Aplikovaná geofyzika

Prírodovedecká fakulta

  • Aplikovaná geofyzika
  • Aplikovaná a environmentálna geofyzika
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.