobné odbory
teoretická a počítačová chémia
Prezenční 4 roky Nájsť podobné odbory
anorganická chémia
Prezenční 4 roky Nájsť podobné odbory
analytická chémia
Kombinované 5 roky Nájsť podobné odbory
analytická chémia
Prezenční 4 roky Nájsť podobné odbory
anorganická chémia
Kombinované 5 roky Nájsť podobné odbory
antropológia
Kombinované 5 roky Nájsť podobné odbory
aplikovaná geofyzika
Kombinované 5 roky Nájsť podobné odbory
biochémia
Kombinované 5 roky Nájsť podobné odbory
biotechnológie
Kombinované 5 roky Nájsť podobné odbory
biotechnológie
Prezenční 4 roky Nájsť podobné odbory
botanika
Kombinované 5 roky Nájsť podobné odbory
environmentálny manažment
Kombinované 5 roky Nájsť podobné odbory
environmentálny manažment
Prezenční 4 roky Nájsť podobné odbory
fyzická geografia a geoekológia
Kombinované 5 roky Nájsť podobné odbory
fyzikálna chémia
Kombinované 5 roky Nájsť podobné odbory
fyziológia rastlín
Kombinované 5 roky Nájsť podobné odbory
Fyziológia živočíchov
Prezenční 4 roky Nájsť podobné odbory
Genetika
Kombinované 5 roky Nájsť podobné odbory
humánna geografia
Kombinované 5 roky Nájsť podobné odbory
chemická fyzika
Kombinované 5 roky Nájsť podobné odbory
inžinierska geológia
Kombinované 5 roky Nájsť podobné odbory
jadrová chémia
Kombinované 5 roky Nájsť podobné odbory
ložisková geológia
Kombinované 5 roky Nájsť podobné odbory
mikrobiológia
Kombinované 5 roky Nájsť podobné odbory
molekulárna biológia
Kombinované 5 roky Nájsť podobné odbory
odborová didaktika
Kombinované 5 roky Nájsť podobné odbory
ochrana a využívanie krajiny
Kombinované 5 roky Nájsť podobné odbory
ochrana a využívanie krajiny
Prezenční 4 roky Nájsť podobné odbory
organická chémia
Kombinované 5 roky Nájsť podobné odbory
pedológia
Kombinované 5 roky Nájsť podobné odbory
petrológia
Kombinované 5 roky Nájsť podobné odbory
regionálna geografia
Kombinované 5 roky Nájsť podobné odbory
tektonika
Kombinované 5 roky Nájsť podobné odbory
teoretická a počítačová chémia
Kombinované 5 roky Nájsť podobné odbory
virológia
Kombinované 5 roky Nájsť podobné odbory
všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
Kombinované 5 roky Nájsť podobné odbory
všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
Prezenční 4 roky Nájsť podobné odbory
zoológia
Kombinované 5 roky Nájsť podobné odbory

Odporúčame

Facebook

Chcete vedieť ako prví o novinkách na serveri, o tom, čo robíme a kde sa s nami môžete stretnúť? Pripojte sa k nám na Facebooku.

Akékoľvek použitie obsahu vrátane prevzatia, šírenia či ďalšieho sprístupňovania článkov a fotografií je bez súhlasu jednateľa serveru VysokeSkoly.sk zakázané.

Copyrights: VysokeSkoly.sk
Design:divDesign.cz
2019