O nás

Okrem všeobecného lekárstva (v slovenskom aj anglickom jazyku) a zubného lekárstva máme v ponuke aj nelekárske študijné programy: ošetrovateľstvo, pôrodnú asistenciu a verejné zdravotníctvo. Absolventmi našej fakulty sú mnohí úspešní lekári a vedci pôsobiaci na významných pracoviskách doma i v zahraničí. Špičkové výskumné pracovisko pre biomedicínu, simulačné výučbové centrum aj moderná audiovizuálna technika, ktorá umožňuje 3D priame prenosy alebo záznamy z operácií, prinášajú študentom intenzívnejší a realistický rozmer štúdia. Fakulta taktiež sprostredkúva študentom odborné praxe a výmenné zahraničné pobyty v nemocniciach či na klinikách.

Web

Kde nás nájdeš

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Univerzita Komenského v Bratislave
Malá Hora 4A
036 01 Martin

Prihlášky a prijímačky

Fakultný deň otvorených dverí (DOD) sa bude konať 3.2.2023.

Bakalárske štúdium

  • Termín podania prihlášky: 28.2.2023
  • Bez prijímacej skúšky

Podmienkou prijatia je umiestnenie sa v zozname uchádzačov zoradených vzostupne podľa priemeru známok na koncoročných vysvedčeniach za posledné tri roky štúdia na strednej škole. 

Magisterské štúdium

  • Termín podania prihlášky: -
  • Termín prijímacieho konania: -

Doktorandské štúdium

  • Termín podania prihlášky: -
  • Termín prijímacieho konania: -

Prijímacia skúška je formou testu z predmetov chémia a biológia. (obsah neprekračuje obsah úplného stredného vzdelania). Pokiaľ sa uchádzač hlási na študijný program zubné lekárstvo, musí zložiť aj skúšku z manuálnej zručnosti.

Prihlášky sa podávajú elektronickou formou.

Poplatok za prijímacie konanie:

  • všeobecné lekárstvo: 70€
  • zubné lekárstvo: 100€
  • nelekárske študijné programy: 40€

Aktuality

Kontakt

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Univerzita Komenského v Bratislave
Malá Hora 4A
036 01 Martin