O nás

Je to jediná čiste farmaceutická fakulta u nás. V súčasnosti na nej študuje cca 1600 študentov vo všetkých stupňoch štúdia. Medzi prednosti fakulty patria dve jej vlastné lekárne, ktoré slúžia najmä pre potreby výučby, ale tiež ako verejné lekárne. Tiež disponuje vlastnou Záhradou liečivých rastlín, kde sa pestujú a uchovávajú rastliny pre výskum a výučbu. Má dlhodobé postavenie lídra farmaceutického vzdelávania v našom regióne.

Uplatnenie

Absolventi fakulty nájdu uplatnenie v rôznych typoch lekární, v ústavoch kontroly liekov, klinickej biochémie, hygienickej služby, vo farmaceutickom priemysle, vo výskume a školstve. Rovnako žiadaní sú v nemocniciach, špecializovaných predajniach zdravotníckych potrieb, v distribučných firmách, ale aj v oblasti poisťovní.

Kde nás nájdeš

Farmaceutická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Odbojárov 10
832 32 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Podmienky prijatia na štúdium sú stanovené samostatne.

Kontakt

Farmaceutická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Odbojárov 10
832 32 Bratislava