O nás

Cieľom Akadémie je poskytovať vysokoškolské vzdelanie budúcim dôstojníkom a kontinuálne vzdelávanie profesionálnym vojakom ozbrojených síl SR. Študentov vychováva v duchu vlastenectva tak, aby uprednostňovali záujmy vlasti pred svojimi vlastnými.

Študijné programy

Na Akadémií ozbrojených síl je možné študovať v dennej aj externej forme, na všetkých troch stupňoch v študijných programoch Bezpečnosť a obrana štátu, Elektronické zbraňové systémy, Vojenské spojovacie a informačné systémy a Zbraňové systémy, zbrane a ich časti.

Uplatnenie

Absolventi sa uplatnia vo výkone základných riadiacich funkcií na taktickom stupni riadenia jednotiek OS SR, v peších, motorizovaných, mechanizovaných a taktických jednotkách, delostrelectve, ženijnej podpore, v technických aj manažérskych (veliteľských) pozíciách, v oblasti informačných a komunikačných technológií. Tiež sú schopní vstupovať do vývoja a projektovania zbraní a zbraňových systémov.

Kde nás nájdeš

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske:

  • posúdenie zdravotnej spôsobilosti
  • previerka psychickej spôsobilosti
  • previerka fyzickej zdatnosti

písomný test z matematiky a anglického jazyka

  • Elektronická přihláška: 10 €
  • Papírová přihláška: 10 €

Kontakt

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš