Neučiteľská pedagogika

3 školy a fakulty

Filozofuješ nad študijnými programmi? 🤓💻😎 Aplikovaná informatika by sa hodila! 

Pedagogická fakulta

  • Didaktika cudzích jazykov
  • Didaktika dejepisu
  • Didaktika umelecko-výchovných predmetov

a ďalšie 4 programy

7 programov

Filozofická fakulta

  • Pedagogika
  • Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.