O nás

Sme jedinou farmaceutickou fakultou na Slovensku a okrem farmácie máme v ponuke aj študijný program zdravotnícke a diagnostické pomôcky. Náš diplom je uznávaný v celej EÚ v regulovanom zdravotníckom povolaní farmaceut, študijný plán je plne kompatibilný s európskymi univerzitami. Fakulta prevádzkuje dve vlastné lekárne, ktoré slúžia aj na výučbu. Na vzdelávacích projektoch spolupracuje so spoločnosťami z farmaceutického priemyslu. Vďaka celosvetovým kontaktom s farmaceutickými fakultami a študentskými organizáciami (EAFP, FIP, EPSA, IPSF) sa dostanete na kongresy či stáže takmer na celom svete. Farmácia patrí medzi odvetvia s najvyššími nástupnými príjmami a absolventi FaF UK nie sú ohrození absolventskou nezamestnanosťou.

Web

Kde nás nájdeš

Farmaceutická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Odbojárov 10
832 32 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Termín podania prihlášky – 28. 2. 2022

Deň otvorených dverí – 10. 2. 2022

Poplatok za prijímacie konanie: 50€

Úspešný absolvent – Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory

Aktuality

Kontakt

Farmaceutická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Odbojárov 10
832 32 Bratislava