O nás

Business Institut sa radí medzi najprestížnejšie MBA školy v Českej republike. Špecializuje sa na profesijné vzdelávacie programy MBA (Master of Business Administration), Bachelor of Business Administration (BBA), Master of Laws (LLM) a DBA (Doctor of Business Administration).

Vzhľadom na dlhodobé skúsenosti profesionálneho tímu lektorov ponúka Business Institut koncept štúdia, ktorý premieta teoretické problémy priamo do praxe. Štúdium tak získava na atraktivite, keď lektori používajú príklady z reálnych situácií, čím dochádza k osvojeniu teórie aj bez nutnosti učenia sa mnohokrát prázdnych definícií.

Hlavným cieľom Business Inštitútu je poskytovať kvalitné a prínosné vzdelávacie programy s ohľadom na časovú flexibilitu každého študenta.

Web

Kde nás nájdeš

Business Institut EDU a.s.

Piešťanská 1638/1
831 02 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Štúdium BBA

Podmienky prijatia: podanie riadne vyplnenej prihlášky, ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou

Štúdium MBA a LLM

Podmienky prijatia: podanie riadne vyplnenej prihlášky, ukončené bakalárske štúdium, resp. BBA (možná náhrada dostatočnou praxou)

Štúdium DBA

Podmienky prijatia: podanie riadne vyplnenej prihlášky, ukončené magisterské alebo inžinierske štúdium s minimálnou päťročnou praxou na manažérskej pozícii.

  • Elektronická prihláška: zadarmo

Aktuality

Kontakt

Business Institut EDU a.s.

Piešťanská 1638/1
831 02 Bratislava