O nás

Vysoká škola predstavuje lídra v oblasti nelekárskej zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Realizuje desiatky študijných programov nie len na území Slovenska a tiež sa podieľa na viacerých rozvojových a humanitárnych programoch v Afrike, Strednej Amerike či juhovýchodnej Ázii. Poskytuje vzdelávanie vo všetkých troch programoch štúdia v dennej aj externej forme...

Uplatnenie

Absolventi sa uplatnia v oblasti terénnej sociálnej práce, štátnej správe a samospráve, v sociálnych službách, v ošetrovateľskej praxi, v zdravotníckych humanitárnych zboroch v zahraničí, v zdravotníckych a nezdravotníckych zariadeniach, v diagnostických centrách, ako fyzioterapeuti, zubní technici a v ďalších oblastiach zdravotníctva a sociálnej práce.

Kde nás nájdeš

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Nám.1.mája č. 1
810 00 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárskke štúdium

Podmienky sú stanovené pre každý študijný program zvlášť.

Kontakt

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Nám.1.mája č. 1
810 00 Bratislava