O nás

V ponuke máme dva študijné programy všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo, v slovenskom aj v anglickom jazyku. Oba vo forme denného 6-ročného štúdia. Jeho kvalitu garantujú pedagógovia s kontaktmi na renomovaných partnerov z najvýznamnejších európskych a amerických univerzít. Kladieme dôraz na moderné a inovatívne prístupy. Samozrejmosťou je simulačná výučba na sofistikovaných pacientskych simulátoroch, máme vlastnú 3D biotlačiareň a náš anatomický ústav ako jediný na Slovensku disponuje 3D virtuálnou pitevňou. Na fakulte pôsobí aj Future Medical Leaders Academy, jedinečný vzdelávací projekt z dielne našich študentov. Medikov učí praktickým zručnostiam v komunikácii, empatii, manažmente času, práci v tíme, kritickom myslení či vodcovstve.

Web

Kde nás nájdeš

Lekárska fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Špitálska 24
813 72 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Magisterské štúdium

  • Termín podania prihlášky: 28.2.2023

Termíny prijímacieho konania: 

  • 12. - 20. 6. 2023 (študijný program všeobecné lekárstvo)
  • 21. - 22. 6.2023 (študijný program zubné lekárstvo)
  • 23.6.2023 (náhradný termín pre oba študijné programy)

Prijímacia skúška je formou testu (100 otázok z biológie a 100 otázok z chémie vrátane príkladov), ktorý trvá 150 minút.

Doktorandské štúdium

  • Termín podania prihlášky: -
  • Termín prijímacieho konania: -

Poplatok za prijímacie konanie: 80€

Aktuality

Kontakt

Lekárska fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Špitálska 24
813 72 Bratislava