Ktoré VŠ ešte prijímajú prihlášky? Vydáno:21.3. 2016
Zveřejni článek na Facebooku Zveřejni článek na Delicious Zveřejni článek na Linkuj.cz Zveřejni článek na Twitteru

Ktoré VŠ ešte prijímajú prihlášky?

Patríte medzi maturantov, ktorí si do konca februára nestihli podať prihlášky na vysoké školy? Nebojte sa, na niektoré odbory by ste sa ešte stále mohli dostať. Váš sen študovať tak ešte stále žije, tentokrát si však dajte záležať na každom jednom detaile. Ide predsa o to najpodstatnejšie – vašu budúcnosť. Práve preto sa snažte nájsť si čas na to, aby ste si mohli preštudovať ponuku študijných programov, na ktoré ešte stále prijímajú prihlášky záujemcov z radov maturantov.

Bratislava

Vysoké školy v hlavnom meste Slovenskej republiky ešte stále prijímajú prihlášky od maturantov do mnohých zaujímavých študijných programov. Pokiaľ sa chcete v budúcnosti venovať ekonomike, vedeckej činnosti, učiteľstvu alebo svetovým jazykom, vyberte si z aktuálnej ponuky nasledujúcich vysokých škôl.

1. Akadémia Policajného zboru v Bratislave – do 31.03.2016 – bezpečnostné služby vo verejnej správe.

2. Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií – do 31.03.2016 – liberálne štúdiá.

3. Ekonomická univerzita v Bratislave – do 31.03.2016 – cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia, hospodárska informatika, manažérske rozhodovanie, účtovníctvo, medzinárodné ekonomické vzťahy, ekonomika a manažment podniku, finančný manažment, ekonomická teória a ekonomická žurnalistika, financie, bankovníctvo a investovanie, ľudské zdroje a sociálny manažment, národné hospodárstvo, poisťovníctvo, verejná správa a regionálny rozvoj, medzinárodné podnikanie, podnikanie v cestovnom ruchu a službách, podnikanie v obchode, ekonomika a manažment podniku, obchodné podnikanie.

4. Slovenská technická univerzita v Bratislave – do 31.03.2016 in­vestičné plánovanie v priemyselnom podniku, priestorové plánovanie, aplikovaná informatika, automobilová mechatronika, elektroenergetika, elektronika, elektrotechnika, jadrové a fyzikálne inžinierstvo, robotika a kybernetika, telekomunikácie, biotechnológia, chémia, medicínska chémia a chemické materiály, chemické inžinierstvo, potraviny, výživa, kozmetika, aplikované informatika a automatizácia v priemysle, materiálové inžinierstvo a mnoho ďalších.

5. Univerzita Komenského v Bratislave – do 31.03.2016 – manažment, medzinárodný manažment, liečebná pedagogika, logopédia, predškolská a elementárna pedagogika, románske jazyky a kultúry, sociálna pedagogika a vychovávateľstvo, sociálna práca, špeciálna pedagogika, učiteľstvo anglického jazyka a literatúry, učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry, učiteľstvo hudby, učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry, výtvarná edukácia, biochémia, biológia, enviromentalistika, geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie, geológia, chémia, medicínska biológia, katolícka teológia a ďalšie iné.

Košice

Metropola východu Slovenskej republiky vám ponúka aj počas marca veľký počet žiadaných študijných programov. Dostať sa tak vďaka tamojšej univerzite môžete na právo, psychológiu alebo sociálnu prácu. Je len na vás, čo si vyberiete. V Košiciach totiž ešte stále nájdete humanitné a rovnako aj technické odbory.

1. Technická univerzita v Košiciach – do 31.03.2016 – ekonomika a manažment verejnej správy, financie, bankovníctvo a investovanie, automobilová výroba, manažment technických a enviromentálnych rizík v strojárstve, mechatronika, počítačová podpora strojárskej výroby, priemyselné inžinierstvo, protetika a ortotika, strojné inžinierstvo, technika ochrany životného prostredia, technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby a ďalšie.

2. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – do 31.03.2016 – anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku, aplikovaná etika, britské a americké štúdiá, filozofia, história, masmediálne štúdiá, politológia, psychológia, rodové štúdiá a kultúra, sociálna práca, právo, aplikovaná informatika, biológia, ekonomická a finančná matematika, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika, všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií a mnohé ďalšie. Univerzita však ponúka možnosť podať prihlášku aj do 15.04.2016 – šport a rekreácia a do 30.04.2015 – európska verejná správa a verejná správa.

3.Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach – do 31.05.2016 – riadenie bezpečnostných systémov

Ďalšie vysoké školy

Pokiaľ sa chcete venovať štúdiu zdravotníckych odborov ešte stále máte čas podať si na ne prihlášky. Rovnako si môžete vybrať z množstva ďalších študijných programov, ktoré ponúkajú ďalšie vysoké školy na území Slovenskej republiky napríklad v mestách Ružomberok, Prešov, Banská Štiavnica alebo Zvolen.

1. Katolícka univerzita v Ružomberku – do 31.03.2016 – fyzioterapia, ošetrovateľstvo, rádiologická technika, urgentná zdravotná starostlivosť, verejné zdravotníctvo, filozofia, germanistika, história, politológia, religionistika, pedagogika, sociálna práca, liečebná pedagogika, manažment a ďalšie.

2. Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici – do 31.05.2016 – hudobná interpretácia a teória, hudobná tvorba a teória

3. Prešovská univerzita v Prešove – do 31.03.2016 – andragogika, biológia, ekológia, fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov, enviromentálny manažment, manažment, turizmus, hoteliérstvo a kúpeľníctvo, šport a zdravie, dentálna hygiena, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, pôrodná asistencia, ošetrovateľstvo, urgentná zdravotná starostlivosť, archívnictvo, estetika, etika, kultúrne dedičstvo, mediálne štúdia, charitatívna a sociálna služba a mnoho ďalších.

4. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre – do 31.03.2016 – enviromentálne manažérstvo, regionálny rozvoj a politiky EÚ, rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu, kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách, obchodovanie a podnikanie s technikou, prevádzka dopravných a manipulačných strojov, riadiace systémy vo výrobnej technike a ďalšie. Univerzita tiež ponúka možnosť podať prihlášku do 21.03.2016 – ekonomika podniku, enviromentálna ekonomika a manažment, kvantitatívne metódy v ekonómii, manažment podniku, obchodné podnikanie a iné. Taktiež si môžete do 30.04.2016 podať prihlášku napríklad na farmárstvo, hipológiu, manažment rastlinnej výroby či špeciálne chovateľstvo.

5. Technická univerzita vo Zvolene – do 31.03.2016 – ekonomika a manažment prírodných zdrojov, drevené stavby, manažment drevárskej a nábytkárskej výroby, protipožiarna ochrana a bezpečnosť, spracovanie dreva, tvorba a konštrukcia nábytku, ekológia a ochrana biodiverzity, ochrana a využívanie krajiny a ďalšie iné.

Prihlášky si však môžete podávať ešte aj na ďalšie vysoké školy na území Slovenskej republiky. Zamerajte sa preto aj na inštitúcie pôsobiace v Trnave, Nitre alebo Žiline. Dôležité je, aby ste si našli čas, ktorý strávite výberom vašej budúcnosti. Viac to už neodkladajte.

Zdroj informácií: https://www.portalvs.sk

Zdroj fotografií: http://www.freeimages.com/
Odběr newsletteru

Chci odebírat newsletter Vysokých škol

Pravidelné informace o studiu na vysokých školách, přijímacíh zkouškách...


Odporúčame

Facebook

Chcete vedieť ako prví o novinkách na serveri, o tom, čo robíme a kde sa s nami môžete stretnúť? Pripojte sa k nám na Facebooku.

Akékoľvek použitie obsahu vrátane prevzatia, šírenia či ďalšieho sprístupňovania článkov a fotografií je bez súhlasu jednateľa serveru VysokeSkoly.sk zakázané.

Copyrights: VysokeSkoly.sk
Design:divDesign.cz
2019