O nás

Poskytuje vysokoškolské vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch štúdia v oblastiach učiteľstva a manažmentu. Okrem samotnej vysokoškolskej výučby sa venuje vedeckému výskumu a ďalšiemu vzdelávaniu pomocou kurzov a vzdelávacích aktivít. Aby mohla realizovať vzdelávanie čo najlepšie, spolupracuje s ďalšími vysokými školami, firmami či mimovládnymi organizáciami a tiež sa angažuje v medzinárodných projektoch.

Uplatnenie

Absolventi nájdu uplatnenie v praxi ako učitelia odbornej výchovy, administratívno-technickí pracovníci v odbornom vzdelávaní, inštruktori v predmetnej oblasti, manažéri v automobilovom priemysle, učitelia ekonomických predmetov na stredných školách, metodici vzdelávania či v štátnej správe. S ďalšou praxou sú tiež schopní sa uplatniť v riadení a manažmente podnikov.

Kde nás nájdeš

Vysoká škola DTI

Sládkovičova 533/20
184 1 Dubnica nad Váhom

Kontakt

Vysoká škola DTI

Sládkovičova 533/20
184 1 Dubnica nad Váhom