O nás

Inštitút CEMI obdržal v máji 2018 prestížnu medzinárodnú akreditáciu od britskej akreditačnej autority ASIC (Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities). Splnením náročných kritérií na kvalitu výuky, lektorov a vzdelávacích postupov sme získali najvyšší možný status ASIC Premier Institution, a to ako prvá inštitúcia v strednej Európe.

V roku 2022 sa nám podarilo túto akreditáciu úspešne obhájiť a bola nám preto predĺžená až do mája 2026. 

Štúdium na CEMI je bezpečné, moderné a 100% online. Všetky česky vyučované MBA a LLM odbory na CEMI sú navrhnuté a prispôsobené potrebám českých a slovenských študentov a takisto miestnemu trhu práce, pričom v marci 2023 sa začal už 24. ročník kurzov. Študijné programy v anglickom jazyku sú vyučované medzinárodným tímom lektorov.

Ponúkame celkom 17 študijných programov MBA, LLM a DBA:

  • 17 študijných programov MBA v češtine vrátane unikátneho programu MBA Flexi s možnosťou zostaviť si vlastný študijný plán
  • 2 medzinárodné programy v angličtine
  • 1 LLM program v češtine
  • Executive DBA (Doctor of Business Administration)

Štúdium prebieha prevažne online formou, vrátane komunikácie s lektormi, študenti majú k dispozícií všetky študijné materiály v elektronickej podobe.

S viac ako 2.090 klientami patríme medzi najvýznamnejšieho a najväčšieho poskytovateľa MBA, LLM a DBA štúdia v strednej Európe a naši absolventi na manažérskych pozíciach si vďaka MBA štúdiu platovo v priemere polepšia o 2.660 EUR ročne (podľa prieskumu STEM/MARK). V rámci prieskumu efektivity vzdelávania manažérov sme takisto boli v prieskumu agentúry IPSOS vyhodnotení ako inštitút poskytujúci najefektívnejšie MBA štúdium popri zamestnaní. O spokojnosti so štúdiom MBA či LLM u nás vypovedá takisto viac než 255 osobných referencií našich úspěšných absolventov.

Štúdium MBA a LLM  u nás je cenovo dostupné, trvá 1 rok (respektíve 1,5 roku u DBA) a je ukončené udelením profesijného titulu MBA či LL.M. Ku štúdiu MBA i LLM príjmame bez prijímacích skúšok a zahajujeme ho 2 x ročne – vždy v októbri a marci.

Web

Kde nás nájdeš

Central European Management Institute


811 02 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Ku štúdiu prijímame bez prijímacích skúšok a bez administratívnych poplatkov za spracovanie prihlášky. Podmienkou prijatia do programov MBA a LLM je spôsobilý uchádzač, ktorý predloží doklad o riadnom ukončení aspoň bakalárskeho vysokoškolského štúdia (bez ohľadu na odbor), alebo uchádzač, ktorý predloží doklad o riadnom ukončení úplného středoškolského vzdelania s maturitou a profesijný životopis s preukázateľnou manažérskou praxou.

Pre štúdium MBA v anglickom jazyku je nevyhnutné disponovať pokročilou znalosťou angličtiny, minimálne na úrovni B1.

Pre prijatie ku štúdiu DBA na Inštitúte CEMI je nevyhnutné ukončené štúdium MBA, alebo LLM, alebo magisterské vysokoškolské vzdelanie (ukončené napr. titulmi Mgr., Ing., JUDr., MUDr., MDDR., PhDr., apod.). Vyžadovaných je minimálne 5 rokov profesijnej praxe.

Aktuality

Doplňujúce informácie

Študijné programy MBA a LLM zahajujeme vždy dvakrát do roka a to v októbri a marci.

Viete, že teraz si môžete vybrať variantu školného presne na mieru?

Novo totiž ponúkame výber z troch cenových úrovní - od MBA PURE, ktorá obsahuje všetko, čo je potrebné pre úspešné absolvovanie MBA štúdia a začína už na sume 3.746 EUR, cez MBA PREMIUM, čo je zlatá stredná cesta s najviac benefity v cene, až po exkluzívny MBA PLATINUM pre tých z vás, ktorí sa uspokoja vždy len s tým najlepším. K jednotlivým variantom si v našom konfigurátore môžete ďalej nastaviť voliteľné služby z vyšších variantov a namiešať si tak svoj mix presne pre vaše potreby.

Všetky cenové varianty pritom obsahujú: neobmedzený prístup do študijného systému po dobu štúdia, spracovania prihlášky na štúdium ZADARMO, kompletné študijné materiály, online konzultácie s lektormi a tiež plnú administratívnu podporu študijného oddelenia.

Kontakt

Central European Management Institute


811 02 Bratislava

Partneri