Sociológia

6 škôl a fakúlt

Filozofuješ nad študijnými programmi? 🤓💻😎 Aplikovaná informatika by sa hodila! 

Filozofická fakulta

  • Aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo
  • Aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce
2 programy

Filozofická fakulta

  • Sociológia
  • Teória a metodológia sociológie
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

  • Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.