O nás

European School of Business & Management SE je škola medzinárodného pôsobenia, ktorá poskytuje profesijné vzdelanie v programoch MBA, DBA, BBA, MSc a LLM. Inštitút vychádza z dlhoročných skúseností prestížnych zahraničných univerzít a Oxfordského systému výučby, ktorý má korene v britskom vysokoškolskom systéme. Oxfordský model štúdia je oproti kontinentálnemu modelu zameraný prevažne na rozvoj logických schopností a zručností študenta a ich demonštrácii v reálnom živote a praxi. Študenti si tak bližšie osvoja rôzne študijné, komunikačné a praktické zručnosti, ktoré môžu využiť pri budovaní svojej osobnej i profesijnej dráhy.

Zaujímavým aspektom ponuky ESBM je predovšetkým obsahová skladba výučby, ktorá spája moderné vyučované témy s možnosťou zostaviť si študijný program z predmetov podľa vlastného výberu. Vďaka tomu majú študenti možnosť zostaviť si výukový program z ponúkaných predmetov tak, aby vyhovoval všetkým požiadavkám na odbor štúdia a bol v súlade s vykonávanou profesiou, prípadne osobnými záujmami študenta. V zahraničí získava tento model výučby na obľúbenosti, pretože si študenti môžu nakombinovať výučbu podľa vlastného priania a získať tak vedomosti nielen z jedného hlavného študijného odboru, ale aj ďalších oblastí.

Výučba prebieha kombinovanou formou (e-learning + 4 prezenčné celodenné semináre), alebo čisto online. Štúdium trvá 1 rok a jazykom výučby je čeština/slovenčina, alebo angličtina. Vďaka tomu môžu študovať aj tí najvyťaženejší manažéri a riaditelia firiem, ktorí nemajú čas pravidelne dochádzať na výučbu.

Web

Kde nás nájdeš

European School of Business & Management SE


811 09 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

  • Najbližšie výučba BBA základného bloku štartuje 22. 6. 2024.
  • Najbližšia výučba MBA, LLM, DBA základného bloku štartuje 8. 6. 2024.
  • Najbližšia výučba MSc základného bloku štartuje 11. 5. 2024.

Na štúdium sú uchádzači prijímaní bez prijímacích skúšok či pohovorov.

Začať štúdium je možné kedykoľvek v priebehu celého roka. Vďaka online forme štúdia môžu študenti začať študovať podľa vlastných časových možností. Uchádzači iba vyplnia v prihláške dátum predpokladaného začatia (kedy by chceli so štúdiom začať) a študijný koordinátor ich následne kontaktuje o podrobnostiach prijatia.

  • Elektronická prihláška: zadarmo
  • Papierová prihláška: zadarmo

Aktuality

Doplňujúce informácie

Výhody štúdia

Profesionálny lektorský tím

  • Lektorský tím ESBM je zostavený zo špičkových profesionálov, ktorí majú mnohoročné skúsenosti z praxe. Prednášajúci často pôsobia na predných manažérskych postoch alebo u konzultačných spoločností, vďaka čomu sú schopní študentom predať svoje praktické skúsenosti a know-how.

Online knižnica

  • Študenti v rámci štúdia získajú prístup ku kvalitným informačným zdrojom. Časť odbornej literatúry si študenti môžu požičať v klasickej knižnici, ktorou ESBM disponuje, alebo prostredníctvom online knižnice, ktorá ponúka viac ako 1.000.000 odborných titulov.

Moderný e-learningový systém

  • Profesionálna vzdelávacia platforma uľahčuje samotné vzdelávanie a zaisťuje bezproblémový priebeh štúdia. Študenti tu nájdu študijné materiály, informácie o seminároch, harmonogramy a všetky potrebné podklady, a to maximalizuje pohodlie a dostupnosť informácií.

Odborné workshopy nad rámec štúdia

  • ESBM pre študentov a absolventov pravidelne usporadúva odborné workshopy na zaujímavé témy z oblasti managmentu, leadershipu, financií, práva či marketingu. Workshopy sú bezplatné a prebiehajú nad rámec bežnej výučby.

Kontakt

European School of Business & Management SE


811 09 Bratislava