O nás

Okrem všeobecného lekárstva (v slovenskom aj anglickom jazyku) a zubného lekárstva máme v ponuke aj nelekárske študijné programy: ošetrovateľstvo, pôrodnú asistenciu a verejné zdravotníctvo. Absolventmi našej fakulty sú mnohí úspešní lekári a vedci pôsobiaci na významných pracoviskách doma i v zahraničí. Špičkové výskumné pracovisko pre biomedicínu, simulačné výučbové centrum aj moderná audiovizuálna technika, ktorá umožňuje 3D priame prenosy alebo záznamy z operácií, prinášajú študentom intenzívnejší a realistický rozmer štúdia. Fakulta taktiež sprostredkúva študentom odborné praxe a výmenné zahraničné pobyty v nemocniciach či na klinikách.

Web

Kde nás nájdeš

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Univerzita Komenského v Bratislave
Malá Hora 4A
036 01 Martin

Prihlášky a prijímačky

Poplatok za príjmacie konanie:

  • 70€ (všeobecné lekárstvo)
  • 100€ (zubné lekárstvo)
  • 40€ (nelekárske študijné programy)

Úspešný absolvent - Martin Hollý, riaditeľ Psychiatrickej nemocnice Bohnice v Prahe

Aktuality

Kontakt

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Univerzita Komenského v Bratislave
Malá Hora 4A
036 01 Martin