Tieto školy ešte čakajú na vaše prihlášky Vydáno:27.3. 2017
Zveřejni článek na Facebooku Zveřejni článek na Delicious Zveřejni článek na Linkuj.cz Zveřejni článek na Twitteru

Tieto školy ešte čakajú na vaše prihlášky

Ten oficiálny termín podávania prihlášok na väčšinu odborov už vypršal, no neplatí to u všetkých. Sú školy, ktoré na všetky odbory alebo len na niektoré vybrané, dali termín posielanie prihlášok na neskorší deň ako ten posledný februárový. Ktoré to sú?

Akadémia Policajného zboru v Bratislave prijíma na odbor Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe do 31. 3. 2017.

Ekonomická univerzita v Bratislave berie na Fakultu aplikovaných jazykov na Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia do 31. 3. 2017. Na Fakulte hospodárskej informatiky, Fakulte medzinárodných vzťahov, Národohospodárskej fakulte, Obchodnej fakulte a Fakulte podnikového manažmentu čakajú na prihlášky tiež do 31. 3. 2017. Tam sa môžete prihlásiť na odbory ako Hospodárska informatika, Manažérske rozhodovanie, Účtovníctvo, Ekonómia a právo, Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika, Financie, bankovníctvo a investovanie, Národné hospodárstvo či Verejná správa a regionálny rozvoj a ďalšie.

Katolícka univerzita v Ružomberku prijíma prihlášky do 31. 3. 2017 na Fakultu zdravotníctva a Pedagogickú fakultu, ale aj na detašované pracoviská v Levoči a Poprade. Na teologickú fakultu v Košiciach sa dá prihlásiť do 30. 4. 2017.

Prešovská univerzita v Prešove neuzavrela ešte množstvo odborov na Fakulte humanitných a prírodných vied, Fakulte manažmentu, Fakulte zdravotníckych odborov, Filozofickej fakulte, Gréckokatolíckej teologickej fakulte, Pedagogickej fakulte a Pravoslávnej bohosloveckej fakulte. Vybrať si z ponúkaných odborov môžete do 31. 3. 2017.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre čaká do 30. 4. 2017 na uchádzačov o Fakultu agrobiológie a potravinových zdrojov. Na Fakulte ekonomiky a manažmentu, Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja a Technickej fakulte len do 31. 3. 2017. Na odbor Krajinná a záhradná architektúra sa môžete prihlasovať do 21. 4. 2017 a na odbory Krajinné inžinierstvo a Záhradníctvo do 28. 4. 2017.

Do 30. 4. 2017 môžete posielať prihlášky aj na Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, a to na tieto fakulty: Ústav manažmentu, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie. Do 31. 3. 2017 na Materiálovotechno­logickú fakultu v Trnave aj na jej Detašované pracovisko v Dubnici nad Váhom a Komárne, ale aj na Stavebnú fakultu a Strojnícku fakultu.

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici má termín prihlášok na odbory Environmentálne manažérstvo, Medzinárodné vzťahy a Životné prostredie deadline 30. 5. 2017.

Ten istý termín si zvolila aj Technická univerzita v Košiciach a jej Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií a Hutnícka fakulta. Strojnícka fakulta 31. 3. 2017. Fakulta elektrotechniky a informatiky a Fakulta výrobných technológií (Prešov) zase 28. 4. 2017. Až do 9. 6. 2017 sa dá hlásiť na Leteckú fakultu.

Posledný marcový deň sa uzatvoria prihlášky na Technickej univerzite vo Zvolene, konkrétne na Drevárskej fakulte, Fakulte ekológie a environmentalistiky a Lesníckej fakulte. Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky uzatvára až 30. 4. 2017.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne prijíma na Politológiu, ďalej na Fakultu sociálno-ekonomických vzťahov a Fakulta zdravotníctva do 30. 4. 2017. Na Fakultu priemyselných technológií v Púchove do 30. 6. 2017. Na Fakultu špeciálnej techniky do 31. 3. 2017.

Aj na Trnavskú univerzitu v Trnave sa dá hlásiť do konca marca, a to na Filozofickú, Pedagogickú, Právnickú fakultu aj na Teologickú fakultu v Bratislave.

Rovnako to má aj Univerzita J. Seleyeho a jej Ekonomická, Pedagogická aj Reformovaná teologická fakulta.

A teraz naša najväčšia univerzita. Bratislavská Univerzita Komenského uzatvára podávanie prihlášok na Evanjelickú bohosloveckú fakultu 30. 4. 2017. Fakulta managementu a Pedagogická fakulta uzatvárajú 31. 3. 2017. Právnická fakulta a konkrétne odbor právo má ten „osudný“ dátum 14. 4. 2017.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a jej Fakulta prírodných vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta a Pedagogická fakulta čakajú na prihlášky do 31. 3. 2017.

V srdci Slovenska v Banskej Bystrici na Univerzite Mateja Bela tiež prijímajú prihlášky do konca marca. Konkrétne Ekonomická fakulta (aj Detašované pracovisko Poprad), Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Fakulta prírodných vied, Filozofická fakulta a Pedagogická fakulta. Na právo si môžete podať prihlášku do 30. 4. 2017.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na odbor Šport a rekreácia stanovila dátum 15. 4. 2017, na Európsku verejnú správu a Verejnú správu do 30. 4. 2017. Na ostatné fakulty (Filozofická, Právnická, Prírodovedecká) je to opäť 31. 3. 2017.

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťany patriaci pod Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave nezoberie prihlášky po 30. 4. 2017. Fakulta prírodných vied a Fakulta sociálnych vied je na tom rovnako. Fakulta masmediálnej komunikácie po 31. 3. 2017. Zato Filozofická fakulta má posledný termín 28. 4. 2017 (okrem odboru Psychológia, tam je 31. 3. 2017).

Vysoká škola múzických umení v Bratislave príjme prihlášku na Audiovizuálne štúdiá do 1. 5. 2017 a na Divadelné štúdiá do 1. 6. 2017.

Ostáva ešte Žilinská univerzita. Tam je to nasledovne: do 31. 3. 2017 – Fakulta riadenia a informatiky; do 30. 4. 2017 – Výskumný ústav vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine, Elektrotechnická fakulta, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Fakulta humanitných vied, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Strojnícka fakulta; do 31. 5. 2017 – Stavebná fakulta.
Odběr newsletteru

Chci odebírat newsletter Vysokých škol

Pravidelné informace o studiu na vysokých školách, přijímacíh zkouškách...


Odporúčame

Facebook

Chcete vedieť ako prví o novinkách na serveri, o tom, čo robíme a kde sa s nami môžete stretnúť? Pripojte sa k nám na Facebooku.

Akékoľvek použitie obsahu vrátane prevzatia, šírenia či ďalšieho sprístupňovania článkov a fotografií je bez súhlasu jednateľa serveru VysokeSkoly.sk zakázané.

Copyrights: VysokeSkoly.sk
Design:divDesign.cz
2019