O nás

Už 75 rokov ponúkame kvalitné študijné programy, v ktorých pripravujeme nielen budúcich učiteľov, ale aj ďalších odborníkov na prácu v školstve, zdravotníctve a sociálnych službách. Môžete u nás študovať napríklad predškolskú pedagogiku, učiteľstvo hudby a výtvarnú edukáciu, slovenčinu i cudzie jazyky, históriu či výchovu k občianstvu. Okrem toho sme jediným pracoviskom na Slovensku, ktoré ponúka štúdium logopédie. Lepšie učenie = lepšie školstvo = lepší svet. Štúdium prepájame s reálnymi požiadavkami trhu práce. V príprave našich študentov nehľadáme skratky ani úľavy. Zabezpečujeme im široké možnosti kvalifikovanej pedagogickej alebo odbornej praxe, zahraničných študijných pobytov aj stáží.

Web

Kde nás nájdeš

Pedagogická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Račianska 59
813 34 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Fakultný deň otvorených dverí (DOD) sa bude konať v poobedňajších hodinách 28.1.2023.

Bakalárske štúdium

 • Podávanie prihlášok: 1.1.-31.3.2023
 • Termín konania talentových/ústnych prijímacích skúšok: 15.-19.5.2023
 • Termín konania písomných prijímacích skúšok: 12.-16.6.2023
 • Termín doručenia maturitného vysvedčenia: 16.6.2023
 • Náhradný termín konania prijímacích skúšok: 21.-23.6.2023

Prihláška sa podáva výhradne elektronickou formou.

Prijímacia skúška sa vykonáva len pri niektorých študijných programoch, na ostatné študijné programy sú uchádzači prijímaní bez prijímacej skúšky.

Prijímacia skúška sa vykonáva pri študijných programoch:

 • Liečebná pedagogika
 • Špeciálna pedagogika
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii
 • Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry v kombinácii
 • Učiteľstvo psychológie v kombinácii
 • Výtvarná edukácia v kombinácii

Podrobné kritéria prijatia a obsah prijímacích skúšok si môžete pozrieť TU.

Magisterské štúdium

 • Pre spojený bakalársky a magisterský študijný program Logopédia platia rovnaké termíny ako na bakalárske štúdium
 • Termín podania prihlášky: -
 • Termín prijímacej skúšky: -

Prihláška sa podáva výhradne elektronickou formou.

Prijímacia skúška sa vykonáva len pri niektorých študijných programoch, na ostatné študijné programy sú uchádzači prijímaní bez prijímacej skúšky na základe váženého študijného priemeru za celé bakalárske štúdium.

Prijímacia skúška sa vykonáva pri študijných programoch:

 • Sociálna práca
 • Špeciálna pedagogika
 • Výtvarná edukácia v kombinácii

Poplatok za prijímacie konanie: 50€

Aktuality

Doplňujúce informácie

Zahraničné mobility pre študentov

 • Zažite letné dobrodružstvo a vycestujte s programom Erasmus+ na STÁŽ.  Okrem skvelej skúsenosti získate nové priateľstvá, neopakovateľné zážitky a lepšiu uplatniteľnosť na trhu práce.
 • Zažite letné dobrodružstvo a vycestujte s programom Erasmus+ na STÁŽ.  Okrem skvelej skúsenosti získate nové priateľstvá, neopakovateľné zážitky a lepšiu uplatniteľnosť na trhu práce.

Študentské spolky a organizácie

AIESEC je medzinárodná dobrovoľnícka organizácia, ktorá spája mladých ľudí z viac ako 109 krajín sveta. Hlavným cieľom je poskytnúť mládeži praktické skúsenosti a príležitosti pre profesionálny a osobnostný rozvoj.
 • AIESEC je medzinárodná dobrovoľnícka organizácia, ktorá spája mladých ľudí z viac ako 109 krajín sveta. Hlavným cieľom je poskytnúť mládeži praktické skúsenosti a príležitosti pre profesionálny a osobnostný rozvoj.

Podpora študentov so špecifickými potrebami

 • Na univerzite v Bratislave pôsobí Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami. Centrum poskytuje informácie, poradenstvo, podporné služby a vzdelávacie aktivity pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami. Zároveň na každej fakulte UK pôsobia koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami.

Štipendiá

 • Univerzita taktiež ponúka rôzne druhy štipendií rôznych kategórií. (štipendium za vynikajúci prospech, odborné motivačné štipendium, mimoriadne jednorázové štipendium, sociálne štipendiá, tehotenské štipendium a iné).

Kontakt

Pedagogická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Račianska 59
813 34 Bratislava