Technika a informatika

53 škôl a fakúlt

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

 • Cestná doprava
 • Distribučné technológie a služby
 • Dopravná technika a technológia

a ďalších 14 programov

17 programov

Stavebná fakulta

 • Aplikovaná mechanika
 • Cestné staviteľstvo
 • Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

a ďalších 10 programov

13 programov

Akadémia Policajného zboru

 • Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
1 program

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1 program

Paneurópska vysoká škola

 • Aplikovaná informatika
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo informatiky
 • Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
2 programy

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

 • Dopravné stroje a zariadenia
 • Elektronické systémy
 • Elektronické zbraňové systémy

a ďalších 6 programov

9 programov

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
1 program

Filozofická fakulta

 • Britské a americké štúdiá - Informatika
 • Nemecký jazyk a literatúra - Informatika
 • Slovenský jazyk a literatúra - Informatika
3 programy

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Biochémia a biomedicínske technológie
 • Biotechnológia
 • Biotechnológia (konverzný)

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

 • Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
 • Automatizácia a informatizácia procesov
 • Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

a ďalších 20 programov

23 programov