O nás

Fakulta vo svojich začiatkoch pripravovala pre prax najmä učiteľov telesnej výchovy a trénerov. Spočiatku vychovávala výrazne viac učiteľov, dnes je tento trend opačný. Na vzdelávaní odborníkov často spolupracuje s inými fakultami. Jej hlavným cieľom je aj dnes príprava odborníkov pre telesnú výchovu a šport a výskum v tejto oblasti. Štúdium poskytuje vo všetkých troch stupňoch štúdia.

Uplatnenie

Absolventi nájdu uplatnenie ako tréneri vo svojej špecializácii a podľa úrovne získanej kvalifikácie, ako kondiční tréneri, ako asistenti a učitelia telesnej výchovy, inštruktori voľnočasových pohybových aktivít, pracovníci samosprávy v oblasti športu, či v športovom manažmente od analytických funkcií, cez manažment klubov až po organizáciu športových podujatí.

Kde nás nájdeš

Fakulta telesnej výchovy a športu

Univerzita Komenského v Bratislave
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9
814 69 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Podmienky prijatia sú stanovené zvlášť pre jednotlivé študijné programy.

Kontakt

Fakulta telesnej výchovy a športu

Univerzita Komenského v Bratislave
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9
814 69 Bratislava