O nás

Inštitút CEMI je lídrom na trhu v poskytovaní online štúdia MBA v Českej republike a na Slovensku, má 13 rokov skúseností a viac ako 2200 študentov a absolventov. Je držiteľom prestížnej medzinárodnej akreditácie britského akreditačného orgánu ASIC, ktorú získal ako prvý v strednej Európe.

Online štúdium MBA na CEMI je moderné a plne prispôsobiteľné vašim časovým potrebám. MBA štúdium prebieha kompletne online vrátane komunikácie s lektormi, študenti majú prístup ku všetkým potrebným študijným materiálom v elektronickej podobe a počas štúdia riešia reálne problémy z praxe v seminárnych prácach pod vedením skúsených odborníkov.

Vďaka štúdiu MBA si naši absolventi v priemere polepšia o 9 591 EUR ročne, v prípade manažérskych pozícií dokonca o 11 853 EUR ročne (podľa prieskumu STEM/MARK). O spokojnosti s online štúdiom MBA alebo LLM svedčí aj viac ako 270 osobných referencií našich úspešných absolventov.

Ponúkame celkovo 26 online študijných programov MBA, MSc a LLM:

  •  21 online programov MBA v češtine
  •  1 jedinečný Flexi online MBA program s možnosťou zostaviť si vlastný študijný plán na mieru a začať štúdium kedykoľvek
  •  2 medzinárodné programy MBA v angličtine pod vedením zahraničných lektorov
  •  1 program LLM v češtine (podnikové právo)
  •  1 MSc program v češtine (Moderný marketing)

Štúdium MBA, MSc a LLM trvá 1 rok a končí udelením profesijného titulu MBA, MSc alebo LL.M. Prijímame študentov bez prijímacích skúšok a štúdium začíname dvakrát ročne - v októbri a v marci (alebo po dohode v online MBA Flexi). V marci 2024 sa začal 26. ročník štúdia.

Web

Kde nás nájdeš

Central European Management Institute


811 02 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Prijímame študentov bez prijímacích skúšok a bez administratívnych poplatkov za spracovanie žiadosti. Podmienkou prijatia na štúdium v programoch odbornej prípravy MBA, MSc a LLM je predloženie dokladu o riadnom ukončení minimálne bakalárskeho štúdia (bez ohľadu na študijný odbor) alebo predloženie dokladu o riadnom ukončení úplného stredného vzdelania s maturitou a profesijného životopisu s preukázateľnou praxou. Pre štúdium MBA v anglickom jazyku je takisto nevyhnutné disponovať pokročilou znalosťou angličtiny, minimálne na úrovni B1.

Aktuality

Doplňujúce informácie

Kontakt

Central European Management Institute


811 02 Bratislava

Partneri