O nás

Fakulta patrí medzi najväčšie fakulty univerzity a je zároveň jednou z najväčších pedagogických fakúlt v rámci Slovenska. Medzi hlavné priority patrí zavádzanie moderných metód výučby a modernizácia metodických a didaktických postupov v súvislosti s aktuálnymi výsledkami slovenského školstva. To všetko sa deje vo všetkých troch stupňoch štúdia, v dennej aj externej forme.

Uplatnenie

Absolvent nájde uplatnenie predškolských zariadeniach, na základných a stredných školách, v rezortoch školstva, zdravotníctva, práce a sociálnych vecí a tiež ako učitelia a vychovávatelia špeciálnych škôl a zariadení v rámci Slovenska. V neposlednom rade sa jedná aj o neučiteľské odbory ako logopédia, sociálna práca, psychologické a kariérne poradenstvo či špeciálna, liečebná a sociálna pedagogika.

Kde nás nájdeš

Pedagogická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Račianska 59
813 34 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Podmienky prijatia sú stanovené zvlášť pre jednotlivé študijné programy.

Kontakt

Pedagogická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Račianska 59
813 34 Bratislava