logo školy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Prírodovedecká fakulta

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Seznam všech fakult

Rozcestník programov a odborov

Doktorandskej študijné programy a odbory

Názov odboru Forma Dĺžka Kód
všeobecná fyzika a matematická fyzika
Prezenční 4 roky Nájsť podobné odbory
fyzika kondenzovaných látok a akustika
Prezenční 4 roky Nájsť podobné odbory
jadrová a subjadrová fyzika
Prezenční 4 roky Nájsť podobné odbory
biofyzika
Prezenční 4 roky Nájsť podobné odbory
anorganická chémia
Prezenční 4 roky Nájsť podobné odbory
analytická chémia
Prezenční 4 roky Nájsť podobné odbory
organická chémia
Prezenční 4 roky Nájsť podobné odbory
biochémia
Prezenční 4 roky Nájsť podobné odbory
molekulárna cytológia
Prezenční 4 roky Nájsť podobné odbory
genetika
Prezenční 4 roky Nájsť podobné odbory
fyziológia rastlín
Prezenční 4 roky Nájsť podobné odbory
fyziológia živočíchov
Prezenční 4 roky Nájsť podobné odbory
diskrétna matematika
Prezenční 4 roky Nájsť podobné odbory
teória vyučovania matematiky
Prezenční 4 roky Nájsť podobné odbory
aplikovaná matematika
Prezenční 4 roky Nájsť podobné odbory
teória vyučovania fyziky
Prezenční 4 roky Nájsť podobné odbory
analytická chémia
Kombinované 5 roky Nájsť podobné odbory
anorganická chémia
Kombinované 5 roky Nájsť podobné odbory
aplikovaná matematika
Kombinované 5 roky Nájsť podobné odbory
biofyzika
Kombinované 5 roky Nájsť podobné odbory
biochémia
Kombinované 5 roky Nájsť podobné odbory
diskrétna matematika
Kombinované 5 roky Nájsť podobné odbory
fyzika kondenzovaných látok a akustika
Kombinované 5 roky Nájsť podobné odbory
fyziológia rastlín
Kombinované 5 roky Nájsť podobné odbory
fyziológia živočíchov
Kombinované 5 roky Nájsť podobné odbory
genetika
Kombinované 5 roky Nájsť podobné odbory
informatika
Kombinované 5 roky Nájsť podobné odbory
informatika
Prezenční 4 roky Nájsť podobné odbory
jadrová a subjadrová fyzika
Kombinované 5 roky Nájsť podobné odbory
molekulárna cytológia
Kombinované 5 roky Nájsť podobné odbory
organická chémia
Kombinované 5 roky Nájsť podobné odbory
teória vyučovania fyziky
Kombinované 5 roky Nájsť podobné odbory
teória vyučovania matematiky
Kombinované 5 roky Nájsť podobné odbory
všeobecná fyzika a matematická fyzika
Kombinované 5 roky Nájsť podobné odbory
všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
Kombinované 5 roky Nájsť podobné odbory
všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
Prezenční 4 roky Nájsť podobné odbory

Odporúčame

Facebook

Chcete vedieť ako prví o novinkách na serveri, o tom, čo robíme a kde sa s nami môžete stretnúť? Pripojte sa k nám na Facebooku.

Akékoľvek použitie obsahu vrátane prevzatia, šírenia či ďalšieho sprístupňovania článkov a fotografií je bez súhlasu jednateľa serveru VysokeSkoly.sk zakázané.

Copyrights: VysokeSkoly.sk
Design:divDesign.cz
2020