Takéto sú poplatky na vysokých školách Vydáno:3.6. 2016
Zveřejni článek na Facebooku Zveřejni článek na Delicious Zveřejni článek na Linkuj.cz Zveřejni článek na Twitteru

Takéto sú poplatky na vysokých školách

Zvládli ste maturitné skúšky a prijali vás na vysokú školu. Vstupujete do úplne novej etapy života a je potrebné, aby ste vedeli kto a čo vlastne od vás môže počas vášho štúdia požadovať, aby ste otvorili peňaženku. Za akých podmienok môže byť vaše štúdium spoplatnené? Pomôcť vám môže najmä Zákon z 21. februára 2002 o vysokých školách.

Zaplatíte, ak – prekročíte štandardnú dĺžku štúdia

Tento dôvod platby školného je jedným z najčastejších. Dôležitá je informácia, že budete musieť platiť za každý jeden začatý rok štúdia a nie za semester. Pokiaľ študujete program prvého alebo druhého stupňa dlhšie, ako je štandardná dĺžka štúdia, musíte uhradiť vysokej škole poplatok vo forme školného, ktorého výšku si určí každá škola samostatne. Výška týchto súm sa preto na jednotlivých školských inštitúciách líši. Ak si myslíte, že by ste dokázali školu o svojom predchádzajúcom štúdiu oklamať vedzte, že je to nemožné. Pracovníci si vás totiž môžu overiť napríklad pomocou centrálneho registra študentov. Pravdivo preto vždy uvádzajte skutočnosti, ktoré rozhodujú o určení školných poplatkov spojených so štúdiom.

Štandardná dĺžka štúdia pre bakalársky študijný program

  • v dennej forme najmenej tri a najviac štyri akademické roky
  • v externej forme najmenej tri a najviac päť akademických rokov

Štandardná dĺžka štúdia pre magisterský/in­žiniersky študijný program

  • v dennej forme najmenej jeden a najviac tri akademické roky
  • v externej forme najmenej dva a najviac štyri akademické roky

Štandardná dĺžka štúdia pre doktorandský študijný program

  • v dennej forme tri alebo štyri akademické roky
  • v externej forme štyri alebo päť akademických rokov

Zaplatíte, ak – budete študovať viacero odborov súčasne

Pokiaľ sa rozhodnete, že jeden vysokoškolský odbor vám nestačí a chcete začať študovať súbežne s ním ďalší, tak si pripravte peňaženku. Ak totiž v jednom akademickom roku študujete dva alebo viac programov v tom istom stupni, musíte zaplatiť ročné školné za druhý a každý ďalší začatý program.

Zaplatíte, ak – si vyberiete externé štúdium

Platba školného za externé štúdium je zrejme každému z vás známa. Výšku tejto sumy si určuje každá vysoká škola samostatne, preto sa jednotlivé čísla pri vzájomnom porovnávaní líšia. Vysoká škola informácie o výške školného uverejňuje na svojej internetovej stránke vždy minimálne dva mesiace pred posledným dňom podávania prihlášok, aby mali záujemcovia možnosť popremýšľať nad tým, či im finančná situácia dovoľuje vybrať si tento druh štúdia.

Odpustenie poplatkov

Poplatky na vysokej škole ti však môžu byť aj odpustené. Rektor danej vysokej školy totiž môže rozhodnúť o ich znížení, odpustení, rozdelení na splátky alebo o odložení termínu ich splatnosti. To sa stane v prípade, že prihliadne na vaše študijné výsledky, sociálnu alebo dokonca aj zdravotnú situáciu. Žiadosť o odpustenie poplatkov si však musíte podať písomne. Proti rozhodnutiu rektora sa však už odvolať nemôžete, je totiž finálne.

Zaplatíte aj za ďalšie veci

Jedna z najznámejších platieb, ktorej sa nevyhnete, sa týka materiálneho zabezpečenia prijímacieho konania. Aby ste sa teda vôbec mohli pokúsiť úspešne absolvovať prijímačky, musíte zaplatiť. Poplatkom sa však nevyhnete ani pri odboroch, na ktoré berú uchádzačov bez prijímacích skúšok. Platiť budete tak či onak. Vysoká škola však môže požadovať aj poplatky za vydanie dokladov o štúdiu, za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia, ak sú požadované v cudzom jazyku, za kópie dokladov o absolvovaní štúdia a za uznávanie rovnocennosti dokladov o štúdiu. Ich výšku určuje vysoká škola a sú odvodené od skutočných nákladov inštitúcie spojených s týmito úkonmi, to však platí na všetko okrem poplatku za uznávanie dokladov o vzdelaní vydaných mimo členských štátov na účely výkonu regulovaných povolaní a regulovaných odborných činností ktorý stojí presne 99,50 eura.

Zdroj fotografií: www.pixabay.com
Odběr newsletteru

Chci odebírat newsletter Vysokých škol

Pravidelné informace o studiu na vysokých školách, přijímacíh zkouškách...


Odporúčame

Facebook

Chcete vedieť ako prví o novinkách na serveri, o tom, čo robíme a kde sa s nami môžete stretnúť? Pripojte sa k nám na Facebooku.

Akékoľvek použitie obsahu vrátane prevzatia, šírenia či ďalšieho sprístupňovania článkov a fotografií je bez súhlasu jednateľa serveru VysokeSkoly.sk zakázané.

Copyrights: VysokeSkoly.sk
Design:divDesign.cz
2019