Strašiak menom prihláška Vydáno:3.2. 2015
Zveřejni článek na Facebooku Zveřejni článek na Delicious Zveřejni článek na Linkuj.cz Zveřejni článek na Twitteru

Strašiak menom prihláška

Neodvratne sa blížia termíny podávania prihlášok na vysoké školy a toto obdobie je pre mnohých stredoškolákov veľmi stresujúce. Správne vyplnenie a odoslanie prihlášky je prvým krokom k úspešnému štúdiu na vysokej škole, a preto sme si pre vás pripravili niekoľko rád a tipov, ako túto nevyhnutnú byrokratickú činnosť zrealizovať bez problémov. Napokon vysoká škola je bránou do „dospeláckeho“ života, ku ktorému nevyhnutne patria aj rôzne „vypisovačky“.

Elektronická alebo tlačená verzia Tlačené verzie prihlášok si môžete zakúpiť v papiernictvách, na vašich stredných školách alebo sú dostupné k stiahnutiu z internetových stránok vysokých škôl. Ak preferujete ručné vypisovanie prihlášok, odporúčame zakúpiť si viac tlačív, ak by ste sa náhodou pomýlili. Prihlášky by mali byť vyplnené čitateľným, paličkovým písmom a samozrejme bez škrtancov. Ak vás bezchybné vypisovanie stresuje, odporúčame využiť možnosť podania elektronickej prihlášky.

Okrem jednoduchej opravy preklepov, sú elektronické prihlášky poväčšine o pár eur lacnejšie ako ich tlačené verzie. V poslednej dobe aj vysoké školy stále viac preferujú elektronické vypĺňanie a prispôsobujú tomu aj svoje webové stránky. Uchádzači sa pri výbere študijného odboru môže ľahko preklikať a nemusia sa trápiť hľadaním identifikačných čísel jednotlivých odborov. Prístup k elektronickým prihláškam nájdete na internetových stránkach školy, väčšinou v priečinku „Prijímacie konanie“ alebo „Elektronická prihláška“. Ak sa budete hlásiť na odlišné školy, nezabudnite, že systém elektronických prihlášok nie je jednotný ako u tlačených verzií. Buď majú školy vlastný link na stránke alebo sa budete prihlasovať v rámci Akademického informačného systému (AIS), ktorý používajú jednotlivé školy. Čo predchádza samotnému vypĺňaniu

Aby ste sa vyhli nedorozumeniam, ktoré môžu viesť k neakceptovaniu vašej prihlášky a tým aj vyradeniu z prijímacieho konania, je dobré svedomite si naštudovať, čo jednotlivé školy vyžadujú. Vo všeobecnosti platí, že prihlášky musia byť odoslané do dátumu, ktorý si školy určujú osobitne. Spravidla ide o 28. február a rozhoduje dátum pečiatky na pošte pri odoslaní. Niektoré školy majú deadliny aj posledný marcový deň alebo úplne iný deň, a preto overiť si dátum aj dvakrát, sa určite oplatí.

Ďalším krokom by malo byť naštudovanie si podmienok prijímacieho konania, ktoré súvisia s podávaním prihlášok. Na internete alebo na študijných oddeleniach fakúlt môžete zistiť, či vaša škola vyžaduje napr. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára alebo Potvrdenie o jazykovej skúške. Väčšinou školy nevyžadujú od stredoškolákov notársky overené kópie vysvedčení, pretože ich študijné výsledky overuje stredná škola. Ak ste mali medzi ukončením strednej školy a začiatkom štúdia na vysokej pauzu, obráťte sa na študijné oddelenie. Ak sa hlásite na viacero odborov na rovnakej fakulte, určite sa informujte, či na každý odbor potrebujete samostatnú prihlášku, alebo môžete do jednej prihlášky napísať viacero odborov. Manuál – najlepší priateľ úspešného vypĺňania.

Takmer všetky univerzity majú k dispozícii manuály ako správne vyplniť prihlášku. Aj keď je táto „dopĺňačka“ väčšinou jednoduchá a intuitívna, aj tu sa nájdu byrokratické úskalia. K manuálom by ste nemali pristupovať skepticky ako k manuálom k novému mobilu. Ich prečítanie nestojí až toľko vášho času, naopak môže vám ho výrazne ušetriť. V neposlednom rade sa môžete vyhnúť nepríjemnostiam a obvolávačkám študijných oddelení pri nesprávnom vyplnení prihlášky. A čo všetko sa z takého manuálu môžete dozvedieť? Buď získate prehľad o type informácií a príloh, ktoré od vás budú vyžadované alebo, v tom lepšom prípade, si budete môcť krok za krokom prejsť vypĺňanie od začiatku až po koniec. Väčšina manuálov je doplnená o odpovede na problémové časti, ktoré študijné oddelenia zozbierali za niekoľko rokov. Nebuďte prekvapení, ak na vašu jednoduchú otázku študijná referentka neodpovie, alebo vás odkáže na internetové stránky. Predtým ako budete so svojím nevyriešiteľným problémom kontaktovať univerzitu, skúste najprv poprosiť o radu priateľa Google.

