O nás

V slovenských rebríčkoch sme hodnotení ako najlepšia fakulta v oblasti prírodných vied a máme veľký vplyv na postavenie UK v celosvetových rebríčkoch. Disponujeme špičkovo zariadenými výskumnými pracoviskami, máme vlastné Centrum pre nukleárne a urýchľovačové technológie, centrum komplexných systémov či astronomické a geofyzikálne observatórium. Študujte biomedicínsku fyziku, obnoviteľné zdroje energie a environmentálnu fyziku, bioinformatiku, dátovú vedu, ekonomickú a finančnú matematiku alebo množstvo iných študijných programov. Naši absolventi si nehľadajú prácu, ale práca hľadá ich. Viacerí naši absolventi astronómie to dotiahli do NASA.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Univerzita Komenského v Bratislave
Mlynská dolina F1
842 48 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

  • Termín podania prihlášky: -

POZOR! V priebehu júla a augusta 2022 bude pre vybrané študijné programy otvorené druhé kolo prijímacieho konania.

Prijíma sa bez prijímacích skúšok a stačí splnenie niektorej z podmienok, ktoré si určuje fakulta. Ďalšie informácie sa dozviete TU.

Magisterské štúdium

  • Termín podania prihlášky: -
  • Termín prijímacej skúšky: -

Všetci uchádzači vykonajú prijímaciu skúšku v rozsahu učiva bakalárskeho študijného programu, na ktorý magisterský študijný program nadväzuje. Prijímacia skúška sa môže skladať z dvoch častí: písomnej časti a ústnej časti.

Aktuality

Kontakt

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Univerzita Komenského v Bratislave
Mlynská dolina F1
842 48 Bratislava