Kde nás nájdeš

Univerzita Komenského v Bratislave


0 Bratislava

Fakulty

Lekárska fakulta

 • Anatómia, histológia a embryológia
 • Dermatovenerológia
 • Gynekológia a pôrodníctvo

a ďalších 18 programov

21 programov

Fakulta telesnej výchovy a športu

 • Kondičné trénerstvo
 • Kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy
 • Organizácia a riadenie športu

a ďalších 9 programov

12 programov

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Astronómia a astrofyzika
 • Biofyzika

a ďalších 49 programov

52 programov

Evanjelická bohoslovecká fakulta

 • Evanjelická teológia
 • Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
 • Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
 • Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
4 programy

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Aplikovaná ekonómia
 • Európske štúdiá
 • Európske štúdiá a politiky

a ďalšie 4 programy

7 programov

Právnická fakulta

 • Ekonómia a právo
 • Kánonické právo
 • Medzinárodné právo

a ďalších 11 programov

14 programov

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

 • Anatómia, histológia a embryológia
 • Anestéziológia a resuscitácia
 • Dermatovenerológia

a ďalších 17 programov

20 programov

Fakulta managementu

 • Aplikovaný digitálny manažment
 • Manažment
 • Manažment ľudských zdrojov

a ďalších 6 programov

9 programov

Pedagogická fakulta

 • Cudzie jazyky a kultúry - komparatistika
 • Didaktika cudzích jazykov a literatúr
 • Didaktika dejepisu

a ďalších 32 programov

35 programov

Farmaceutická fakulta

 • Farmaceutická chémia
 • Farmácia
 • Farmakognózia

a ďalšie 3 programy

6 programov

Filozofická fakulta

 • Andragogika
 • Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Arabský jazyk a kultúra (v kombinácii)

a ďalších 91 programov

94 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Antropológia

a ďalších 63 programov

66 programov

Kontakt

Univerzita Komenského v Bratislave


0 Bratislava