Technika a informatika

43 škôl a fakúlt

Fakulta informatiky a informačných technológií

 • Aplikovaná informatika
 • Inteligentné informačné systémy
 • Počítačové a komunikačné systémy a siete
3 programy

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Automatizované elektrotechnické systémy
 • Elektroenergetika
 • Elektronické systémy a spracovanie signálov

a ďalších 10 programov

13 programov

Letecká fakulta

 • Letecká a kozmická technika (Aerospace Technology)
 • Letecké a kozmické systémy
 • Letecké a priemyselné elektronické systémy

a ďalšie 3 programy

6 programov

Strojnícka fakulta

 • Aplikovaná mechanika
 • Bezpečnosť technických systémov
 • Biomedicínske inžinierstvo

a ďalších 14 programov

17 programov

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Dopravná logistika podniku
 • Geodézia a geografické informačné systémy
 • Priemyselná logistika

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

 • Integrované systémy riadenia
 • Inžinierstvo kvality produkcie
 • Materiálové inžinierstvo

a ďalších 7 programov

10 programov

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Inteligentné technológie v priemysle
 • Manažment výroby
 • Navrhovanie technických systémov

a ďalších 6 programov

9 programov

Stavebná fakulta

 • Technológia a manažment v stavebníctve
 • Teória a navrhovanie inžinierskych stavieb
 • Teória technológie a riadenia v stavebníctve
 • Teória tvorby budov a prostredia
4 programy

Fakulta špeciálnej techniky

 • Servis a opravy automobilov
 • Strojárske technológie a materiály
 • Špeciálna strojárska technika
 • Údržba špeciálnej mobilnej techniky
4 programy

Stavebná fakulta

 • Aplikovaná mechanika
 • Technológia stavieb
 • Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

a ďalšie 3 programy

6 programov

Strojnícka fakulta

 • Aplikovaná mechanika
 • Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
 • Dopravné stroje a zariadenia

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta riadenia a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Informačný manažment
 • Informačný manažment (konverzný)
 • Inteligentné informačné systémy
4 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Biotechnológie
 • Jadrová chémia
 • Teoretická a počítačová chémia
3 programy

Technická fakulta

 • Automobilová doprava
 • Automobilové dopravné systémy
 • Dopravné stroje a zariadenia

a ďalších 10 programov

13 programov

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • Aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení
1 program

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Elektroenergetika
 • Elektronika a fotonika

a ďalších 8 programov

11 programov

Drevárska fakulta

 • Drevárstvo s podporou informačných technologií
 • Drevené stavby
2 programy