Technika a informatika

44 škôl a fakúlt

Chceš si rozšíriť vedomosti, dovzdelať sa a vzdelávať ostatných? ✨ Študuj učiteľstvo u nás!

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
 • Informatika
 • Inteligentné systémy
 • Priemyselná elektrotechnika
4 programy

Strojnícka fakulta

 • Aplikovaná mechanika
 • Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
 • Dopravné stroje a zariadenia

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta techniky

 • Výrobná technika
 • Výrobná technika a manažment výrobných procesov
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Stavebná fakulta

 • Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
 • Technológia a manažment stavieb
 • Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
 • Teória a konštrukcie pozemných stavieb
4 programy

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Anorganické technológie a materiály

a ďalších 8 programov

11 programov

Business Institut EDU a.s.

 • MBA - Doprava, spoje a logistika (Praha)
 • MBA - Real Estate (Praha)
 • MBA - Riadenie informačných technológií (Praha)
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Unicorn University

 • Softvérové inžinierstvo a Big Data
 • Softvérový vývoj
2 programy

Stavebná fakulta

 • Technológia stavieb
 • Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
 • Teória a konštrukcie pozemných stavieb

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Elektroenergetika
 • Elektronika a fotonika

a ďalších 5 programov

8 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Letecká fakulta

 • Aerospace Systems
 • Letecké a kozmické systémy
 • Manažérstvo leteckej dopravy
 • Riadenie leteckej dopravy
4 programy

Strojnícka fakulta

 • Aplikovaná mechanika
 • Biomedicínske inžinierstvo
 • Časti a mechanizmy strojov

a ďalších 7 programov

10 programov

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Dopravná logistika podniku
 • Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika
2 programy

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Počítačová podpora výrobných technológií
 • Priemyselný manažment
 • Procesná technika

a ďalšie 2 programy

5 programov

Stavebná fakulta

 • Technológia a manažment v stavebníctve
 • Teória a navrhovanie inžinierskych stavieb
 • Teória technológie a riadenia v stavebníctve
 • Teória tvorby budov a prostredia
4 programy