Chemické technológie

8 škôl a fakúlt

Získaj konkurenčnú výhodu na pracovnom trhu a vyber si štúdium 📚 na TUZVO!

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Anorganické technológie a materiály

a ďalších 22 programov

25 programov

Fakulta prírodných vied

 • Environmentálna biológia
 • Forenzná a kriminalistická chémia
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Prírodovedecká fakulta

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Progresívne materiály
3 programy

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia
 • Aplikovaná analytická chémia
 • Aplikovaná chémia
 • Chémia
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.