O nás

European School of Business & Management SE je škola medzinárodného pôsobenia, ktorá poskytuje profesijné vzdelanie v programoch MBA, DBA a LLM. Inštitút vychádza z dlhoročných skúseností prestížnych zahraničných univerzít a Oxfordského systému výučby, ktorý má korene v britskom vysokoškolskom systéme. Oxfordský model štúdia je oproti kontinentálnemu modelu zameraný prevažne na rozvoj logických schopností a zručností študenta a ich demonštrácii v reálnom živote a praxi. Študenti si tak bližšie osvoja rôzne študijné, komunikačné a praktické zručnosti, ktoré môžu využiť pri budovaní svojej osobnej i profesijnej dráhy.

Zaujímavým aspektom ponuky ESBM je predovšetkým obsahová skladba výučby, ktorá spája moderné vyučované témy s možnosťou zostaviť si študijný program z predmetov podľa vlastného výberu. Vďaka tomu majú študenti možnosť zostaviť si výukový program z ponúkaných predmetov tak, aby vyhovoval všetkým požiadavkám na odbor štúdia a bol v súlade s vykonávanou profesiou, prípadne osobnými záujmami študenta. V zahraničí získava tento model výučby na obľúbenosti, pretože si študenti môžu nakombinovať výučbu podľa vlastného priania a získať tak vedomosti nielen z jedného hlavného študijného odboru, ale aj ďalších oblastí.

Výučba na ESBM prebieha prevažne online, vďaka čomu môžu študovať aj tí najvyťaženejší manažéri a riaditelia firiem, ktorí nemajú čas pravidelne dochádzať na výučbu.

Web

Kde nás nájdeš

European School of Business & Management SE


811 09 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Najbližšia výučba MBA základného bloku štartuje 10. 9. 2022.

Na štúdium sú uchádzači prijímaní bez prijímacích skúšok či pohovorov.

Začať štúdium je možné kedykoľvek v priebehu celého roka. Vďaka online forme štúdia môžu študenti začať študovať podľa vlastných časových možností. Uchádzači iba vyplnia v prihláške dátum predpokladaného začatia (kedy by chceli so štúdiom začať) a študijný koordinátor ich následne kontaktuje o podrobnostiach prijatia.

  • Elektronická prihláška: zadarmo
  • Papierová prihláška: zadarmo

Kontakt

European School of Business & Management SE


811 09 Bratislava