Technika a informatika

39 škôl a fakúlt

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Strojnícka fakulta

 • Aplikovaná mechanika
 • Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
 • Dopravné stroje a zariadenia

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Elektroenergetika
 • Elektronické systémy a spracovanie signálov
 • Elektrotechnické systémy

a ďalších 8 programov

11 programov

Fakulta techniky

 • Výrobná technika
 • Výrobná technika a manažment výrobných procesov
2 programy

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Anorganická technológia a materiály, zameranie katalytické technológie

a ďalších 10 programov

13 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Stavebná fakulta

 • Technológia stavieb
 • Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
 • Teória a konštrukcie pozemných stavieb

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Elektroenergetika
 • Elektronika a fotonika

a ďalších 5 programov

8 programov

Letecká fakulta

 • Aerospace Systems
 • Letecké a kozmické systémy
 • Manažérstvo leteckej dopravy
 • Riadenie leteckej dopravy
4 programy

Strojnícka fakulta

 • Aplikovaná mechanika
 • Časti a mechanizmy strojov
 • Energetické stroje a zariadenia

a ďalších 6 programov

9 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Dopravná logistika podniku
 • Priemyselná logistika
 • Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika
3 programy

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Počítačová podpora výrobných technológií
 • Priemyselný manažment
 • Procesná technika

a ďalšie 2 programy

5 programov

Stavebná fakulta

 • Technológia a manažment v stavebníctve
 • Teória a navrhovanie inžinierskych stavieb
 • Teória technológie a riadenia v stavebníctve
 • Teória tvorby budov a prostredia
4 programy

Drevárska fakulta

 • Drevárstvo s podporou informačných technologií
 • Drevené stavby
 • Drevené stavby (Volyně)
3 programy

Fakulta riadenia a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Informačný manažment
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Stavebná fakulta

 • Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
 • Staviteľstvo
 • Technológia a manažment stavieb

a ďalšie 2 programy

5 programov

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

 • Automatizácia a informatizácia procesov
 • Integrovaná bezpečnosť
 • Priemyselné manažérstvo

a ďalšie 2 programy

5 programov

Ústav manažmentu

 • Odvetvové ekonomiky a manažment
 • Odvetvové ekonomiky a manažment (AJ)
 • Priestorové plánovanie
 • Priestorové plánovanie (AJ)
4 programy