O nás

Sme súkromná vysoká škola Unicorn University a poskytujeme bakalárske a magisterské vzdelanie v oblasti IT, dátovej analýzy a biznisu. Ponúkame moderné výučbové metódy, ako sú online študijné materiály, ale aj prakticky orientovanú výučbu, ktorá je založená na seminároch, celosemestrálnych projektoch, hackatonoch a intenzívnych workshopoch. Ďalej sa môžete zapojiť do Double Degree programu, ktorý súvisí so štúdiom v zahraničí. Vďaka nemu je možné získať hneď dva bakalárske tituly v rámci jedného štúdia, a to slovenský a zahraničný (Bc. & BA). 

Študenti na našej univerzite kvitujú predovšetkým individuálny prístup. Okrem toho máme aj stopercentné uplatnenie absolventov, ktorí si kariéru budujú nielen v Česku, ale aj v zahraničí. Veľká časť z nich si nájde prácu ešte v priebehu štúdia, a to vďaka povinnej praxi, ktorú si môžete zaistiť v našich partnerských firmách ako Unicorn, Microsoft, Allianz, KPMG alebo Poisťovňa VZP. Naši pedagógovia sú skúsení odborníci z praxe, ktorí sa živia vývojom softvéru alebo pôsobia na riadiacich pozíciách a môžu odovzdávať znalosti z reálnych projektov, na ktorých sa podieľajú aj študenti. Príkladom je napríklad projekt, ktorý je vytváraný pre CERN. Ide o produkčnú databázu pre vnútorný detektor experimentu ATLAS, ktorá bude okolo roku 2024 uvedená do prevádzky. Ďalším príkladom je vývoj softvéru pre Lawrence Berkeley National Laboratory. Aj vďaka týmto projektom môžete získať skúsenosti s pracou na medzinárodnej úrovni a cenné kontakty.

Web

Kde nás nájdeš

Unicorn University

KCD4 - Kolbenova 942/38a
190 00 Praha 9 - Vysočany

Prihlášky a prijímačky

Prijímacie konanie prebieha online formou cez aplikácie Skype alebo Whatsapp. Termíny sú individuálne podľa dohovoru. Jeho cieľom je primárne zistiť motiváciu a očakávania uchádzača od štúdia a identifikovať približnú úroveň anglického jazyka. Prijímací pohovor trvá približne 20 minút.

  • Elektronická prihláška: 500 KČ

Aktuality

Doplňujúce informácie

Školné

Štúdium prebieha v českom alebo anglickom jazyku, podľa čoho sa taktiež mení výška školného. Študenti môžu študovať v prezenčnej forme štúdia, ale taktiež vo forme štúdia pri práci alebo v distančnej forme štúdia.

Forma štúdiu               Školné AR 2024-2025
Bc. full time 75.000 Kč
Bc. part time 70.000 Kč
Bc. dištančné 65.000 Kč
Bc. full time EN 95.000 Kč
Bc. dištančné EN 90.000 Kč
Mgr. 75.000 Kč

 

Online dni otvorených dverí

Každý mesiac organizujeme online dni otvorených dverí. Záujemcom je predstavená naša škola, študijné programy, formy štúdia, výučbové materiály a ďalšie. Po prezentácii školy je čas na otázky. Termíny nájdete tu.

Kde prebieha výučba?

Kontakt

Unicorn University

KCD4 - Kolbenova 942/38a
190 00 Praha 9 - Vysočany