O nás

Sme jedinou farmaceutickou fakultou na Slovensku a okrem farmácie máme v ponuke aj študijný program zdravotnícke a diagnostické pomôcky. Náš diplom je uznávaný v celej EÚ v regulovanom zdravotníckom povolaní farmaceut, študijný plán je plne kompatibilný s európskymi univerzitami. Fakulta prevádzkuje dve vlastné lekárne, ktoré slúžia aj na výučbu. Na vzdelávacích projektoch spolupracuje so spoločnosťami z farmaceutického priemyslu. Vďaka celosvetovým kontaktom s farmaceutickými fakultami a študentskými organizáciami (EAFP, FIP, EPSA, IPSF) sa dostanete na kongresy či stáže takmer na celom svete. Farmácia patrí medzi odvetvia s najvyššími nástupnými príjmami a absolventi FaF UK nie sú ohrození absolventskou nezamestnanosťou.

Web

Kde nás nájdeš

Farmaceutická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Odbojárov 10
832 32 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Deň otvorených dverí: 29. 2. 2024

Bakalárske štúdium

  • Podávanie prihlášok pre študijný program Zdravotnícke a diagnostické pomôcky : 28. 6. 2024
  • Konanie prijímacej skúšky: december 2023 až máj 2024 (NPS)

Magisterské štúdium

  • Podávanie prihlášok pre študijný program Farmácia : 29. 2. 2024 (konanie prijímacej skúšky: december 2023 až máj 2024 - NPS)
  • Podávanie prihlášok pre študijný program Farmácia v anglickom jazyku : 31. 7. 2024 (konanie prijímacej skúšky január 2024 až august 2024)

Poplatok za prijímacie konanie: 50€

Aktuality

Doplňujúce informácie

Ubytovanie a stravovanie

  • Univerzita Komenského zabezpečuje ubytovanie študentov v súlade so zákonom o vysokých školách. Rozdelenie ubytovacej kapacity v rámci fakulty sa riadi pravidlami a kritériami vydanými rektorom UK. UK v Bratislave disponuje ubytovacími zariadeniami Mlyny UKDružba UK.

Zahraničné mobility pre študentov

  • Zažite letné dobrodružstvo a vycestujte s programom Erasmus+ na STÁŽ.  Okrem skvelej skúsenosti získate nové priateľstvá, neopakovateľné zážitky a lepšiu uplatniteľnosť na trhu práce.

Štipendiá

  • Univerzita taktiež ponúka rôzne druhy štipendií rôznych kategórií. (štipendium za vynikajúci prospech, odborné motivačné štipendium, mimoriadne jednorázové štipendium, sociálne štipendiá, tehotenské štipendium a iné).

Ústredná knižnica FaF

  • Ústredná knižnica FaF vznikla v roku 1952, avšak ako samostatné pracovisko Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského svoju činnosť začala samostatne rozvíjať až v r. 1960, kedy sa presťahovala do priestorov na Kalinčiakovej ulici č. 8. Patrí do celoštátnej siete akademických knižníc, ktoré sú súčasťou vedecko-výskumnej základne vysokých škôl v Slovenskej republike.

Kontakt

Farmaceutická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Odbojárov 10
832 32 Bratislava