O nás

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, ako jediná vojenská vysoká škola na Slovensku, pripravuje vysokoškolsky vzdelaných vojenských profesionálov - dôstojníkov, pre potreby rezortu obrany, ako aj odborníkov v oblasti bezpečnosti a obrany štátu pre civilný sektor.

PRIJATÍM NA ŠTÚDIUM ZÍSKAŠ:

Status profesionálneho vojaka, plat vo výške minimálnej mzdy už ako študent, plat od 1500,-€ po ukončení štúdia a istotu uplatnenia sa, bezplatné ubytovanie, stravu, skriptá a študijné pomôcky, možnosť zapojenia sa do programu ERASMUS+.

Kde nás nájdeš

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

V rámci prijímacieho výberového konania uchádzač absolvuje:

  • posúdenie zdravotnej spôsobilosti
  • previerka psychickej spôsobilosti
  • previerka fyzickej zdatnosti
  • každý uchádzač vykonáva prijímaciu skúšku formou písomného testu z matematiky a anglického jazyka

Kontakt

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš