O nás

Fakulta sa sústreďuje najmä na vzdelávanie lekárov, ktorí svoju profesiu chápu ako poslanie. V rámci pregraduálnej výchovy získavajú študenti všeobecné medicínske vzdelanie. Tiež poskytuje vzdelanie vo forme študijných programov v špecializačnom štúdiu, školiacich kurzov a tiež doktorandské štúdium v dennej a externej forme. V neposlednom rade sa venuje vedecko-výskumnej činnosti vďaka čomu prispieva k formovaniu vzťahov medzi študentmi a fakultou.

Uplatnenie

Absolventi sa uplatnia preventívnej a zubnolekárskej starostlivosti, vo všetkých štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadeniach, v poisťovníctve, v oblasti pedagogiky a výskumu a tiež v rôznych manažérskych funkciách zdravotníckych a farmaceutických organizácií.

Kde nás nájdeš

Lekárska fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Špitálska 24
813 72 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Písomný test z predmetov biológia (100 otázok) a chémia (100 otázok)

Kontakt

Lekárska fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Špitálska 24
813 72 Bratislava