Ekonómia a management

47 škôl a fakúlt

Ekonomická fakulta

 • Cestovný ruch (2014)
 • Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov
 • Ekonomika a manažment podniku (2014)

a ďalších 10 programov

13 programov

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a manažment verejnej správy
 • Financie
 • Financie, bankovníctvo a investovanie
 • Priestorová a regionálna ekonómia
4 programy

Strojnícka fakulta

 • Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby
1 program

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Dopravná logistika podniku
 • Ekonomika zemských zdrojov
 • Gaeológia a regionálny rozvoj

a ďalších 9 programov

12 programov

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Finančné riadenie podniku
2 programy

Fakulta podnikového manažmentu

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Finančný manažment
 • Všeobecný manažment
3 programy

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy

 • Ekonomika a manažment verejných služieb
 • Manažment malého a stredného podnikania
2 programy

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Ekonometria a operačný výskum
 • Hospodárska informatika
 • Kvantitatívne metódy v ekonómii

a ďalšie 2 programy

5 programov

Národohospodárska fakulta

 • Bankovníctvo
 • Daňovníctvo a daňové poradenstvo
 • Ekonómia a právo

a ďalších 10 programov

13 programov

Filozofická fakulta

 • Masmediálne štúdiá
 • Teória a dejiny žurnalistiky
2 programy

Obchodná fakulta

 • Manažment cestovného ruchu
 • Manažment medzinárodného obchodu
 • Manažment medzinárodného podnikania

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta manažmentu

 • Environmentálny manažment
 • Manažment
 • Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo
3 programy

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

 • Manažment rastlinnej výroby
 • Manažment živočíšnej výroby
 • Všeobecné poľnohospodárstvo
3 programy