O nás

TUKE je medzinárodne uznávanou univerzitou, ktorá sa pravidelne objavuje vo významných rebríčkoch. Svojou veľkosťou patrí medzi trojicu najväčších univerzít na Slovensku. Tvorí ju 9 fakúlt so širokým záberom. Okrem veľkého množstva atraktívnych študijných programov poskytuje aj široká ponuka mimoštudijných aktivít, medzi ktoré patria viaceré športoviská, spevácky zbor či študentská televízia a rádio.

Uplatnenie

Absolventi TUKE patria medzi veľmi žiadaných odborníkov v mnohých oblastiach priemyslu ako strojárstvo, hutnícky a elektrotechnický priemysel, v IT sektore, stavebníctve, ekonómii a finančníctve, v oblasti životného prostredia, BOZP, v letectve či v oblasti dizajnu alebo marketingu.

Kde nás nájdeš

Technická univerzita v Košiciach

Letná 9
420 0 Košice

Fakulty

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Automatizované elektrotechnické systémy
 • Automobilová elektronika

a ďalších 14 programov

17 programov

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a manažment verejnej správy
 • Financie
 • Financie, bankovníctvo a investovanie
 • Priestorová a regionálna ekonómia
4 programy

Fakulta umení

 • Dizajn
 • Voľné výtvarné umenie
2 programy

Letecká fakulta

 • Letecká a kozmická technika (Aerospace Technology)
 • Letecké a kozmické inžinierstvo
 • Letecké a kozmické systémy

a ďalších 8 programov

11 programov

Strojnícka fakulta

 • Aplikovaná mechanika
 • Automatizácia a riadenie
 • Automobilová výroba

a ďalších 30 programov

33 programov

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín
 • Baníctvo a geotechnika
 • Banská geológia a geologický prieskum

a ďalších 27 programov

30 programov

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

 • Architektúra a urbanizmus
 • Environmentálna chémia
 • Hutníctvo

a ďalších 16 programov

19 programov

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Inteligentné technológie v priemysle
 • Manažment výroby
 • Monitoring a diagnostika technických zariadení

a ďalších 10 programov

13 programov

Stavebná fakulta

 • Environmentálne inžinierstvo
 • Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
 • Nosné konštrukcie a dopravné stavby

a ďalších 11 programov

14 programov

Kontakt

Technická univerzita v Košiciach

Letná 9
420 0 Košice