O nás

V slovenských rebríčkoch sme hodnotení ako najlepšia fakulta v oblasti prírodných vied a máme veľký vplyv na postavenie UK v celosvetových rebríčkoch. Disponujeme špičkovo zariadenými výskumnými pracoviskami, máme vlastné Centrum pre nukleárne a urýchľovačové technológie, centrum komplexných systémov či astronomické a geofyzikálne observatórium. Študujte biomedicínsku fyziku, obnoviteľné zdroje energie a environmentálnu fyziku, bioinformatiku, dátovú vedu, ekonomickú a finančnú matematiku alebo množstvo iných študijných programov. Naši absolventi si nehľadajú prácu, ale práca hľadá ich. Viacerí naši absolventi astronómie to dotiahli do NASA.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Univerzita Komenského v Bratislave
Mlynská dolina F1
842 48 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Termín podania prihlášky – 31. 3. 2022

Deň otvorených dverí - 9. 2. 2022 (pre maturantov) a 8. 6. 2022 (pre stredoškolákov z nižších ročníkov)

Poplatok za prijímacie konanie:

  • 15€ (elektronická prihláška)
  • 33€ (papierová prihláška)

Úspešný absolvent – Anton Zajac, spolumajiteľ spoločnosti ESET a prezident ESET North America

Kontakt

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Univerzita Komenského v Bratislave
Mlynská dolina F1
842 48 Bratislava