Spolupráca s vysokými školami

Cieľom servera VysokeSkoly.sk je poskytovať záujemcom o štúdium na vysokej škole relevantné informácie pre výber vhodného študijného odboru na vysokej škole. Návštevníkom ponúka prehľad vysokých škôl, fakúlt, študijných programov a odborov. Ďalej obsahuje tematické články zamerané na vysokoškolské štúdium a výber budúceho štúdia. Pre návštevníkov je tiež zaujímavý kalendár akcií, ktorý informuje o termínoch prijímacích konaní a dní otvorených dverí na vysokých školách.

Server VysokeSkoly.sk bol založený v roku 2012. Ideovo vychádza z konceptu servera VysokeSkoly.cz, ktorý je prevádzkovaný v Českej republike od roku 2000.

 

Prezentácia vysokých škôl

Prezentujte sa efektívne na našom portáli, ako moderná vysoká škola – zaistíme Vám:

  • Vizuálne atraktívne náborovú microsite
  • Aktívne prepojenie s vašim webom
  • Uprednostnenie vo vyhľadávaní škôl
  • Bohatú obsahovou propagáciu
  • Komunikáciu dôležitých termínov a aktualít
  • Prepojenie na sociálne siete
  • …mnoho ďalšieho

Reklamná kampaň

Chcete aktívne a atraktívne prezentovať vašu vysokú školu? Objednajte si reklamnú kampaň. Ponúkame Profi prezentáciu VŠ, bannerovú, textovú a e-mailovú propagáciu.

Aktualizácia dát

Táto databáza obsahuje niekoľkokrát ročne aktualizované, ručne zbierané informácie o študijných odboroch a profiloch škôl. Ak máte záujem o aktualizáciám dať vasej školy, kontaktujte nás.

Uverejňovanie tlačových správ

Vydáva vaše vysoká škola tlačové správy? Zašlite nám ich na e-mail redakcia@vysokeskoly.sk a zdarma je zobrazíme našim návštevníkom.

Spolupracujte s nami, kontaktujte ma

Dragunova
Mišel
michaela.dragunova@vysokeskoly.sk

+421 948 858 285