O nás

Už 75 rokov ponúkame kvalitné študijné programy, v ktorých pripravujeme nielen budúcich učiteľov, ale aj ďalších odborníkov na prácu v školstve, zdravotníctve a sociálnych službách. Môžete u nás študovať napríklad predškolskú pedagogiku, učiteľstvo hudby a výtvarnú edukáciu, slovenčinu i cudzie jazyky, históriu či výchovu k občianstvu. Okrem toho sme jediným pracoviskom na Slovensku, ktoré ponúka štúdium logopédie. Lepšie učenie = lepšie školstvo = lepší svet. Štúdium prepájame s reálnymi požiadavkami trhu práce. V príprave našich študentov nehľadáme skratky ani úľavy. Zabezpečujeme im široké možnosti kvalifikovanej pedagogickej alebo odbornej praxe, zahraničných študijných pobytov aj stáží.

Web

Kde nás nájdeš

Pedagogická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Račianska 59
813 34 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Fakultný deň otvorených dverí (DOD) sa bude konať v poobedňajších hodinách 27. 1. 2024.

Bakalárske štúdium a magisterské štúdium

  • Podávanie prihlášok: 1. 1. - 31. 3. 2024
  • Termín konania talentových/ústnych prijímacích skúšok: 13. - 17. 5. 2024
  • Termín konania písomných prijímacích skúšok: 10. - 14. 6. 2024
  • Termín doručenia maturitného vysvedčenia: do 14. 6. 2024

Prihláška sa podáva výhradne elektronickou formou.

Prijímacia skúška sa vykonáva len pri niektorých študijných programoch, na ostatné študijné programy sú uchádzači prijímaní bez prijímacej skúšky.

Poplatok za prijímacie konanie: 50€

Aktuality

Doplňujúce informácie

Zahraničné mobility pre študentov

  • Zažite letné dobrodružstvo a vycestujte s programom Erasmus+ na STÁŽ.  Okrem skvelej skúsenosti získate nové priateľstvá, neopakovateľné zážitky a lepšiu uplatniteľnosť na trhu práce.
  • Zažite letné dobrodružstvo a vycestujte s programom Erasmus+ na STÁŽ.  Okrem skvelej skúsenosti získate nové priateľstvá, neopakovateľné zážitky a lepšiu uplatniteľnosť na trhu práce.

Študentské spolky a organizácie

AIESEC je medzinárodná dobrovoľnícka organizácia, ktorá spája mladých ľudí z viac ako 109 krajín sveta. Hlavným cieľom je poskytnúť mládeži praktické skúsenosti a príležitosti pre profesionálny a osobnostný rozvoj.
  • AIESEC je medzinárodná dobrovoľnícka organizácia, ktorá spája mladých ľudí z viac ako 109 krajín sveta. Hlavným cieľom je poskytnúť mládeži praktické skúsenosti a príležitosti pre profesionálny a osobnostný rozvoj.

Podpora študentov so špecifickými potrebami

  • Na univerzite v Bratislave pôsobí Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami. Centrum poskytuje informácie, poradenstvo, podporné služby a vzdelávacie aktivity pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami. Zároveň na každej fakulte UK pôsobia koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami.

Štipendiá

  • Univerzita taktiež ponúka rôzne druhy štipendií rôznych kategórií. (štipendium za vynikajúci prospech, odborné motivačné štipendium, mimoriadne jednorázové štipendium, sociálne štipendiá, tehotenské štipendium a iné).

Kontakt

Pedagogická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Račianska 59
813 34 Bratislava