O nás

V ponuke máme dva študijné programy všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo, v slovenskom aj v anglickom jazyku. Oba vo forme denného 6-ročného štúdia. Jeho kvalitu garantujú pedagógovia s kontaktmi na renomovaných partnerov z najvýznamnejších európskych a amerických univerzít. Kladieme dôraz na moderné a inovatívne prístupy. Samozrejmosťou je simulačná výučba na sofistikovaných pacientskych simulátoroch, máme vlastnú 3D biotlačiareň a náš anatomický ústav ako jediný na Slovensku disponuje 3D virtuálnou pitevňou. Na fakulte pôsobí aj Future Medical Leaders Academy, jedinečný vzdelávací projekt z dielne našich študentov. Medikov učí praktickým zručnostiam v komunikácii, empatii, manažmente času, práci v tíme, kritickom myslení či vodcovstve.

Web

Kde nás nájdeš

Lekárska fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Špitálska 24
813 72 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Magisterské štúdium

 • Termín podania prihlášky: 29. 2. 2024

Termíny prijímacieho konania: 

 • 15. 6. 2024 (študijný program všeobecné lekárstvo)
 • 16. 6. 2024 (študijný program zubné lekárstvo)
 • 19. 6. 2024 (náhradný termín pre oba študijné programy)

Prijímacia skúška je formou testu všeobecných študijných predpokladov a testu prírodných vied (100 otázok z biológie a 100 otázok z chémie vrátane príkladov), ktorý trvá 3 hodiny pro prezenčnej forme a 2,5 hodiny pri online forme.

Poplatok za prijímacie konanie: 95€

Aktuality

Doplňujúce informácie

Ubytovanie a strava

Lekárska fakulta UK poskytuje pre študentov fakulty ubytovanie v študentskom domove Družba, Botanická 25, Bratislava a v študentskom domove Ľudovíta Štúra, Staré grunty 36, Bratislava.

Stravovanie študentov Lekárskej fakulty je možné vo všetkých jedálňach ŠDaJ UK po zakúpení stravných preukazov a poukážok. Študenti sa môžu stravovať v jedálni v areáli fakulty. Stravovacie služby pre študentov sú zabezpečené aj priamo v ŠD Družba a ŠD Ľ.Štúra.

Bratislavský spolok medikov

Bratislavský spolok medikov je nezisková študentská organizácia pôsobiaca pri Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. BSM sídli priamo v areáli LF UK. Je tu od roku 1920 a hoci prešla mnohými premenami dnes je dôležitou a často nepostrádateľnou študentskou centrálou.

Zahraničné mobilitné programy pre študentov

 • Program Európskej únie Erasmus+, naša fakulta v spolupráci s Oddelením pre medzinárodné vzťahy UK, a Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu, vyhľadanie a vytváranie nových interinštitucionálnych zmlúv s univerzitami v krajinách EÚ, umožňujúcich absolvovať štúdium alebo stáž v zahraničí.
 • Štipendiá európskych zahraničných organizácií (Lions Club Viedeň), s ktorými spolupracujeme prostredníctvom osobných kontaktov na programe Študenti medicíny bez hraníc.
 • Program Americko-Slovenskej akademickej spolupráce na LFUK v rámci ktorého LF UK nadväzuje kontakty s našimi absolventmi na klinikách a univerzitách v USA s cieľom vytvorenia bilaterálnych dohôd a nadviazania spolupráce v oblasti výskumu a výmeny pregraduálnych aj postgraduálnych študentov.
 • Spolupráca s agentúrami, ktoré poskytujú štipendiá alebo iné formy finančnej podpory študentskej mobility (SAIA, Fulbricht, Európska komisia, EURAXESS)
Štipendiá európskych zahraničných organizácií (Lions Club Viedeň), s ktorými spolupracujeme prostredníctvom osobných kontaktov na programe Študenti medicíny bez hraníc.

1. Program Európskej únie Erasmus+, naša fakulta v spolupráci s Oddelením pre medzinárodné vzťahy UK (OMV), a Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC), vyhľadávanie a vytváranie nových inter-inštitucionálnych zmlúv s univerzitami v krajinách EÚ, umožňujúcich absolvovať štúdium/stáž v zahraničí . 

 2. Štipendiá európskych zahraničných organizácií (Lions Club Viedeň), s ktorými spolupracujeme prostredníctvom osobných kontaktov na programe Študenti medicíny bez hraníc.

 3. Program Americko-Slovenskej akademickej spolupráce na LFUK v rámci ktorého LF UK nadväzuje kontakty s našimi absolventmi na klinikách a univerzitách v USA s cieľom vytvorenia bilaterálnych dohôd a nadviazania spolupráce v oblasti výskumu a výmeny pregraduálnych aj postgraduálnych študentov.

 4. Spolupráca s agentúrami, ktoré poskytujú štipendiá alebo iné formy finančnej podpory študentskej mobility (SAIA, Fulbright, Európska komisia, EURAXESS)

Iné služby Lekarskej fakulty UK

 • Akademická knižnica LF UK
 • Predajna kníh a skrípt LF UK
 • časopis UK
 • MEFANET
 • Univerzitné pastoračné centrum

Kontakt

Lekárska fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Špitálska 24
813 72 Bratislava