O nás

Fakulta je od roku 2002 najmladšou na UK. Napriek tomu sa za ten čas dokázala vyprofilovať medzi najlepšie spoločensko-vedné fakulty v rámci Slovenska s kvalitným renomé v zahraničí. Viacero predmetov vyučuje v angličtine a kladie dôraz na využitie teoretických vedomostí a skúseností v pracovnom aj súkromnom živote. Fakulta  v rámci svojej činnosti spolupracuje na mnohých zahraničných projektoch.

Uplatnenie

Absolventi tejto fakulty nájdu uplatnenie v medzinárodných organizáciách, medzi ktoré patria Rada Európy, OBSE, NATO, rôzne inštitúcie EÚ, v štátnej a verejnej správe, think-tankoch, v mimovládnych organizáciách, akademickom sektore, v personalistike, marketingu, ale tiež na ekonomických a analytických pozíciách finančných inštitúcií.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Univerzita Komenského v Bratislave
Mlynské luhy 4
821 05 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Fakulta akceptuje výsledky testov SCIO.

Vybrané študijné programy môžu mať stanovené ďalšie podmienky.

Aktuality

Kontakt

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Univerzita Komenského v Bratislave
Mlynské luhy 4
821 05 Bratislava