O nás

V slovenských rebríčkoch sme hodnotení ako najlepšia fakulta v oblasti prírodných vied a máme veľký vplyv na postavenie UK v celosvetových rebríčkoch. Disponujeme špičkovo zariadenými výskumnými pracoviskami, máme vlastné Centrum pre nukleárne a urýchľovačové technológie, centrum komplexných systémov či astronomické a geofyzikálne observatórium. Študujte biomedicínsku fyziku, obnoviteľné zdroje energie a environmentálnu fyziku, bioinformatiku, dátovú vedu, ekonomickú a finančnú matematiku alebo množstvo iných študijných programov. Naši absolventi si nehľadajú prácu, ale práca hľadá ich. Viacerí naši absolventi astronómie to dotiahli do NASA.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Univerzita Komenského v Bratislave
Mlynská dolina F1
842 48 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

 • Termín podania prihlášky: 31.3.2024
 • Termíny na podávanie dodatočných prihlášok: bude upresnené (v prípade záujmu o ubytovanie), bude upresnené (v prípade, že uchádzač nemá záujem o ubytovanie)

Prijíma sa bez prijímacích skúšok a stačí splnenie niektorej z podmienok, ktoré si určuje fakulta. Ďalšie informácie sa dozviete TU.

Magisterské štúdium

 • Termín podania prihlášky: 30.4.2024
 • Termín prijímacej skúšky: 18.-28.6.2024

Všetci uchádzači vykonajú prijímaciu skúšku v rozsahu učiva bakalárskeho študijného programu, na ktorý magisterský študijný program nadväzuje. Prijímacia skúška sa môže skladať z dvoch častí: písomnej časti a ústnej časti.

Doktorandské štúdium

 • Termín podania prihlášky: 30.4.2024
 • Termín prijímacích pohovorov: 17.6.2024

Poplatok za prijímacie konanie: 

 • elektronicky podaná prihláška: 15€
 • papierová prihláška: 33€

Aktuality

Doplňujúce informácie

Prečo študovať na matfyze?

Sme najlepší

 • Hodnotenie Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) 2015“ „V skupine fakúlt prírodovedného zamerania nenastali medziročne žiadne zmeny. Na prvej pozícii je opäť Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK...“
 • Univerzita Komenského sa v medzinárodnom hodnotení CWUR umiestnila medzi prvými 2,4%.

Učia Vás špičkoví odborníci a perfektní pedagógovia

 • Akreditačná komisia v máji 2015 vyhodnotila pilotný projekt identifikácie špičkových tímov vysokých škôl na Slovensku. Na FMFI UK bolo takto označených sedem vedeckých tímov, najviac zo všetkých fakúlt na Slovensku.
 • Atraktívne nosné smery vedecko-výskumnej činnosti.
 • Poskytneme Vám individuálny prístup a nadštandardné vzťahy.

Naši absolventi nehľadajú zamestnanie, ale zamestnávatelia vyhľadávajú našich absolventov

Športové vyžitie

 • Matfyz a telocvik to nejde dokopy? – presvedčí ťa video.
 • Diskgolfové ihrisko, lezecká stena, lodenica, posilovňa, či pneumatiky z traktora na crossfit,...
 • Loptové hry – volejbal, basketbal, futbal...
 • Letné a zimné kurzy – plávanie, windsurfing, turistika, lyže, snowboard,...
 • Mikulášský turnaj, Dni MFI,...
 • Headis- jeden turnaj svetového pohára v sezóne 2018 sa odohral 2.11.2018 na FMFI UK v Bratislave.
 • Účasť na medzinárodných športových súťažiach.
 • Rozvrhy, rozpisy si môžeš pozrieť na stránke KTVŠ.

Naši študenti

 • Nielen poznávajú ale aj prinášajú radosť z poznania: https://www.trojsten.sk/
 • Hudba a matika, hudba a fyzika, hudba a informatika – úplne prirodzené spojenie. Pozrite si koncert vokálnej skupiny na Matfyze, téma Disneyovky.

 

 
 • Akreditačná komisia v máji 2015 vyhodnotila pilotný projekt identifikácie špičkových tímov vysokých škôl na Slovensku. Na FMFI UK bolo takto označených sedem vedeckých tímov, najviac zo všetkých fakúlt na Slovensku.
 • Atraktívne nosné smery vedecko-výskumnej činnosti.
 • Poskytneme Vám individuálny prístup a nadštandardné vzťahy.

Kontakt

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Univerzita Komenského v Bratislave
Mlynská dolina F1
842 48 Bratislava