O nás

Sme jedinou farmaceutickou fakultou na Slovensku a okrem farmácie máme v ponuke aj študijný program zdravotnícke a diagnostické pomôcky. Náš diplom je uznávaný v celej EÚ v regulovanom zdravotníckom povolaní farmaceut, študijný plán je plne kompatibilný s európskymi univerzitami. Fakulta prevádzkuje dve vlastné lekárne, ktoré slúžia aj na výučbu. Na vzdelávacích projektoch spolupracuje so spoločnosťami z farmaceutického priemyslu. Vďaka celosvetovým kontaktom s farmaceutickými fakultami a študentskými organizáciami (EAFP, FIP, EPSA, IPSF) sa dostanete na kongresy či stáže takmer na celom svete. Farmácia patrí medzi odvetvia s najvyššími nástupnými príjmami a absolventi FaF UK nie sú ohrození absolventskou nezamestnanosťou.

Web

Kde nás nájdeš

Farmaceutická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Odbojárov 10
832 32 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

 • Podávanie prihlášok na študijný program Farmácia: 1.12.2022-28.2.2023
 • Bez prijímacej skúšky

Na bakalárske štúdium budú prijatí uchádzači prioritne podľa nasledujúcich bodov: 

 1. celkový priemerný prospech v posledných štyroch rokoch štúdia na SŠ do 1,75 vrátane
 2. umiestnenie na jednom z prvých troch miest v celoštátnom kole olympiády v predmete Biológia
 3. poradie úspešnosti V Národnej porovnávacej skúške (NPS), ktorý sa skladá z testu z prírodných vied a testu všeobecných študijných predpokladov (VŠP)

Magisterské štúdium

 • Podávanie prihlášok na študijný program Zdravotnícke a diagnostické pomôcky: 1.12.2022-30.6.2023
 • Podávanie prihlášok na študijný program Pharmacy (v anglickom jazyku): 1.12.2022-31.7.2023
 • Bez prijímacej skúšky

Na magisterské štúdium budú prijatí uchádzači prioritne podľa nasledujúcich bodov: 

 1. celkový priemerný prospech v posledných štyroch rokoch štúdia na SŠ do 1,15 vrátane
 2. umiestnenie na prvom mieste v celoštátnom kole olympiády v predmete Biológia alebo Chémia
 3. poradie úspešnosti V Národnej porovnávacej skúške (NPS), ktorý sa skladá z testu z prírodných vied a testu všeobecných študijných predpokladov (VŠP)

Poplatok za prijímacie konanie: 50€

Aktuality

Kontakt

Farmaceutická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Odbojárov 10
832 32 Bratislava