Čo je obsahom niekoľkostranovej prihlášky Aj keď elektronické prihlášky nemajú jednotnú formu, existujú okruhy informácií, ktoré od vás bude požadovať každá škola. Na to, aby ste sa vôbec dostali k prihláške, budete sa musieť zaregistrovať na stránke fakulty. Po tejto registrácii dostanete prístupové údaje a môžete sa smelo pustiť do práce. Prvým okruhom otázok sú vaše osobné údaje, na základe ktorých vás budú identifikovať, preto si dávajte obzvlášť pozor pri vypĺňaní mena, priezviska a rodného čísla, ktoré budú na prijímacom konaní porovnávané s vašim občianskym preukazom. Druhým tematickým okruhom bude pôsobenie na vašej strednej škole. V prvom rade musíte vedieť doplniť klasické údaje, čiže adresu školy, študijný odbor a rok, v ktorom ste maturovali alebo budete maturovať. Samozrejme, že ak ste už maturitu absolvovali, vyplníte aj dosiahnuté výsledky z maturity. Problémový môže byť kód strednej školy, ktorý vám povie vaša študijná poradkyňa. Väčšina škôl má vytvorený zoznam stredných škôl priamo v elektronických prihláškach, a teda sa k tej svojej jednoducho preklikáte. Obligátnou súčasťou býva prospech počas strednej školy. Niektoré školy vyžadujú iba profilové predmety, iné zaujíma váš celkový prospech zo všetkých predmetov. Aby ste sa vyhli vypisovaniu, pokiaľ máte elektronickú žiacku knižku, údaje môžete jednoducho zosynchronizovať. Poslednou časťou, ale určite nie nepodstatnou, sú prílohy. Už v úvode sme spomínali, že je dobré dopredu si zistiť, čo ktorá škola vyžaduje. Okrem povinných príloh (notársky overené vysvedčenia, potvrdenie od lekára) by možnosť zaslania príloh mali určite využiť študenti, ktorí sa úspešne umiestnili v rôznych typoch olympiády alebo majú jazykový certifikát. Samozrejme, že diplomy, ktoré posielate musia byť relevantné pre vaše budúce štúdium. V prípade jazykových skúšok sa v prihláške záväzne vyberá jazyk, v ktorom chcete skúšku absolvovať. Ak však už certifikát z jazyka vlastníte, je vhodné sa informovať, či vám skúška môže byť odpustená.

Trikrát kontroluj a raz posielaj Známe príslovie „Trikrát meraj a raz rež.“ sa v prípade kontroly preklepov v prihláške stáva zlatým pravidlom. Pri vypisovaní, na ktorým strávite mnoho času, si privyknete na obsah a ľahko prehliadnete malú chybičku. Ak si chcete byť skutočne istí, poproste rodičov alebo súrodencov, aby si vašu prihlášku prečítali. Niektoré školy ponúkajú možnosť vytlačiť si prihlášku „nanečisto“ a v papierovej forme preklepy zbadáte aj sami. Prihlášku odošlite skutočne až vtedy, ak ste si stopercentne istí, že máte všetky údaje v poriadku. Po odoslaní už do obsahu prihlášky nemôžete zasahovať. Odoslanú prihlášku si vytlačte, podpíšte a s ostatnými prílohami odošlite na vysokú školu. Nezabudnite uhradiť poplatok za prijímacie konanie a spolu s prihláškou poslať aj potvrdenie o zaplatení.

Aj keď sa tento proces zdá byť zdĺhavý a komplikovaný, svedomitá príprava a včasné podanie prihlášky bez časového stresu, vám ho môžu veľmi uľahčiť. V prípade, že sa pri vypĺňaní stretnete s problémom, neváhajte sa obrátiť na vašu študijnú poradkyňu na strednej škole alebo priamo na študijné oddelenie vysokej školy, na ktorú sa hlásite. Správne podanie prihlášky je predsa prvým krokom k životu vysokoškoláka.

Zdroj fotografie: www.freeimages.com
Odběr newsletteru

Chci odebírat newsletter Vysokých škol

Pravidelné informace o studiu na vysokých školách, přijímacíh zkouškách...


Odporúčame

Facebook

Chcete vedieť ako prví o novinkách na serveri, o tom, čo robíme a kde sa s nami môžete stretnúť? Pripojte sa k nám na Facebooku.

Akékoľvek použitie obsahu vrátane prevzatia, šírenia či ďalšieho sprístupňovania článkov a fotografií je bez súhlasu jednateľa serveru VysokeSkoly.sk zakázané.

Copyrights: VysokeSkoly.sk
Design:divDesign.cz
2019