Technika a informatika

36 škôl a fakúlt

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

 • Inžinierstvo kvality produkcie
 • Plastické deformácie
 • Tepelná technika
3 programy

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Elektroenergetika
 • Elektronické systémy a spracovanie signálov
 • Elektrotechnické systémy

a ďalších 9 programov

12 programov

Fakulta informatiky a informačných technológií

 • Aplikovaná informatika
 • Inteligentné informačné systémy
 • Programové systémy
3 programy

Letecká fakulta

 • Letecké a kozmické systémy
 • Letecké a priemyselné elektronické systémy
 • Prevádzka lietadiel
 • Riadenie leteckej dopravy
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Strojnícka fakulta

 • Aplikovaná mechanika
 • Automatizácia a riadenie
 • Bezpečnosť technických systémov

a ďalších 15 programov

18 programov

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Navrhovanie technických systémov
 • Počítačová podpora výrobných technológií
 • Procesná technika

a ďalšie 2 programy

5 programov

Stavebná fakulta

 • Teória a navrhovanie inžinierskych stavieb
 • Teória technológie a riadenia v stavebníctve
 • Teória tvorby budov a prostredia
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Stavebná fakulta

 • Aplikovaná matematika
 • Aplikovaná mechanika
 • Technológia stavieb

a ďalšie 4 programy

7 programov

Strojnícka fakulta

 • Aplikovaná mechanika
 • Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
 • Automatizácia a riadenie strojov a procesov

a ďalších 9 programov

12 programov

Fakulta riadenia a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Inteligentné informačné systémy
2 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Biotechnológie
 • Jadrová chémia
 • Teoretická a počítačová chémia
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Technická fakulta

 • Dopravné stroje a zariadenia
 • Riadiace systémy vo výrobnej technike
 • Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby
 • Výrobné technológie (2014)
4 programy

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Automatizácia a riadenie
 • Elektroenergetika

a ďalších 14 programov

17 programov

Fakulta architektúry a dizajnu

 • Architektúra
 • Dizajn
 • Konštrukcie v architektúre
 • Urbanizmus
4 programy

Fakulta ekonómie a informatiky

 • Teória vyučovania matematiky a informatiky
1 program