O nás

Fakulta sa v objektívnom hodnotení pravidelne objavuje na najvyššej priečke medzi slovenskými vysokými školami. To je dosiahnuté vďaka špičkovým pedagógom a vedcom, študentom a širokej medzinárodnej spolupráce. Cieľom je formovanie osobností so širokým uplatnením a flexibilitou s dôrazom na individuálny prístup, kreativitu a inovácie.

Uplatnenie

Absolventi nájdu široké uplatnenie v špičkových organizáciách v oblasti finančných inštitúcií, bankovníctva, poisťovníctva, domácich a zahraničných akademických pracoviskách, IT firmách, vývojových oddeleniach hightech priemyslu, v elektrotechnickom, energetickom a softvérovom priemysle a tiež sú žiadaní vo všetkých stupňoch verejnej a štátnej správy.

Kde nás nájdeš

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Univerzita Komenského v Bratislave
Mlynská dolina F1
842 48 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Uchádzači sú na bakalárske štúdium prijímaný na základe:

  • výsledky predmetových olympiád alebo súťaží
  • klasifikácia na koncoročných vysvedčeniach
  • percentil autorizovanej skúšky z matematiky
  • maturita z profilového predmetu

Magisterské

  • absolventi bakalárskeho stupňa fakulty sú prijímaný na základe študijných výsledkov
  • absolventi iných fakúlt vykonajú prijímaciu skúšku

Kontakt

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Univerzita Komenského v Bratislave
Mlynská dolina F1
842 48 Bratislava