Riaditeľka gymnázia: Na ústnu maturitu sa pripravujte priebežne Vydáno:16.4. 2017
Zveřejni článek na Facebooku Zveřejni článek na Delicious Zveřejni článek na Linkuj.cz Zveřejni článek na Twitteru

Riaditeľka gymnázia: Na ústnu maturitu sa pripravujte priebežne

Nepodceňujte prípravu na maturitnú skúšku! Mgr. Ľuboslava Lacjaková je riaditeľkou slovenského skvostu – Prvého slovenského literárneho gymnázia (PSLG) v Revúcej. V rozhovore nám porozprávala o jednej veľmi výnimočnej škole ale aj o priebehu obávanej skúšky dospelosti – maturity.

Prvé slovenské literárne gymnázium je jedinou školou svojho druhu na Slovensku. Vďaka čomu je výnimočné

Sám za seba hovorí aj jeho názov – prvé, slovenské, literárne. Je to prvé a jediné slovenské gymnázium, ktoré sa špecializuje na výchovu a vzdelávanie mladých ľudí so záujmom o literatúru, ale aj so sklonmi ku kreatívnej tvorbe, ktoré uplatnia hlavne na rétorike, či literárno-dramatickej tvorbe. Tento predmet nesie v sebe základy nielen literárnej tvorby, ale aj herectva, réžie, dramaturgie, scenáristiky. Okrem neho učíme ďalší unikátny predmet na slovenských stredných školách – základy žurnalistiky. Z oboch predmetov žiaci majú možnosť aj maturovať.

Budova Prvého slovenského literárneho gymnázia.

Viete určiť, aké konkrétne vlastnosti by mali mať uchádzači o štúdium?

Mali by mať aspoň základný vzťah k literatúre. Berieme do úvahy fakt, že žiaci pri príchode do našej školy často ešte nie sú vyhranené osobnosti. No práve počas štúdia sa nimi stanú. „Nájdu sa“ a vedia veľmi presne, čomu sa chcú v živote venovať. Logicky, sú to najmä humanitné predmety.

Na fotografii Mgr. Lacjaková počas besedy so spisovateľom Romanom Michelkom.

Študentov štvrtého ročníka čaká ústna maturita. Ako sa na toto preverenie vedomostí pripravujú na pôde Prvého slovenského literárneho gymnázia?

Myslím, že rovnako, ako v každej inej strednej škole, resp. gymnáziu. Študenti už majú za sebou externú časť maturitných skúšok, ktorej predchádzalo nekonečné skúšobné testovanie a teraz je pred nimi ústna časť z predmetov, ktoré si zvolili. Všetci už cítia ťarchu zodpovednosti nielen za výsledok zo slovenského jazyka a literatúry, keďže je to ťažiskový predmet, ale aj za ostatné predmety.

Študenti sa zaujímajú aj o hudbu.

Z akých predmetov sa na Prvom slovenskom literárnom gymnáziu maturuje?

Povinný je slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk a dva voliteľné predmety. Z nich si najčastejšie vyberajú základy žurnalistiky, občiansku náuku, geografiu, ale každý rok sa nájdu aj maturanti z biológie, matematiky, či chémie.

Viac informácií o PSLG nájdete tu

Ako vyzerajú prípravy na ústnu maturitnú skúšku? Čo všetko je potrebné urobiť, aby si študenti mohli sadnúť k „legendárnemu zelenému stolu“?

V prvom rade musia zvládnuť štvorročné štúdium na gymnáziu. V poslednom ročníku sa už venuje viac pozornosti maturitným predmetom. Žiaci dostanú tézy zo svojich predmetov, z ktorých sa zostavujú konkrétne maturitné otázky. Tieto musia zvládnuť, no vždy sa nájde aj niekto, kto sa spolieha na príslovečné šťastie, ktoré však môže občas aj zaspať…

Škola má aj známy festival – Carpe diem.

Čo by ste odporučili mladým ľuďom, ktorých táto veľká životná skúška čaká?

Základom je svedomitá príprava nie počas akademického týždňa, nie v štvrtom ročníku, ale počas celých štyroch rokov. Viem, že učenie počas prázdnin nie je populárne, ale keby si každý žiak aspoň raz v lete zopakoval učivo z predmetov, z ktorých plánuje maturovať, bola by príprava na záverečné skúšanie oveľa jednoduchšia. Nie nadarmo klasici vravia – Repetitio mater studiorum est!

Pôdu PSLG často navštevujú aj známe osobnosti. Na fotografii študenti a Jozef Banáš.

Zdroje fotografií: www.pslgrevuca.eu
Odběr newsletteru

Chci odebírat newsletter Vysokých škol

Pravidelné informace o studiu na vysokých školách, přijímacíh zkouškách...


Odporúčame

Facebook

Chcete vedieť ako prví o novinkách na serveri, o tom, čo robíme a kde sa s nami môžete stretnúť? Pripojte sa k nám na Facebooku.

Akékoľvek použitie obsahu vrátane prevzatia, šírenia či ďalšieho sprístupňovania článkov a fotografií je bez súhlasu jednateľa serveru VysokeSkoly.sk zakázané.

Copyrights: VysokeSkoly.sk
Design:divDesign.cz
2019