Neučiteľská pedagogika

9 škôl a fakúlt

 💡 Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
 • Výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Sociálna práca
 • Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
3 programy

Filozofická fakulta

 • Pedagogika
 • Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
1 program

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika a vychovávateľstvo
 • Učiteľstvo katechetiky (v kombinácii)
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta stredoeurópskych štúdií

 • Predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským
1 program

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
 • Výtvarná edukácia
 • Vzdelávanie dospelých a bezpečnosť práce
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Predškolská a elementárna pedagogika
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.