Ekonómia a management

47 škôl a fakúlt

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Central European Management Institute

 • Bezpečnostný a krízový manažment
 • Ekonomika a finančný manažment
 • Executive DBA

a ďalších 12 programov

15 programov

NEWTON University

 • Bezpečnosť v podniku
 • Digitálny marketing
 • Finančné riadenie podniku

a ďalších 22 programov

25 programov

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, VKI Bratislava

 • Medzinárodné vzťahy a diplomacia - Politická, bezpečnostná a ekonomická diplomacia
 • Medzinárodný management a marketing - Digitálny brand management
 • Medzinárodný management a marketing - Digitálny marketing

a ďalšie 4 programy

7 programov

Cambridge Business School

 • MBA Finančný management a účtovníctvo
 • MBA Management Soft Skills
 • MBA Management vo verejnej správe

a ďalšie 2 programy

5 programov

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Finančné riadenie podniku
2 programy

Obchodná fakulta

 • Manažment cestovného ruchu
 • Manažment cestovného ruchu v anglickom jazyku (EN)
 • Manažment medzinárodného obchodu

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta podnikového manažmentu

 • Business Economics and Management
 • Ekonomika a manažment podniku
2 programy

Ekonomická fakulta

 • Economics and Management of Public Administration
 • Ekonomika a manažment verejnej správy
 • Finance

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Dopravná logistika podniku
 • Ekonomika zemských zdrojov
 • Geoturizmus

a ďalších 6 programov

9 programov

Drevárska fakulta

 • Ekonomika a manažment lesnícko-drevárskeho komplexu
 • Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
2 programy

Fakulta techniky

 • Výrobná technika a manažment výrobných procesov
1 program

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Ekonometria a operačný výskum
 • Informačný manažment
 • Kvantitatívne metódy v ekonómii
 • Účtovníctvo
4 programy

Národohospodárska fakulta

 • Economics
 • Ekonómia a právo
 • Financie

a ďalšie 2 programy

5 programov