O nás

Jesseniova lekárska fakulta patrí medzi popredné inštitúcie medicínskeho vzdelávania vo svete. Poskytuje vzdelanie vo všetkých troch stupňoch štúdia v programe Zubné lekárstvo a vo viacerých ďalších nelekárskych študijných programoch v slovenskom aj anglickom jazyku. Okrem toho sa venuje celoživotnému vzdelávaniu. Každoročne dosahuje významné výsledky vo vedecko-výskumnej činnosti.

Uplatnenie

Absolventi JLF nájdu uplatnenie v oblasti zubného a všeobecného lekárstva, verejného zdravotníctva, primárnej prevencie, ochrany, podpory a posilňovania zdravia ľudí, v manažmente zdravotníckych zariadení, regionálnych úradov verejného zdravotníctva, poisťovniach, štátnej správe, vo farmaceutických firmách, v ošetrovateľstve, v oblasti pôrodnej  asistencie a samozrejme vo výskume.

Kde nás nájdeš

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Univerzita Komenského v Bratislave
Malá Hora 4A
360 1 Martin

Prihlášky a prijímačky

Podmienky prijatia sú stanovené samostatne pre jednotlivé študijné programy.

Kontakt

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Univerzita Komenského v Bratislave
Malá Hora 4A
360 1 Martin