Medicína a farmácia

17 škôl a fakúlt

Fakulta zdravotníctva

 • Fyzioterapia
 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • Verejné zdravotníctvo
3 programy

Fakulta zdravotníckych odborov

 • Dentálna hygiena
 • Fyzioterapia
 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • Ošetrovateľstvo
 • Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny

a ďalšie 2 programy

5 programov

Lekárska fakulta

 • Anatómia, histológia a embryológia
 • Dermatovenerológia
 • Gynekológia a pôrodníctvo

a ďalších 16 programov

19 programov

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

 • Anatómia, histológia a embryológia
 • Anestéziológia a resuscitácia
 • Dermatovenerológia

a ďalších 16 programov

19 programov

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

 • Ošetrovateľstvo
 • Urgentná zdravotná starostlivosť
2 programy

Lekárska fakulta

 • Anatómia, histológia a embryológia
 • Epidemiológia
 • Gynekológia a pôrodníctvo

a ďalších 8 programov

11 programov

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

 • Dentálna hygiena
 • Fyziologická a klinická výživa
 • Fyzioterapia

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici

 • Fyzioterapia
 • Ošetrovateľstvo
 • Urgentná zdravotná starostlivosť
3 programy

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

 • Administrácia vo verejnom zdravotníctve
 • Fyziologická a klinická výživa
 • Fyzioterapia

a ďalších 7 programov

10 programov

Farmaceutická fakulta

 • Farmaceutická chémia
 • Farmakognózia
 • Farmakológia
 • Klinická farmácia
4 programy