O nás

NEWTON University je šesťkrát najlepšie hodnotená súkromná vysoká škola v ČR, ktorá rozšírila svoje pôsobenie aj na Slovensko. NEWTON University sa zameriava na modernú výučbu managementu, psychológie, marketingu a ekonómie. Škola kladie dôraz na inovatívne prístupy vo výučbe, apelujúce na dôležitosť praxe. Študenti sú počas celého štúdia vysoko motivovaní k získavaniu mnohostranných zručností, ktoré im po a počas štúdia zabezpečia široký rozhľad vo svete businessu.

Keď chceš od štúdia viac ako ostatní 

Sme inšpiratívnym sprievodcom pre každého, kto sa zaujíma o profesionálny alebo osobný rozvoj. Sme neustále o krok vpred pri hľadaní nových trendov a prístupov na trhu práce, aby sme našim študentom mohli neustále ponúkať moderné vzdelanie, ktoré bude mať pre nich zmysel, trvalú hodnotu a skorú návratnosť. Doba je zložitá, ale my sa v nej cítime ako ryba vo vode. Neustále inovujeme, vymýšľame nové postupy a prístupy. Všetko tak, aby sme vás previedli akademickým svetom ako nikto iný.

Web

Kde nás nájdeš

NEWTON University

Tomášikova 179/22
821 02 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Prijímacie konanie je bezplatné a neoverujú sa pri nich vedomosti, ale skôr motivácia a schopnosti študovať zvolený odbor. Koná sa v Brne, Bratislave a Prahe vo vybraných termínoch každý mesiac až do konca septembra. Ak je maximálna kapacita odboru naplnená vhodnými uchádzačmi, výberové konanie je ukončené skôr. Prijímacie konanie je možné absolvovať pred maturitou a maturitné vysvedčenie môžete doplniť až po úspešnom absolvovaní.

Přijímací řízení pro akademický rok 2024/2025 probíhá od listopadu do konce září 2024.

Aktuality

Doplňujúce informácie

DENNÉ ŠTÚDIUM NA VYSOKEJ ŠKOLE

Sme jediná vysoká škola v ČR, ktorá ponúka viacúrovňové vzdelávanie. Okrem štúdia akreditovaných vysokoškolských programov ponúkame našim študentom a širokej verejnosti možnosť osobného a profesionálneho rozvoja prostredníctvom manažérskych školení, kurzov, rozširujúcich programov a individuálneho vyučovania s našimi významnými vyučujúcimi.

Titul + vysokohodnotné certifikáty = vaša veľká konkurenčná výhoda

Počas štúdia tu môžete absolvovať pracovné stáže, ktoré sú súčasťou všetkých študijných odborov a kariérnych dráh, alebo si vybrať jeden z mnohých kurzov manažérskej prípravy a obohatiť svoj životopis o certifikát o absolvovaní odbornej praxe a certifikáty o absolvovaní manažérskej prípravy, ktoré vám poskytnú veľkú výhodu pri vstupe na trh práce.

Ešte  potrebujete niekoľko ďalších dôvodov, prečo študovať na tejto škole? Pozrite sa na NEWTON University očami študentov a absolventov.

 

KOMBINOVANÉ ŠTÚDIUM NA VŠ

Okrem denného štúdia ponúka NEWTON University aj kombinované (predtým diaľkové) štúdium určené pre zaneprázdnených študentov.

Štúdium na NEWTON University v kombinovanej forme je zamerané na:

  • prepojenie teórie s praxou, t. j. bezprostredné a efektívne využívanie teoretických poznatkov;
  • riešenie konkrétnych firemnych a profesných potrieb a problémov;
  • rozvoj manažérskych skúsenosti a zručnosti.

Štúdium je: 

  • Určené pre tých, ktorí hľadajú kvalitné vzdelanie na rozvoj a obohatenie existujúcich vedomostí, manažérskych schopnosti a zručnosti;
  • poskytované prostredníctvom interaktívneho vzdelávania;
  • časovo prispôsobený možnostiam pracujúcich študentov;
  • cenovo porovnateľné  napríklad s kvalitnou jazykovou školou;
  • daňovo uznateľný náklad;
  • dobrá príležitosť nadviazať dôležité kontakty so spolužiakmi z rôznych oblastí a vytvoriť základ pre budúcu pracovnú alebo obchodnú spoluprácu. 

 

Viac informácií o kombinovanom štúdiu nájdete tu.

Kontakt