O nás

Inštitút CEMI (alebo Central European Management Institute) patrí od roku 2011 medzi najvýznamnejších poskytovateľov štúdia MBA, LLM a DBA v Českej a Slovenskej republike. Sme držiteľom prestížnej medzinárodnej akreditácie od britskej akreditačnej autority ASIC pre obdobie 2018 – 2022, a to ako prvá inštitúcia v strednej Európe.

Štúdium na CEMI je bezpečné, moderné a 100% online. Všetky česky vyučované MBA a LLM odbory na CEMI sú navrhnuté a prispôsobené potrebám českých a slovenských študentov a takisto miestnemu trhu práce, pričom v októbri 2021 zahajujeme už 21. ročník kurzov. Študijné programy v anglickom jazyku sú vyučované medzinárodným tímom lektorov.

Ponúkame celkom 16 študijných programov MBA, LLM a DBA:

  • 12 študijných programov MBA v češtine vrátane unikátneho programu MBA Flexi s možnosťou zostaviť si vlastný študijný plán
  • 2 medzinárodné programy v angličtine
  • 1 LLM program v češtine
  • Executive DBA (Doctor of Business Administration)

Štúdium prebieha prevažne online formou, vrátane komunikácie s lektormi, študenti majú k dispozícií všetky študijné materiály v elektronickej podobe.

S viac než 1.900 klientami patríme medzi najvýznamnejšieho a najväčšieho poskytovateľa MBA, LLM a DBA štúdia v strednej Európe a naši absolventi na manažérskych pozíciach si vďaka MBA štúdiu platovo v priemere polepšia o 2.660 EUR ročne (podľa prieskumu STEM/MARK). V rámci prieskumu efektivity vzdelávania manažérov sme takisto boli v prieskumu agentúry IPSOS vyhodnotení ako inštitút poskytujúci najefektívnejšie MBA štúdium popri zamestnaní. O spokojnosti so štúdiom MBA či LLM u nás vypovedá takisto viac než 207 osobných referencií našich úspěšných absolventov.

Štúdium MBA a LLM  u nás je cenovo dostupné, trvá 1 rok (respektíve 1,5 roku u DBA) a je ukončené udelením profesijného titulu MBA či LL.M. Ku štúdiu MBA i LLM príjmame bez prijímacích skúšok a zahajujeme ho 2 x ročne – vždy v októbri a marci.

Web

Kde nás nájdeš

Central European Management Institute


0 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Ku štúdiu prijímame bez prijímacích skúšok a bez administratívnych poplatkov za spracovanie prihlášky. Podmienkou prijatia do programov MBA a LLM je spôsobilý uchádzač, ktorý predloží doklad o riadnom ukončení aspoň bakalárskeho vysokoškolského štúdia (bez ohľadu na odbor), alebo uchádzač, ktorý predloží doklad o riadnom ukončení úplného středoškolského vzdelania s maturitou a profesijný životopis s preukázateľnou manažérskou praxou.

Pre štúdium MBA v anglickom jazyku je nevyhnutné disponovať pokročilou znalosťou angličtiny, minimálne na úrovni B1.

Pre prijatie ku štúdiu DBA na Inštitúte CEMI je nevyhnutné ukončené štúdium MBA, alebo LLM, alebo magisterské vysokoškolské vzdelanie (ukončené napr. titulmi Mgr., Ing., JUDr., MUDr., MDDR., PhDr., apod.). Vyžadovaných je minimálne 5 rokov profesijnej praxe.

Aktuality

Doplňujúce informácie

Študijné programy MBA a LLM zahajujeme vždy dvakrát do roka a to v októbri a marci.

Aktuálnu výšku školného nájdete tu.

Kontakt

Central European Management Institute


0 Bratislava