O nás

Až 96 % našich absolventov si nájde prácu do pol roka po skončení školy – a vy môžete byť jedným z nich. Vyberte si medzi psychológiou, ekonómiou, európskymi štúdiami, mediamatikou, sociálnou antropológiou alebo verejnou politikou. Učte sa od najlepších a stretnite ľudí na rovnakej vlne. Na FSEVke vás čaká v priemere päť predmetov za semester. Budete tak mať aj menej skúšok, ale pozor – nie je to žiadna flákačka. Niektoré predmety vyučujeme v angličtine a na prednáškach stretnete zaujímavých hostí – štátnych tajomníkov, novinárov či organizátorov festivalov. Okrem toho sme zameraní na prax, odborná stáž je súčasťou každého študijného programu.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Univerzita Komenského v Bratislave
Mlynské luhy 4
821 05 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

  • Termín podania prihlášky: 31. 3. 2024
  • Termín podania prihlášky (2.kolo): 15.8.2024
  • V druhom kole je možné podať prihlášky na vybrané študijné programy

Magisterské štúdium

  • Termín podania prihlášky: 31. 3. 2024
  • Termín podania prihlášky (2.kolo): 15. 8. 2024
  • V druhom kole je možné podať prihlášky na vybrané študijné programy

Doktorandské štúdium

  • Termín podania prihlášky (1.kolo): 30. 4. 2024
  • Termín podania prihlášky (2.kolo): 15. 8. 2024

Prijímacie skúšky prebiehajú na vybraných študijných programoch: SCIO testy: angličtina a VŠP. Na ostatných  študijných programoch sa prijíma na základe splnenie ďalších podmienok. Bližšie informácie TU (podmienky prijímacieho konania)
Na PhD. sú ústne pohovory.

V bakalárskom študijnom programe Sociálna a pracovná psychológia v slovenskom jazyku akceptuje fakulta prvých 6 termínov Národných porovnávacích skúšok spoločnosti SCIO.
Viac info tu. Fakulta tieto testy neorganizuje, ani na ne uchádzačky a uchádzačov nepozýva. Prihlásenie sa na test a úhrada nákladov s ním spojených je záležitosťou uchádzačky a uchádzača.

Poradie sa zostavuje na základe jednoduchého aritmetického priemeru výsledkov zo testov SCIO zo všeobecných študijných predpokladov a z anglického jazyka. Konkrétnemu percentilu je priradený ten istý počet bodov

Poplatok za prijímacie konanie: 40€

Aktuality

Kontakt

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Univerzita Komenského v Bratislave
Mlynské luhy 4
821 05 Bratislava